fbpx

Onnistunut Kehityskeskustelu

Valmennuksessa kehityskeskusteluja lähestytään valmentavasta ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Esimiehen tehtävänä on yhteisen tavoitteiden asettamisen ja avoimen keskustelun avulla motivoida, kannustaa ja innostaa työntekijää tavoitteiden saavuttamiseen sekä itsensä ja työnsä kehittämiseen.

Arvostava esimies ja haastavat tilanteet – 2 päivää

Ihmisten erilaisuuden huomioivalla johtamisella saavutetaan hyötyjä, jotka näkyvät työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä.

Henkilökohtainen tehokkuus -valmennus

Tavoitteellisuus, priorisointi ja tehokas ajanhallinta ovat perusasioita yksilön ja organisaation suoritusten johtamisessa. Henkilökohtainen tehokkuus® -profiili auttaa sinua käyttämään tehokkaammin erilaisia suunnittelun ja ajanhallinnan työkaluja. Tämän kautta päivittäisiä toimia voidaan paremmin hallita.

Digitaalista viestintää

Tuntuuko, että tarvitset uutta buustia tai työkaluja vuorovaikutuksellisen markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseen? Tämä tehokurssi sopii juuri sinulle. Kurssi sopii kaikille asiasta kiinnostuneille työtehtävään tai alaan katsomatta.

Palvelumuotoilun työkalut tutuiksi

Palvelumuotoilun menetelmin pystymme kehittämään kestävää liiketoimintaa, tekemään nopeita kokeiluja ja kokeilemaan uusia tuotteita tai palveluja.

Koulutuskokonaisuuden aikana saat kokemuksen palvelumuotoilusta ja pääset kokeilemaan palvelumuotoilun voimaa.

Positiivisen psykologian täydennyskoulutus

Positiivisen psykologian täydennyskoulutus antaa uusinta tietoa hyvinvoinnista ja suorituskyvystä työelmämän näkökulmasta. Koulutuksessa saat työkaluja itsen ja tiimin johtamiseen kohti innostusta, sitoutumista, tuloksellisuutta ja merkityksellisyyttä.

Työkykyjohtamisen koulutusohjelma esihenkilöille ja HR-ammattilaisille

koulutusohjelma yhdistää työkykyjohtamisen perusteet sekä positiivisen psykologian uusimman tutkimustiedon ja työkalut kokonaisuudeksi, jonka avulla esihenkilöt osaavat tukea yksilön ja ryhmän hyvinvointia ja motivaatiota työn arjessa.

Arvostava esimies ja ratkaisukeskeiset menetelmät -valmennus

Valmennus keskittyy positiivisen psykologian sisällä olevaan ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan käytännönläheisesti ja esimiestyön nykytarpeita ajatellen. Esimiestyössä tämän päivän ratkaisukeskeisyyttä voi pitää hyvin käytännönläheisenä strategiana niin ongelmatilanteissa kuin työyhteisöjen kehittämisessä. 

Mindfulness 8 viikon intensiivikurssi

Mindfulness on tutkitusti tehokas menetelmä stressin lievittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo opettaa sinua kiinnittämään huomiosi siihen, mikä on tässä hetkessä – ympäristössä, mielessä, kehossa, muissa ihmisissä

Esimieskoulutus

Valmennuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Palvelumuotoilun asiantuntijaksi koulutusohjelma

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin on mahdollisuus kehittää organisaation toimintamallia ja kulttuuria entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä synnyttää uusia, asiakaslähtöisiä palveluja.

Johtamisen koulutusohjelma

Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikköasemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, talouden tunnusluvut ja kannattavuus ovat tässä koulutuksessa keskiössä.

Palautumisvalmennus

Tiesitkö, että voit itse vaikuttaa omaan palautumiseesi pienilläkin muutoksilla ja vaikuttaa myös unen laatuusi? Hyvin palautuneena olemme virkeitä, innostuneita ja toiset huomioonottavia.