fbpx

Lähiesimieskoulutus

Valmennuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Tuotekehittäjäksi palvelumuotoilun menetelmin koulutusohjelma 

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin on mahdollisuus kehittää organisaation toimintamallia ja kulttuuria entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä synnyttää uusia, asiakaslähtöisiä palveluja.

Johtamisen koulutusohjelma

Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikköasemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, talouden tunnusluvut ja kannattavuus ovat tässä koulutuksessa keskiössä.

Mindfulness 8 viikon intensiivikurssi

Mindfulness on tutkitusti tehokas menetelmä stressin lievittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo opettaa sinua kiinnittämään huomiosi siihen, mikä on tässä hetkessä – ympäristössä, mielessä, kehossa, muissa ihmisissä

Arvostava esimies –
2 koulutuspäivää

Alaisten erilaisuuden huomioivalla johtamisella saavutetaan hyötyjä, jotka näkyvät työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä.

Onnistunut Kehityskeskustelu

Valmennuksessa kehityskeskusteluja lähestytään valmentavasta ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Esimiehen tehtävänä on yhteisen tavoitteiden asettamisen ja avoimen keskustelun avulla motivoida, kannustaa ja innostaa työntekijää tavoitteiden saavuttamiseen sekä itsensä ja työnsä kehittämiseen.

Palautumisvalmennus

Tiesitkö, että voit itse vaikuttaa omaan palautumiseesi pienilläkin muutoksilla ja vaikuttaa myös unen laatuusi? Hyvin palautuneena olemme virkeitä, innostuneita ja toiset huomioonottavia. 

Arvostava esimies ja ratkaisukeskeiset menetelmät -valmennus

Valmennus keskittyy positiivisen psykologian sisällä olevaan ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan käytännönläheisesti ja esimiestyön nykytarpeita ajatellen. Esimiestyössä tämän päivän ratkaisukeskeisyyttä voi pitää hyvin käytännönläheisenä strategiana niin ongelmatilanteissa kuin työyhteisöjen kehittämisessä. 

Henkilökohtainen tehokkuus -valmennus

Tavoitteellisuus, priorisointi ja tehokas ajanhallinta ovat perusasioita yksilön ja organisaation suoritusten johtamisessa. Henkilökohtainen tehokkuus® -profiili auttaa sinua käyttämään tehokkaammin erilaisia suunnittelun ja ajanhallinnan työkaluja. Tämän kautta päivittäisiä toimia voidaan paremmin hallita.

Johtamisen taidot – onnistu liiketoiminnassasi

Johtamisen taidot -valmennus sisältää niitä teemoja, joita jokainen johtaja tarvitsee työssään päivittäin. Erityisesti vuonna 2020 vastaan tullut muutos haastaa ketterän kehittämisen taitojen kehittämiseen. Vastaan tulee nyt yhä useammin yllättäviä tilanteita, jotka pakottavat tekemään mitä erikoisempia päätöksiä ennätysnopeudella.

Somemarkkinointi haltuun

Tuntuuko, että sosiaalisen median markkinointi on haastavaa ja työlästä? Päivitykset eivät oikein tunnu tuottavan toivottua lisäarvoa. Koet epävarmuutta päivitysten teossa ja maksetun mainonnan ostossa. Tämä kurssi on sinulle!
Tule laatimaan tehokas somesuunnitelma ja opi tuottamaan tavoitteellista ja kohdennettua sisältöä sosiaaliseen mediaan.

Palvelumuotoilu haltuun

Palvelumuotoilu on työkalu ja toimintatapa, jonka avulla pystymme kehittämään nopeasti ja asiakaslähtöisesti lähes mitä tahansa liiketoiminnan osa-aluetta. 
Valmennuksen avulla saat kiinni palvelumuotoilusta käsitteenä ja pääset testaamaan prosessia. Valmennuksen jälkeen olet valmis viemään työskentelytavan osaksi kehittäjän arkea.