fbpx

Vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaaminen ja siihen puuttuminen

12.6.2024 klo 9-15

Tietoja
Kesto: 1 päivä

Milloin
Päivämäärä: 12.6.2024 klo 9-15
Ilmoittaudu viimeistään 29.5

Sijainti
Webinaari/Teams

Hinta
389€/hlö + alv 24%

Kouluttaja
Tiina Kiiski

Vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaaminen ja siihen puuttuminen

  • Ilmeneekö sinun organisaatiossasi/työpaikallasi vastuutonta työkäyttäytymistä?
  • Oletko saanut riittävästi perehdytystä ja välineitä vastuuttoman työkäyttäytymisen kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen?
  • Koetko, että jäät haastavissa tilanteissa liian yksin?
  • Haluaisitko oppia yhdessä ratkaisukeskeisiä tapoja kohdata, puuttua ja toimia näissä esihenkilötyötä ja koko työyhteisöä kuormittavissa tilanteissa?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, tule mukaan oppimaan ja kehittämään ratkaisukeskeisiä kohtaamisen ja puuttumisen keinoja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Koulutuksesta on hyötyä esihenkilöille, joiden työkuormitusta on mahdollista vähentää tiedon ja arkeen helposti jalkautettavien tutkittujen toimintatapojen harjoittelun myötä. Tämä puolestaan hyödyttää koko työyhteisöä työssä jaksamisen, työn tehokkuuden ja yhteisen ymmärryksen rakentamisen lisääntymisen kautta.

Mitä on vastuuton työkäyttäytyminen?

Vastuuton työkäyttäytyminen on käyttäytymistä, joka häiritsee työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä. Vastuuttomaan työkäyttäytymiseen puuttumisessa esihenkilö voi kokea jäävänsä yksin, vaille riittävää tukea ja työkaluja. Erilaisia puuttumisen toimenpidemalleja on saatavilla – mutta niissä harvoin vastataan konkreettisesti ja selkeästi kysymyksiin: miten puuttuminen käytännössä tehdään, mitä keinoja puuttumisen rinnalle tarvitaan, millä tavoin palautetta voidaan opetella antamaan rakentavasti ja miten puuttumisen vaikuttavuutta voidaan seurata?

Koulutuksen sisältö:

  • Pohdimme, mitä eroa on vastuuttomalla työkäyttäytymisellä, ongelmalla sekä konfliktilla ja millä välineillä niihin voidaan puuttua.
  • Tunnistamme vastuuttomaan työkäyttäytymiseen liittyvät esihenkilön vastuut.
  • Harjoittelemme keinoja, joiden avulla esihenkilö voi yhdessä alaisensa kanssa muuttaa ongelmalliseksi koettua käyttäytymistä kohti toivottua käyttäytymistä. Pohdimme, miten toivottu käyttäytyminen voidaan muotoilla saavutettavissa olevaksi tavoitteeksi siten, että myönteinen muutos ja sen seuranta on aidosti mahdollista.
  • Tutustumme ratkaisukeskeiseen työotteeseen ja muutamiin työkaluihin, joita voit suoraan hyödyntää haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja kokoamme yhteen rakentavan palautteen elementtejä.
  • Jaamme muiden osallistujien kanssa kokemuksia haastavasta työkäyttäytymisestä ja siihen puuttumisesta. Mikä on toiminut, mihin olisit kaivannut lisää tukea? Kuinka toimisit nyt?

Kysy lisää:
Valmentaja
Tiina Kiiski, 0445161270
[email protected]

Myynti ja markkinointi
Eija Haapala, 0504380866
[email protected]

Valmentaja

Valmentaja Tiina Kiiski:

Tiina Kiiski KM, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija, erityisopettaja.

Tiinalla on yli 25 vuoden työkokemus erityisopettajana haastavista vuorovaikutustilanteista koulumaailmassa. Hän on toiminut 14 vuotta aikuiskouluttajana Niilo Mäki Instituutissa, jossa hän on kouluttanut opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstöä kohtaamaan haastavaa käyttäytymistä ja käyttämään ratkaisukeskeistä työotetta. Työnohjaajana ja työyhteisösovittelijana hänellä on runsaasti kokemusta eri tavoin konfliktoituneista työyhteisöistä sekä kokemusta esihenkilöiden kanssa työskentelystä eri kokoisissa ja eri alojen yhteisöissä (esim. opetus-, sosiaali- ja terveysala, tekniset alat, hallinto- ja tukipalvelut, kolmas sektori). Erityisopettajana, työnohjaajana ja ratkaisukeskeisenä työyhteisösovittelijana hän ymmärtää inhimillisen käyttäytymisen lainalaisuuksia ja käyttäytymisen ohjaamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä haastavankin käyttäytymisen takana olevia tarpeita. Tällä tietämyksellä ja kokemuksella hän voi auttaa löytämään kestäviä, toimivia ja kaikkia yhteisön jäseniä hyödyttäviä ratkaisuja.

Lue lisää Tiinasta tästä

Referenssi

”Kiisken koulutussisällöt ovat olleet tutkimukseen perustuvia, johdonmukaisia, konkreettisia ja käytännönläheisiä työtapoja ja ne ovat liittyneet työrauhaan, ryhmänhallintaan, ratkaisukeskeiseen työotteeseen ja haastavaan työkäyttäytymiseen. Osallistujat ovat olleet koulutuspalautteiden perusteella erittäin tyytyväisiä sekä koulutusten sisältöihin että kouluttajan asiantuntemukseen. Asiantuntemuksensa lisäksi kouluttaja on saanut runsaasti positiivista palautetta kyvystään nivoa kouluttamansa asia konkreettisesti arkeen.” Koulutuspalautetta Niilo Mäki Instituutista/ koulutuspäällikkö Maria Haakana.

Palautteita

Kouluttajan ammattitaito on osallistujien arvioiden mukaan vaihdellut 4,7 ja 4,8 välillä asteikolla 0-5.

Miten koet koulutuksen vaikuttavan työyhteisöösi?
Auttaa kaikessa vaikeiden asioiden puheeksi ottamisessa.
Antaa paljon näkökulmia, kun kuulee toisten case-tarinoita.
Haasteellisiin tilanteisiin uutta potkua.
Kasvattaa ammatillista osaamista.
Sain avaimia puuttua vastuuttomaan työkäytökseen työpaikalla.
Tarkastelen asioita uudelta kannalta ja otan rohkeasti hankalia tilanteita haltuun.
Hyviä käytännön asioita.

Ruusuja ja risuja?
Loistavia käytännön ohjeita!
Materiaali tulee varmasti käyttöön.
Hyviä vinkkejä käytäntöön, ammatillisen käyttäytymisen kriteerit jo työyhteisössä käsitelty.
Koulutuksen sisällöt olivat tärkeitä oman työn kannalta.

Ilmoittaudu kurssille tästä!

12 + 6 =