Coaching auttaa yksilöä tai ryhmää fokusoimaan ajattelua ja toimintaa sekä saavuttamaan tavoitteita ja suunnittelemaan toimintastrategioita. Se kasvattaa päätöksentekokykyä ja vahvistaa reflektoivaa oppimista.
Tutkimusten mukaan coaching parantaa muun muassa johtamis- ja kommunikaatiotaitoja ja edistää urapääoman kehittymistä, sillä se vaikuttaa oleellisesti moniin uran kannalta tärkeisiin taitoihin. Yksilön tai ryhmän työhyvinvointi, itsetuntemus ja päätöksentekokyky lisääntyvät ja vuorovaikutustaidot paranevat.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa.

Luotaimen Certified Business Coach on aina laajasti koulutettu ja kokenut työelämän konkari, jolle monet työelämän ilmiöt, muutos ja sparraus ovat tuttuja. Useilla coacheillamme on myös työnohjaajapätevyys.

Lähestymiskulmamme coachaukseen näkyy ihmistä kunnioittavana ja myönteisenä tapana kohdata erilaisia työelämän tavoitteita, haasteita ja pulmatilanteita. Työote näkyy käytännön työssä konkreettisten suunnitelmien tekemisenä ja ratkaisujen hakemisena ja korostaa myönteisyyttä ja voimavaroja.

Yksilöcoaching

Yksilöcoachingissa asiantuntijan tai työntekijän tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja persoonaan liittyviin tavoitteisiin ja haasteisiin, vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä ja erityisesti työuran taitekohdissa auttaa coachattavaa suuntaamaan ammatillista kehitystä haluamaansa suuntaan.

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching on erityisen hyvä keino yhteisen käsityksen luomiseen työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Se auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja sekä työtilanteiden ja asiakkaiden että työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan sekä koko työyhteisön kehittämiseen yhdessä. Ryhmäcoachingissa työyhteisötaidot, vuorovaikutus ja organisaatiokulttuuri voivat kehittyä myönteisesti ja kaikkien voimavarat työssä elpyä.

Esimiesten coaching

Esimiesten coaching voi olla joko yksilöohjausta tai ryhmäohjausta. Tarkoituksena on tarkastella esimiehen käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja. Ohjauksessa pohditaan muun muassa omaan asemaan kuuluvia vastuita ja valtuuksia, suhdetta työntekijöihin ja omiin esimiehiin ja kollegoihin. Ohjauksessa pohditaan myös esimiehen omaa suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin ja omiin rajoihin.

 

Coaching käytännössä

Yksilöcoachingit kestävät tavallisesti 60-90 minuuttia ja ryhmäcoachingit tavallisesti 1,5 tuntia ja ne pidetään 3 – 4 viikon välein. Sopimuksen kesto määritellään asiakkaan tarpeen mukaan.

Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset edellyttävät prosessin jatkuvuutta, mistä syystä tapaamiskertoja on hyvä olla riittävä määrä. Sopimus tehdään yleensä puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan niin, että tapaamisia on noin kuukauden välein.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Tuula Kiuru-Ahvonen
Valmennuspäällikkö
[email protected]
050-3251152

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865