Henkilöstön kehittämisen palvelut

Työhyvinvointipalvelut

Luotain järjestää monenlaisia työhyvinvointiohjelmia, kursseja ja osallistavia luentoja ja tyhy-päiviä. Työhyvinvointivalmennuksemme räätälöidään organisaatiolle sopivaksi kokonaisuudeksi. Laajuudet vaihtelevat muutaman tunnin luennosta kahdeksan viikon tai kuuden kuukauden hyvinvointiohjelmaan.

Muutosvalmennus

Onnistunut muutos –valmennusohjelma auttaa johtoa ja työyhteisöä toteuttamaan muutoksen yhdessä. Muutokset työpaikalla vaikuttavat väistämättä motivaatioon, siksi muutostilanteet on hyvä suunnitella ja johtaa viisaasti. Luotain tuottaa myös lyhyempiä muutokseen ja muutosjohtamiseen liittyviä luentoja.

Arvostava työyhteistö

Arvostava työyhteisö -valmennuskokonaisuus sopii sekä tiimeille että isommille organisaatioille työyhteisökulttuurin ja yhteisten työkäytänteiden kehittämiseksi. Kokonaisuus pitää sisällään luentomaisia osuuksia sekä workshoptyöskentelyä.  Arvostava työyhteisö -valmennusten käyttömahdollisuudet ovat laajat.

Etätyö tiimivalmennus

Luotaimen Etätyö tiimivalmennus – tiimin työhyvinvointi ja etäjohtaminen – valmennuskokonaisuudessa keskitytään tämän hetken työelämän kannalta keskeisiin tiimityön piirteisiin, kuten yhteisöllisyyden säilyttäminen, vuorovaikutus etätyössä, työn organisoimisen taidot etätyössä, tiimin johtaminen ja tiimityön pelisäännöt etätyössä.

Vuorovaikutusvalmennus

Valmennuksessa opitaan tunnistamaan ja näkemään erilaisten käyttäytymistyylien vahvuudet. Taitava vuorovaikuttaja ymmärtää ammatillisen ja yksityisen vuorovaikutuksen eron, taitaa ratkaisukeskeisen viestinnän ja pärjää myös haastavissa asiakastilanteissa.  Tässä valmennuksessa käytetään apuna Everything DISC Workplace henkilöprofiilityökalua.

Henkilökohtainen tehokkuus -valmennus

Valmennuksessa kehitetään yksilön ja/tai yhteisön työn organisointitaitoja Perustehtävään ja tavoitteisiin nähden oikeiden asioiden tekeminen oikeaan aikaan ovat tehokkuuden perusta. Priorisointi ja tehokas ajanhallinta ovat perusasioita yksilön ja organisaation suoritusten johtamisessa. Valmennus on voimauttava se lisää hallinnan tunnetta ja vähentää työstressiä.

Mindfulness -kurssit

Mindfulness-harjoittelu auttaa tutkitusti stressin hallinnassa, unenlaadun- ja keskittymisenkyvyn parantamisessa. Mindfulness vähentää stressiä ja lisää hyvinvointia. Mindfulness -intensiivikurssi koostuu 4 tapaamisesta sekä itsenäisestä päivittäisestä harjoittelusta. Mindfulness luennot ja ohjatut harjoitteet toimivat hyvin mm. tyhy-päivissä

Tyhy-päivät ja -luennot

Pakettimme soveltuvat niin sadoille henkilöille kun pienillekin ryhmille. Isompien työyhteisöjen kohdalla henkilökunta usein jaetaan ryhmiin ja samansisältöinen päivä tai kokonaisuus järjestetään eri ryhmille erikseen. Luento- ja workshop kokonaisuudet räätälöidään ryhmäkoolle ja toimialalle sopiviksi. Myös etänä!

Henkilöarvioinnit ja profiilit

Luotaimen käyttämät henkilöprofiili -työkalut ovat luotettavia, tutkittuja ja turvallisia käyttää valmennusten tukena. Everything DISC for Leaders®, Everything DiSC Workplace®, RMP-motivaatioprofiili, Henkilökohtainen tehokkuus profiili®, Valmentava esimies 360°arviointi syventävät itsetuntemusta.

Osaamiskartoitukset

Kun strategia muuttuu, myös osaamisvaateet muuttuvat. Osaamiskartoituksemme selvittää miten henkilöiden osaamiset vastaavat organisaation strategiasta johdettuja osaamistarpeita ja järjestelmä tuottaa näiden tietojen väliset kuiluanalyysit.