fbpx

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus toimii niin että saman alan asiantuntijat tai työntekijät peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan, oppivat toinen toisiltaan sekä tukevat toisiaan suunnitelmissaan ja tavoitteissaan.

Ryhmätyönohjaus auttaa osallistujia keskittymään ohjattavien ammatilliseen kehittymisen ja vertaisoppimiseen. Ryhmän luontevan toiminnan varmistamiseksi on hyvä suunnitella etukäteen, että osallistujien työtehtävät olisivat mahdollisimman samankaltaisia ja toisaalta, että ryhmään tulijat olisivat irrallaan läheisestä työtoveruudesta tai esimies-alaissuhteista.

 

Ryhmätyönohjaus ja sen hyödyt:

  • ryhmätyönohjauksessa keskitytään osallistujia yhdistäviin ammatillisiin teemoihin tai caseihin, joiden yhteinen käsittely ja pohdinta hyödyntää kaikkia osallistujia
  • merkittävää on, että ohjauksen alussa ja aikana osallistujat tunnistavat samankaltaisia työtilanteita ja työssä esiin nousevia haasteita. Ryhmän luottamuksellinen ja avoin keskustelu auttaa kaikkia miettimään ja löytämään ratkaisuja työnhaasteisiin ja on mahdollista saada tukea omassa työssä menestymiseen.
  • ryhmätyönohjauksessa keskitytään ammatilliseen kehittymiseen

Ryhmätyönohjaus tuo mm. seuraavia hyötyjä:

  • työnohjaukseen tulevat ryhmät suunnitellaan siten, että osallistujilla on mahdollisuus keskustella, pohtia ja miettiä ratkaisuja siten, että teemat koskettavat kaikkia
  • avoin ja luottamuksellinen keskustelu ja pohdinta vastaavanlaisissa positioissa toimivien kesken
  • työnohjaus keskittyy samassa positiossa toimivien ammatilliseen kehittymiseen
  • vertaistuki työyhteisöjen haastavien tilanteiden hoitamisessa
  • uusien näkökulmien avautuminen, joita voi soveltaa omaan työhönsä
  • työnohjauksen prosessiluonteisuus mahdollistaa pitkäkestoisen tuen

Luotaimen ryhmätyönohjauksen käytänteet

Toimimme koko maassa ja n. 30 työnohjaajaamme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työnohjaajia ja johdon työnohjaajia.

Ryhmätyönohjaus kestää tyypillisesti 1,5 tuntia kerrallaan. Frekvenssi suunnitellaan räätälöidysti, tavallisesti tapaamiset ovat 3-4 viikon välein.

Työnohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jonka kesto määritellään tarpeen mukaan. Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa ja tästä syystä työnohjausprosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Työnohjaussopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä työnohjaus voi olla kestoltaan lyhytaikaisempi.

Luotaimen työnohjaajat ja johdon työnohjaajat ovat hyvin koulutettuja ja heillä on kaikilla pitkä työnohjaajakoulutus ja laajasti työnohjauskokemusta.

Teemme myös yksilö-, työyhteisö- ja esimiesten työnohjausta sekä työyhteisösovitteluja.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.