fbpx

Coaching auttaa yksilöä tai ryhmää fokusoimaan ajattelua ja toimintaa sekä saavuttamaan tavoitteita ja suunnittelemaan toimintastrategioita. Se kasvattaa päätöksentekokykyä ja vahvistaa reflektoivaa oppimista.
Tutkimusten mukaan coaching parantaa muun muassa johtamis- ja kommunikaatiotaitoja ja edistää urapääoman kehittymistä, sillä se vaikuttaa oleellisesti moniin uran kannalta tärkeisiin taitoihin. Yksilön tai ryhmän työhyvinvointi, itsetuntemus ja päätöksentekokyky lisääntyvät ja vuorovaikutustaidot paranevat.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa.

Luotaimen Certified Business Coach on aina laajasti koulutettu ja kokenut työelämän konkari, jolle monet työelämän ilmiöt, muutos ja sparraus ovat tuttuja. Useilla coacheillamme on myös työnohjaajapätevyys.

Lähestymiskulmamme coachaukseen näkyy ihmistä kunnioittavana ja myönteisenä tapana kohdata erilaisia työelämän tavoitteita, haasteita ja pulmatilanteita. Työote näkyy käytännön työssä konkreettisten suunnitelmien tekemisenä ja ratkaisujen hakemisena ja korostaa myönteisyyttä ja voimavaroja.

Yksilöcoaching

Yksilöcoachingissa asiantuntijan tai työntekijän tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja persoonaan liittyviin tavoitteisiin ja haasteisiin, vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä ja erityisesti työuran taitekohdissa auttaa coachattavaa suuntaamaan ammatillista kehitystä haluamaansa suuntaan.
Lue lisää tästä

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching on erityisen hyvä keino yhteisen käsityksen luomiseen työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Se auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden ja asiakkaiden että työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan sekä koko työyhteisön kehittämiseen yhdessä. Ryhmäcoachingissa työyhteisötaidot, vuorovaikutus ja organisaatiokulttuuri voivat kehittyä myönteisesti ja kaikkien voimavarat työssä elpyä.
Lue lisää tästä

Työyhteisö coaching

Työyhteisö coaching on erityisen hyvä keino yhteisen käsityksen luomiseen perustehtävästä, työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Työyhteisö coachingin avulla työyhteisössä löydetään ratkaisuja työtilanteisiin, asiakkaiden ja työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan. Yhteistyön sujuvuus, työyhteisötaidot ja hyvä työilmapiiri vahvistuvat työyhteisö coachingilla.
Lue lisää tästä

Esimiesten coaching

Esimiesten coaching voi olla joko yksilöohjausta tai ryhmäohjausta. Tarkoituksena on tarkastella esimiehen käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja. Ohjauksessa pohditaan muun muassa omaan asemaan kuuluvia vastuita ja valtuuksia, suhdetta työntekijöihin ja omiin esimiehiin ja kollegoihin. Ohjauksessa pohditaan myös esimiehen omaa suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin ja omiin rajoihin.
Lue lisää tästä

Coaching käytännössä

Yksilöcoachingit kestävät tavallisesti 60-90 minuuttia ja ryhmäcoachingit tavallisesti 1,5 tuntia ja ne pidetään 3 – 4 viikon välein. Sopimuksen kesto määritellään asiakkaan tarpeen mukaan.

Esimiehen ja johtoryhmien coaching on kestoltaan myös 120 min / kerta. Frekvenssi suunnitellaan räätälöidysti, tyypillisesti tapaamiset ovat 3-4 viikon välein.

Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset edellyttävät prosessin jatkuvuutta, mistä syystä tapaamiskertoja on hyvä olla riittävä määrä. Sopimus tehdään yleensä puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan niin, että tapaamisia on noin kuukauden välein.

Luotaimen coachit sekä johdon coachit ovat hyvin koulutettuja ja heillä on kaikilla laajasti coaching kokemusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.