fbpx

Työkykyjohtamisen koulutusohjelma esihenkilöille ja HR henkilöstölle

28.11.2023 – 26.9.2024 Tampere/hybrid

Tietoja
Kesto: 9 päivää

Milloin
Päivämäärät: 28.11.2023, 19.1, 14.2, 20.3, 25.4, 15.5, 13.6, 22.8 ja 26.9.2024
Ilmoittaudu viimeistään: 24.10.2023

Sijainti
Pyhäjärvenkatu 5 A, Tampere/ hybrid

Kohderyhmä:
Eri alojen esihenkilöt, HR-ammattilaiset, valmennuksen ammattilaiset sekä työkykyasioiden parissa toimivat.

Osallistuminen
Kysy mahdollisuutta osallistujalle maksuttomaan oppisopimukseen

Kouluttaja
Taina Laane
Virpi Rajala (Sasky)
Henna Koivisto (Sasky)

UUTTA! Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen koulutus esihenkilöille ja HR henkilöstölle

Työelämän kuormitustilanteet ovat ajassamme suuret ja monella toimialalla on kasvava tarve työkykyjohtamisen vahvistamiseen – organisaatioiden täytyy pystyä sitouttamaan osaavia työntekijöitä ja tukemaan heidän työkykyään, jotta organisaation keskeiset tavoitteet voisivat toteutua myös tuottavuuden osalta.

Työelämän luonne on muuttunut myös niin, että mielenterveyden tukeminen on noussut keskeiseksi. Suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen löytyy nykyään mielenterveyden haasteista fyysisten ongelmien sijasta ja tämä korostuu asiantuntija-aloilla. Monet esihenkilöt kaipaisivatkin ajantasaisia työkaluja työntekijöiden sitoutumisen, motivaation ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Hyvinvoinnin psykologiaan keskittyvä tutkimus eli positiivinen psykologia tarjoaa uutta ja hyödyllistä tutkittua tietoa, joka ei kuitenkaan ole vielä laajasti suomalaisessa työelämässä tunnettua. Koulutus vastaa ajan haasteisiin yhdistämällä positiivisen psykologian annin ja työkykyjohtamisen käytännönläheisiksi esihenkilötyön työkaluiksi.

Koulutuksen perustiedot

Koulutus on laajuudeltaan noin 11 kk kestävä prosessi, joka sisältää

9 lähiopetuspäivää ja verkko-opinnot Luotaimen tarjoamalla verkko-opiskelualustalla

  • 9 lähiopetuspäivää
  • muu itseopiskelumateriaali jakson aihepiiristä (artikkelit, tekstitiedostot, slideshowt)
  • välitehtävät eli ohjattu työskentely omassa esihenkilötyössä opittua soveltaen
  • henkilökohtaiseen reflektioon ohjaaminen, työnohjauksellinen ohjaus
  • oman työhyvinvointisuunnitelman tekeminen, ohjaus
  • käytännön työtehtävät omalla työpaikalla, jossa opittua viedään arkeen
  • kehittämisprojekti omassa työssä

Koulutuksen tavoitteet:

Osallistujille: Työhyvinvoinnin johtamisen merkityksen syvempi ymmärtäminen oman organisaation kannalta. Teoreettisen viitekehyksen sisäistäminen. Työkykyjohtaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen osana jokapäiväistä johtamista ja uusien työkalujen hallinta. Ammatillinen kasvu ja kehitys. Oman työhyvinvoinnin vahvistuminen.

Organisaatiotason tavoitteet: Koulutukseen osallistuneiden esihenkilöiden organisaatioiden työkyvyn vahvistuminen, sitoutuminen työnantajaan.

Koulutuksen sisällöt ja koulutuspäivät 2023-2024

28.11. Työkykyjohtaminen. Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.
• Koulutuksen kokonaisuuden ja suoritustapojen esittely.
• Työkykyjohtaminen ja sen hyödyt
• Työelämän psykososiaalinen kuormitus
• Työsuojelulainsäädäntö ja työnantajaa velvoittavat määräykset
• Esimies työkyvyn johtajana

19.1. Positiivisen psykologian perusteet työssä.
• Hyvinvoivan yksilön ja yhteisön peruspalikat
• Mielen rooli hyvinvoinnissa ja sitoutumisessa
• Tavoitteellisuus ja valmentavan johtamisen taidot
• Myönteisen tulevaisuusorientaation tukeminen

14.2. Stressi, resilienssi ja palautuminen I – suojaavat tekijät.
• Suojaavien tekijöiden vahvistaminen, aivoterveys ja keskittymiskyky
• Myönteiset tunteet työn voimavaroina
• Itsemyötätunto, sosiaalisen tuen merkitys
• Tietotyön erityispiirteet

20.3. Stressi, resilienssi ja palautuminen II – kuormittavat tekijät.
• Erilaisia kuormituksen aiheuttajia ja ratkaisuja
• Työuupumus ja sen ehkäisy
• Fyysisen terveyden tukeminen ja terveyden edistämisen näkökulma
• Moniammatillisuus työkykyjohtamisessa

25.4. Merkityksellisyyden johtaminen.
• Sisäisen motivaation tukeminen
• Erilaisten työntekijöiden johtaminen
• Vahvuuksien johtaminen ja merkityksellisyys
• Toivon johtaminen
• Kehittämiseen kannustaminen

15.5. Haastavien tilanteiden johtaminen työkyvyn kannalta.
• Mitä tehdä, kun työkyvyn menettäminen uhkaa.
• Varhainen välittäminen ja työkyvyn arviointi.
• Osatyökykyisyys, kuntoutus ja kuntoutuminen sekä työhönpaluun tukeminen.
• Puheeksiotto ja varhainen välittäminen
• Mielenterveys ja työ

13.6. Työkykyjohtamisen viestintätaidot.
• Viestintäkäytännöt ja tiedonkulku, neuvottelu, vuorovaikutus
• Rakentava palaute
• Myönteinen palaute
• Kriisiviestinnän perusteet
• Traumainformoitu organisaatio

22.8. Työnantajakuva ja innostaminen. Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen.
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Työnantajakuvasta huolehtiminen ja sen kehittäminen
• Sitoutuminen ja yhteisöllisyys
• Sisäinen ja ulkoinen viestintä
• Palautteen hyödyntäminen

26.9. Päätöspäivä. Näytöt ja palautteet. Yhteinen oppiminen ja reflektointi.

Kysy lisää:
Pääkouluttaja
Taina Laane, 0503251114
taina.laane@luotain.net

Koulutuskoordinaattori
Markus Pusa, 0400419865
markus.pusa@luotain.net

Kouluttajat

Pääkouluttaja Taina Laane, Luotain Consulting Oy, YTM, MAPP, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, positiivisen psykologian asiantuntija. Tainalla on 15 vuoden kokemus työhyvinvoinnin kouluttamisesta ja esimiesten, asiantuntijoiden ja johtoryhmien tukemisesta. Taina on työskennellyt myös esihenkilönä ja johtajana yksityisellä sektorilla. Hän on positiivisen psykologian pioneeri Suomessa ja kehittänyt stressinhallintaa ja valmentavaa johtamista tukevia menetelmiä ja kirjoittanut useita alan teoksia

Virpi Rajala. Fysioterapeutti (ylempi AMK), liikunnanohjaaja, ammatillinen opettaja. Lisäksi terveyden edistämisen ja terveystiedon sekä työ- ja organisaatiopsykologian opintoja. Virpin erityisosaamisalueisiin kuuluvat mm. psykofyysisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, terveyden edistäminen, moniammatillinen yhteistyö. Virpillä on laaja kokemus terveyden edistämisen asiantuntija- sekä opetustehtävistä julkisella sektorilla.

Henna Koivisto, KM, lehtori. Henna on työskennellyt työkykyvalmentajana ja työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijana useiden vuosien ajan. Lisäksi hänellä on monipuolinen kokemus ohjaukseen ja opettamiseen sekä kehittämisprojekteihin liittyvistä työtehtävistä.

Ilmoittaudu kurssille tästä!

9 + 6 =