fbpx

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä ja tukea työhyvinvointia. Yksilötyönohjaus toimii myös hyvin työuran taitekohdissa auttaen ohjattavaa suuntaamaan ammatillista urakehitystä haluamaansa suuntaan.

Yksilötyönohjaus on perusteltua esim. tilanteissa, jossa ohjattava on työssään sellaisessa asemassa, että organisaatiossa ei ole juurikaan samassa positiossa olevia tai ohjattavan työssä on tapahtunut tai suunnitteilla muutoksia, jotka koskettavat vain ohjattavaa. Ohjauksen keskiössä voivat olla myös esim. omat ammatilliset haasteet ja toiveet, hyvinvointi ja jaksaminen, oma työrooli ja sen sisäistäminen.

Yksilötyönohjaus ja sen hyödyt

  • yksilötyönohjaus antaa mahdollisuuden keskittyä ohjattavan omaan ammatilliseen kehittymiseen ja vahvistumiseen
  • työnohjauksessa ohjattavalla on tilaa tuoda pohdintaan myös omaan työskentelytapaan, jopa persoonaan, liittyviä piirteitä, jotka kytkeytyvät omaan työhön
  • työnohjauksessa ohjattavalla on mahdollisuus nostaa luottamukselliseen keskusteluun myös työssä ehkä esiin nousseita epävarmuustekijöitä, hankalia tilanteita tai huoliaan.

Yksilötyönohjaus ja sen tavoitteet

Yksilötyönohjaus ja sen tavoitteet sovitaan aina ohjattavan tilanteen ja tarpeen mukaan. Luottamuksellinen työnohjaussuhde antaa mahdollisuuksia lähestyä erilaisia työhön sisältyviä teemoja varsin monipuolisesti ja syvällisesti.

Tavoitteena on ohjattavan kanssa yhdessä mietityn tavoitteen mukainen edistyminen ja työnohjauksen kuluessa tavoitetta voidaan myös tarkentaa tai hienosäätää. Yksilötyönohjauksessa voidaan hyödyntää keskustelujen ohella mm. toiminnallisia ratkaisukeskeisiä menetelmiä tai esimerkiksi mindfulness-harjoitteita.

Yksilötyönohjauksen etuna ohjattavalle voidaan pitää nimenomaan henkilökohtaisuutta ja työhön liittyviin asioihin mahdollisimman monipuolista paneutumista. Tietyissä tilanteissa työhön liittyvät asiat ovat arkaluonteisia, jolloin yksilöohjaus antaa tilaa myös näiden eettiselle pohtimiselle ja tulevaisuuden näkökulmien avautumiselle.

Luotaimen yksilötyönohjauksen käytänteet

Toimimme koko maassa ja 18 työnohjaajaamme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työnohjaajia ja johdon työnohjaajia.

Yksilötyönohjaus istunnot kestävät tavallisesti 60-90 min/kerta. Frekvenssi suunnitellaan räätälöidysti, tyypillisesti tapaamiset ovat 3-4 viikon välein.

Työnohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jonka kesto määritellään tarpeen mukaan. Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa ja tästä syystä työnohjausprosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Työnohjaussopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä työnohjaus voi olla kestoltaan lyhytaikaisempi.

Luotaimen työnohjaajat ovat hyvin koulutettuja ja heillä on kaikilla pitkä työnohjaajakoulutus ja laajasti työnohjauskokemusta.

Teemme myös ryhmä-, työyhteisö- ja esimiesten työnohjausta sekä työyhteisösovitteluja.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.