fbpx

Henkilöstön kehittämisen palvelut

Työhyvinvointipalvelut

Luotain järjestää monenlaisia työhyvinvointiohjelmia, kursseja ja osallistavia luentoja ja tyhy-päiviä. Työhyvinvointivalmennuksemme räätälöidään organisaatiolle sopivaksi kokonaisuudeksi. Laajuudet vaihtelevat muutaman tunnin luennosta kahdeksan viikon tai kuuden kuukauden hyvinvointiohjelmaan.

Arvostava työyhteistö

Arvostava työyhteisö -valmennuskokonaisuus sopii sekä tiimeille että isommille organisaatioille työyhteisökulttuurin ja yhteisten työkäytänteiden kehittämiseksi. Kokonaisuus pitää sisällään luentomaisia osuuksia sekä workshoptyöskentelyä.  Arvostava työyhteisö -valmennusten käyttömahdollisuudet ovat laajat.

Muutosvalmennus

Onnistunut muutos –valmennusohjelma auttaa johtoa ja työyhteisöä toteuttamaan muutoksen yhdessä. Muutokset työpaikalla vaikuttavat väistämättä motivaatioon, siksi muutostilanteet on hyvä suunnitella ja johtaa viisaasti. Luotain tuottaa myös lyhyempiä muutokseen ja muutosjohtamiseen liittyviä luentoja.

Tiimivalmennus

Luotaimen tiimivalmennus – tiimin työhyvinvointi ja etäjohtaminen – valmennuskokonaisuudessa keskitytään tämän hetken työelämän kannalta keskeisiin tiimityön piirteisiin, kuten yhteisöllisyyden säilyttäminen, vuorovaikutus etätyössä, työn organisoimisen taidot etätyössä, tiimin johtaminen ja tiimityön pelisäännöt etätyössä.

Henkilöstökyselyt

Luotaimessa kehitetty  henkilöstökysely perustuu uusimpaan tutkimustietoon. Ydinkäsitteenä on työn imu. Luotaimen henkilöstökyselyllä voidaan varmistaa, että hyvän työn imun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edellyttämät keskeiset voimavaratekijät ovat kunnossa. Kyselyn kysymykset pohjautuvat testattuihin mittareihin. Vahvistamista kaipaavia asioita voidaan yhdessä kehittää. Sähköinen kyselymme tarjoaa, nopean, tehokkaan ja taloudellisen tavan kerätä tietoa.

Ajanhallinnan valmennus

Valmennuksessa kehitetään yksilön ja/tai yhteisön työn organisointitaitoja Perustehtävään ja tavoitteisiin nähden oikeiden asioiden tekeminen oikeaan aikaan ovat tehokkuuden perusta. Priorisointi ja tehokas ajanhallinta ovat perusasioita yksilön ja organisaation suoritusten johtamisessa. Valmennus on voimauttava se lisää hallinnan tunnetta ja vähentää työstressiä.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on työkalu ja toimintatapa, jonka avulla pystymme kehittämään nopeasti ja asiakaslähtöisesti lähes mitä tahansa liiketoiminnan osa-aluetta. Tarjoamme räätälöityjä palvelumuotoiluja projekteja organisaation kehittämiseksi, palvelumuotoilu tutuksi 3 pvän koulutusohjelmia, jossa opitaan palvelumuotoilu menetelmänä ja 1,5 vuoden tutkintoon johtavia koulutuksia, jossa on mahdollista suorittaa samalla tuotekehittäjän erikoisammattutkinto.

Osaamiskartoitukset

Kun strategia muuttuu, myös osaamisvaateet muuttuvat. Osaamiskartoituksemme selvittää miten henkilöiden osaamiset vastaavat organisaation strategiasta johdettuja osaamistarpeita ja järjestelmä tuottaa näiden tietojen väliset kuiluanalyysit.

Mindfulness -kurssit

Mindfulness-harjoittelu auttaa tutkitusti stressin hallinnassa, unenlaadun- ja keskittymisenkyvyn parantamisessa. Mindfulness vähentää stressiä ja lisää hyvinvointia. Mindfulness -intensiivikurssi koostuu 4 tapaamisesta sekä itsenäisestä päivittäisestä harjoittelusta. Mindfulness luennot ja ohjatut harjoitteet toimivat hyvin mm. tyhy-päivissä

Tyhy-päivät ja -luennot

Pakettimme soveltuvat niin sadoille henkilöille kun pienillekin ryhmille. Isompien työyhteisöjen kohdalla henkilökunta usein jaetaan ryhmiin ja samansisältöinen päivä tai kokonaisuus järjestetään eri ryhmille erikseen. Luento- ja workshop kokonaisuudet räätälöidään ryhmäkoolle ja toimialalle sopiviksi. Myös etänä!