fbpx

Liiketoiminnan kehittäminen

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen -palvelut räätälöidään asiakkaan konkreettisiin tarpeisiin sopiviksi. Luotaimessa työskentelee erittäin kokeneita liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijoita, joilla on arvokasta käytännön kokemusta, ja osaamista niin yrittäjinä, johtajina kuin johtoryhmän ja hallituksen jäseninä sinulle jaettavaksi.

Meiltä saat tukea liiketoiminnan kehittämiseen haastavassa tilanteessa, taloushaasteiden ratkaisemiseksi, digitaalisten palveluiden nopeaan käyttöönottoon, palveluiden kehittämiseksi ja tulevaisuuteen varautumiseen. Myös henkilöstöjohtamiseen liittyvät asiat ovat ydinosaamistamme.

Liiketoiminnan kehittäminen -palvelut käytännössä

Liiketoiminnan kehittäminen -palvelut toteutetaan lähitapaamisilla ja etäyhteyksillä erilaisin kokoonpanoin. Toisinaan asiakkaan edustajana paikalla on vain toimitusjohtaja, toisinaan johtoryhmä ja toisinaan laajempi asiaa sisäisesti kehittämään valittu työryhmä. Arvokeskusteluissa, strategian toimeenpanoon liittyvissä työpajoissa tai palvelumuotoilu workshopeissa mukana voi olla laajempikin joukko henkilöstöä.

• Liiketoiminnan kehittäminen -palveluihin voivat ottaa osaa yksittäiset henkilöt, työryhmät tai johtoryhmät
• Liiketoiminnan kehittämisen palvelut voidaan toteuttaa esimerkiksi puolen päivän jaksoina sovitulla aikavälillä, esimerkiksi laajuudeltaan 3-5 päivää.

Tiimimme auttaa yritystänne kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, kuten esimerkiksi:

  • Strategia
  • Taloussuunnittelu ja kassanhallinta
  • Tuotannon ja prosessien kehittäminen
  • Liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen
  • Uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja kehittäminen
  • Palvelumuotoilu
  • Sähköisten palvelujen kehittäminen
  • Markkinointistrategian uudistaminen ja asiakassuhteiden ylläpito
  • Henkilöstöjohtaminen, toimintakulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Rahoitusmahdollisuudet

Luotain tukena liiketoiminnan kehittämisessä

Rahoitusratkaisumahdollisuudet Business Finlandin ja paikallisen ELY:n kanssa.

Yritysten kehittämispalvelut – Luotaimen huippuasiantuntijoiden apua yrityksen kehittämiseen helposti ja edullisesti.

Innovaatioiden kaupallistaminen
Business Finland innovaatioseteli

Mikäli yrityksenne kaipaa konsultointia innovaatioiden kaupallistamiseen, prosessikonsulttimme tiimeineen auttaa palveluiden tai tuotteiden kaupallistamisessa ja vahvistamaan yrityksesi strategista innovaatiojohtamista.

Innovaatioseteli sopii yrityksille, jotka hakevat innovatiivisella tuotteella tai palvelulla kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti. Yritys voi olla toimintansa vakiinnuttanut tai vasta käynnistänyt, ja sillä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Innovaatiosetelin arvo on 6000€. Voi käyttää Luotaimen asiantuntija palveluihin. Innovaatioseteliä haetaan Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

Yrityksen kehittämisavustus – Kehittämisavustuksella yritykselle uutta suuntaa ja kasvua

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla voimme tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.

Rahoituksen avulla voimme kehittää yhdessä jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda täysin uutta. Painopisteenä kehityksessä on yrityksen kansainvälistyminen.

Rahoituksella voidaan rahoittaa kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

BUUSTIA ENSIMMÄISEN TILIKAUDEN YRITTÄJILLE!

Ybuusti on ensimmäisen vuoden yrittäjille suunnattu TE-palveluiden tarjoama asiantuntijapalvelu.

Mikäli sinulla on yritys, jossa toimit ensimmäistä vuotta päätoimisena yrittäjänä ja toimintasi sijoittuu Pirkanmaalle, olet oikeutettu ybuusti -palveluun. Palvelun piirissä pääset valitsemaan juuri sinulle sopivan palvelukokonaisuuden ja tukenasi toimii Luotaimen yrityskoutsi.

Luotaimen yrityskoutsit ovat liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia, jotka ovat taustaltaan myös itse yrittäjiä. Tehtävään valitut henkilöt ovat koulutettuja coacheja, johdon työnohjaajia ja erittäin kokeneita liiketoiminnan kehittäjiä.

Ybuustissa sinulla ei ole omavastuuta lainkaan, joten palvelu on yrittäjälle täysin maksuton. Olemme yksi ybuustin palveluntarjoajista.

Palvelumme:

Yksilöcoaching – LISÄÄ ASIAKKAITA JA VAUHTIA LIIKETOIMINTAAN!

Yksilövalmennus – MENESTY YRITTÄJÄNÄ!

Ryhmävalmennus – UUSILLE ASIAKASMARKKINOILLE, myynti ja markkinointi kuntoon!

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäjät Veera Matilainen

-Palvelumuotoilu

Liiketoiminnan kehittäjät Mikko Seppälä

-Yritystalous

Liiketoiminnan kehittäjät Petri Väyrynen

-Liiketoiminnan kehittäminen ja digitalisointi

Liiketoiminnan kehittäjät Marjo Rönkä

-Liiketoiminnan kasvu ja uudistuminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella tai [email protected].
Olemme mielellämme sinulle avuksi.

BUSINESS FINLAND

Luotain on valittu myös Innovaatioseteli palveluntuottajaksi – Innovaatiosetelillä voit ostaa konsultaatiotukea ja osaamista yritykseesi

Innovaatioseteli on tarkoitettu alle 5-vuotiaille pienille yrityksille. Rahoituspalvelussa avustuksen määrä on 4 500 euroa ja yrityksen omarahoitusosuus 1 500 euroa.

Setelin käyttökohteita on täsmennetty siten, että rahoitus kannustaa yrityksiä t&k-toimintaan.

Siirry katsomaan tarkemmin rahoituksen myöntämisen edellytyksiä:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli

Tempo -rahoitus – Vauhtia kansainväliseen kasvuun

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville osakeyhtiömuotoisille suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin.

Rahoituksen avulla yrityksenne voi eri tavoin parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla. Tempo-projektissa pääpaino on yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvien kyvykkyyksien kehittämisessä, ei tuotekehityksessä.

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista, joka voi maksimissaan olla 66 667 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Edellytyksenä rahoitukselle vaaditaan vähintään 30.000 euron oman pääoman ehtoinen rahoitus (joko sijoituksin, pääomalainoin tai toteutuneiden tilikausien tuloksin). Lisäksi yrityksellä tulee olla varmistunut projektinaikainen omarahoitus.

Lue lisää rahoituksesta ja sen ehdoista: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus

Suunnitellaan yhdessä tasapainoinen kokonaisuus, jossa tähtäämme yrityksenne kasvuvision toteutumiseen.