fbpx

Arvostava esihenkilö ja ratkaisukeskeiset menetelmät -valmennus

Valmennus keskittyy positiivisen psykologian sisällä olevaan ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan käytännönläheisesti ja esihenkilötyön nykytarpeita ajatellen. Esihenkilötyössä tämän päivän ratkaisukeskeisyyttä voi pitää hyvin käytännönläheisenä strategiana niin ongelmatilanteissa kuin työyhteisöjen kehittämisessä.

Ajanhallinnan valmennus

Tavoitteellisuus, priorisointi ja tehokas ajanhallinta ovat perusasioita yksilön ja organisaation suoritusten johtamisessa. Ajanhallinnan valmennus auttaa sinua käyttämään tehokkaammin erilaisia suunnittelun ja ajanhallinnan työkaluja. Tämän kautta päivittäisiä toimia voidaan paremmin hallita.

Työkykyjohtamisen koulutusohjelma esihenkilöille ja HR-ammattilaisille

Koulutusohjelma yhdistää työkykyjohtamisen perusteet sekä positiivisen psykologian uusimman tutkimustiedon ja työkalut kokonaisuudeksi, jonka avulla esihenkilöt osaavat tukea yksilön ja ryhmän hyvinvointia ja motivaatiota työn arjessa.

Digitaalista viestintää

Tuntuuko, että tarvitset uutta buustia tai työkaluja vuorovaikutuksellisen markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseen? Tämä tehokurssi sopii juuri sinulle. Kurssi sopii kaikille asiasta kiinnostuneille työtehtävään tai alaan katsomatta.

Palvelumuotoilun työkalut tutuiksi

Palvelumuotoilun menetelmin pystymme kehittämään kestävää liiketoimintaa, tekemään nopeita kokeiluja ja kokeilemaan uusia tuotteita tai palveluja.

Koulutuskokonaisuuden aikana saat kokemuksen palvelumuotoilusta ja pääset kokeilemaan palvelumuotoilun voimaa.

Varhainen tuki ja puheeksi ottaminen

Työkuormitus ei aiheudu aina vain työmäärästä, vaan voi kasvaa esimerkiksi työtehtävien, tai tavoitteiden epäselvyydestä.

Koulutuksessa perehdytään erityisesti siihen, mikä esihenkilön rooli on varhaisessa tuessa, sekä mm. työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin.

Tietotyöläiselle koulutus tekoälystä

Koulutuksen aikana saat tietoa tietotyön osaamisvaatimuksista, tekoälyn soveltamiskohteista ja mahdollisuuksista työn tehostajana. Voit kysyä ja reflektoida yhdessä toisten kanssa, mikä askarruttaa ja mitä mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntäminen tarjoaa juuri sinulle ja organisaatiollesi?

Arvostava esihenkilö ja haastavat tilanteet – 2 päivää

Ihmisten erilaisuuden huomioivalla johtamisella saavutetaan hyötyjä, jotka näkyvät työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä.

Onnistunut Kehityskeskustelu

Valmennuksessa kehityskeskusteluja lähestytään valmentavasta ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Esimiehen tehtävänä on yhteisen tavoitteiden asettamisen ja avoimen keskustelun avulla motivoida, kannustaa ja innostaa työntekijää tavoitteiden saavuttamiseen sekä itsensä ja työnsä kehittämiseen.

Vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaaminen ja siihen puuttuminen

Vastuuton työkäyttäytyminen on käyttäytymistä, joka häiritsee työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä. Vastuuttomaan työkäyttäytymiseen puuttumisessa esihenkilö voi kokea jäävänsä yksin, vaille riittävää tukea ja työkaluja.

Mindfulness 8 viikon intensiivikurssi

Mindfulness on tutkitusti tehokas menetelmä stressin lievittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo opettaa sinua kiinnittämään huomiosi siihen, mikä on tässä hetkessä – ympäristössä, mielessä, kehossa, muissa ihmisissä

Palautumisvalmennus

Tiesitkö, että voit itse vaikuttaa omaan palautumiseesi pienilläkin muutoksilla ja vaikuttaa myös unen laatuusi? Hyvin palautuneena olemme virkeitä, innostuneita ja toiset huomioonottavia. 

Esihenkilökoulutus

Valmennuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Palvelumuotoilun asiantuntijaksi koulutusohjelma

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin on mahdollisuus kehittää organisaation toimintamallia ja kulttuuria entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä synnyttää uusia, asiakaslähtöisiä palveluja.

Johtamisen koulutusohjelma

Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikköasemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, talouden tunnusluvut ja kannattavuus ovat tässä koulutuksessa keskiössä.

Positiivisen psykologian täydennyskoulutus

Positiivisen psykologian täydennyskoulutus antaa uusinta tietoa hyvinvoinnista ja suorituskyvystä työelämän näkökulmasta. Koulutuksessa saat työkaluja itsesi ja tiimin johtamiseen kohti innostusta, sitoutumista, tuloksellisuutta ja merkityksellisyyttä.