fbpx

Arvostava esimies ja haastavat tilanteet

Esimiestyö on ihan omanlaisensa työtehtävä. Hyvä esimies on suunnannäyttäjä, ihmisten innostaja ja esimerkki muille. Hänessä yhdistyvät toimeenpanokyky, vuorovaikutustaidot, kannustavuus ja paljon muuta. Työntekijöiden erilaisuuden huomioivalla johtamisella saavutetaan myös hyötyjä, jotka näkyvät työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä työyhteisössä. Esimiestyössä tulee vastaan aina myös erilaisia haastavia tilanteita, joihin oikea-aikainen reagointi on elintärkeää.

Valmennus selkiyttää esimiehen tehtäviä, esimiestyön lainsäädäntöä, omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä esimiestyössä.

Arvostava esimies koulutusohjelmassa toimivat kouluttajina kokeneet johdon työnohjaajat ja/tai johdon valmentajat, joilla on pitkä omakohtainen johtamistausta.

 

Valmennuksen hyödyt

 • kasvattaa itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta työntekijöihin
 • selkiyttää esimiehen tehtäviä, esimiestyön lainsäädäntöä, omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä esimiestyössä
 • opitaan, kuinka rakentaa luottamusta, sitoutumista ja motivaatiota eri tyyppisten työntekijöiden kanssa
 • opitaan ratkaisemaan haastavia esimiestyötilanteita
 • vuorovaikutusmallista esimiehet saavat työkalun, jolla heidän on jatkossa helpompi hahmottaa toisten ihmisten käyttäytymistä ja kehittää vuorovaikutustaitojaan.
 • valmennuksessa hyödynnetään positiivisen psykologian tutkimuksen antia

  Valmennusohjelma, 2 päivää:

  ensimmäinen päivä:

  • Esimiehen tehtävät työyhteisössä, lainsäädäntö, oma työnkuva, johtamisjärjestelmä
  • Everything DISC malli –eri ihmistyypit ja ihmistuntemuksen merkitys johtamistyössä
  • Oma profiili, oma johtamistyyli ja omat vahvuudet ja kehittämisalueet esimiehenä
  • Haastavien tilanteiden kohtaaminen, tyypilliset haastavat tilanteet työyhteisöissä ja niiden ratkaiseminen
  • Oma kehittämissuunnitelma –välitehtävä

  toinen päivä:

  • Erilaiset ihmistyypit työyhteisössä, erilaisten käyttäytymistyylien huomioiminen omassa johtamistyylissä, vahvuuksien näkemisen taito
  • Motivoiva työympäristö, motivaatiotekijät, sitoutuminen työhön, tuen tarve
  • Haastavat tilanteet ja esimiehen vuorovaikutustaidot
  • Puheeksi ottaminen ja palautteen antaminen
  • Omien vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen esimiestehtävässä

  Everything DiSC®-profiili for Leaders

  Valmennuksessa jokainen saa oman DISC® käyttäytymistyyliprofiilin.

  Everything DiSC Work of Leaders -johtajuusprofiili kuvaa omaa johtamistyyliä ja mahdollistaa sen vertaamisen parhaisiin johtamiskäytäntöihin.

  Everything DiSC -johtajuusprofiilin (Work of Leaders) rakenne ja sisältö:

  • Johtamisen prioriteetit (mihin voimavarat suunnataan)
  • 18 parasta johtamisen käytäntöä
  • Oma toiminta vs. parhaat käytännöt
  • Oman johtajuuden kehittäminen
  • Johtamiskulttuuri
  • Johtamistaidot vision luomisen, sitoutumisen ja toteutuksen osalta

  Valmennuksessa käyttäytymistä hahmotetaan opittavan DiSC -mallin avulla.

  Malli tarjoaa helposti omaksuttavan viitekehyksen, joka auttaa esimiestä hahmottamaan omaa käyttäytymistyyliään ja sen vaikutusta työntekijöihinsä. Everything DiSC® on johtava henkilöarvioinnin työkalu maailmassa. Sillä on jo yli neljäkymmentä miljoonaa käyttäjää ja sen tutkimushistoria yltää 30 vuoden taakse.

  Luotain järjestää asiakaskohtaisia räätälöityjä koulutuksia sekä avoimia koulutuksia.

  Tutustu avoimeen koulutukseen tästä

  Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen tai pyydä räätälöity tarjous alla olevalla lomakkeella.

  Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.