fbpx

Työhyvinvointivalmennus

Luotaimen työhyvinvointivalmennus -palvelut ovat vaikuttavia kursseja ja osallistavia luentoja, joiden avulla työhyvinvointi paranee ja palautuminen edelleen kehittyy. Tutustu työhyvinvointivalmennus -palveluihimme ja pyydä tarjous omalle työyhteisöllesi asiakastarpeestanne lähtien.

Tiedätkö, miten voit itse vaikuttaa omaan työhyvinvointiisi sekä työssä että vapaalla. Pienilläkin muutoksilla voit vaikuttaa keskittymiskykyysi, unenlaatuusi ja hyvinvointiisi laajemmin.

Hyvän palautumisen tilan tunnistaa esimerkiksi siitä, että työvuoron jälkeen jaksat puuhailla itsellesi tärkeitä asioita.

Luotain haluaa toimia asiakaslähtöisesti aidosti asiakkaan kumppanina. Kaikki Luotaimen työhyvinvointivalmennus -palveluihimme räätälöidään asiakkaalle sopivaksi kokonaisuudeksi. Laajuudet vaihtelevat muutaman tunnin luennosta kahdeksan viikon tai kuuden kuukauden hyvinvointiohjelmaan.

Työhyvinvointivalmennus
– Työstä palautuminen

laajuus 2h tai prosessivalmennuksena 4 x 2h

Valmennuksen kuvaus

Tiesitkö, että voit itse vaikuttaa omaan palautumiseesi pienilläkin muutoksilla ja vaikuttaa myös unen laatuusi? Hyvin palautuneena olemme virkeitä, innostuneita ja toiset huomioonottavia. Hyvän palautumisen tilan tunnistaa esimerkiksi siitä, että työvuoron jälkeen jaksat puuhailla itsellesi tärkeitä asioita. Palautuminen voidaan määritellä elpymiseksi.

Nykyinen hektinen työelämä laittaa palautumiskykymme koetukselle.
Valmennuksessa saat tietoa palautumisen merkityksestä omalle hyvinvoinnillesi niin töissä kuin vapaallakin. Saat käytännön keinoja ja vinkkejä, miten voit edesauttaa omaa palautumistasi.
Valmennuksen pitävät koulutetut palautumisohjaajat.

Työhyvinvointivalmennus sisältö

Palautuneena voit hyvin

 • Joustavuus, empatia, moraali, tunnereaktioiden säätely ja luova ajattelu edellyttävät riittävästi unta ja stressin säätelyä. Pulmat palautumisessa näkyvät usein unen laadussa.
 • Myös työpäivän aikana voi olla palauttavia hetkiä, kunhan muistaa tauot.
 • Palautuminen on aktiivista toimintaa. Pelkkä lepäily ei useinkaan riitä palautumiseen.

Näitä käsittelemme valmennuksessa:

 • Mikä on itse aiheutettu keskittymiskyvyn häiriö ADT ja miten se taltutetaan
 • Mitä jatkuvien keskeytysten ja multitaskaamisen tilalle työssä?
 • Mitä ovat mikrotauot työpäivän aikana ja miten ne tukevat palautumista
 • Mitkä ovat juuri minulle sopivat keinot edesauttaa palautumista vapaa-aikana?
 • Miten lisään myötätuntoista suhtautumista itseeni?
 • Käytännöllisiä ja helppoja rauhoittumis- ja rentoutumiskeinoja arkeen.

Luotain järjestää asiakaskohtaisia räätälöityjä koulutuksia sekä avoimia koulutuksia.

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen tai pyydä räätälöity tarjous alla olevalla lomakkeella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Työhyvinvointivalmennus
– Työyhteisövalmennus

Laajuus 1-4 valmennuspäivää

Valmennuksen kuvaus

Työyhteisövalmennus on vuorovaikutteinen. Valmennus pitää sisällään luentomaisia osuuksia ja osallistavia harjoituksia/workshopeja ja pohdintatehtäviä.

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa etätyön sujuvuutta ja yhteistyön hyviä käytänteitä ja yhteistä etätyötoimintakulttuuria. Tärkeä näkökulma on jokaisen vastuussa työyhteisön yhteisöllisyyden rakentajana. Valmentaja tuo osallistujille luentomaisissa osuuksissa myös vinkkejä, kuinka etätyötä ja hybridimalleja työn tekemiseen kannattaa kehittää.

Työhyvinvointivalmennus sisältö

 • Asiantuntijaluennot työhyvinvointi etätyössä
 • Miten huolehdit hyvinvoinnista ja resilienssistä etätyössä
 • Etätyön organisointi ja päivän rytmittäminen etätyössä
 • Työyhteisökulttuuri ja yhteistyön käytänteet
 • Yhteisöllisyyden vahvistamisen/ylläpitämisen käytänteet
 • Omatoimisia työkaluja hyvinvoinnista huolehtimiseen
 • Mindfulness-harjoitukset ja työstä palautumisen vahvistaminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Työhyvinvointivalmennus

Laajuus 6 valmennuspäivää

Tätä kokonaisuutta voit myös tilata yksittäisinä työhyvinvointi valmennuspäivinä.

Valmennuksen kuvaus

Sis. 6 valmennuspäivää, kotiharjoitteluun mindfulness äänitteet ja First Beat hyvinvointianalyysin.

Valmennusohjelma vaikuttaa työssä jaksamiseen, lisää stressin hallinta- ja ehkäisykeinoja sekä lisää voimavaroja ja myönteisyyttä. Valmennusohjelmassa käytetään apuna Mindfulness harjoituksia. 

Työhyvinvointivalmennus sisältö

Työn vaatimukset voivat saada aikaan, että työtä tekevä ihminen kokee oman toimijuuden vähenemistä, työn kuormittavuuden tunne kasvaa ja toiminnasta tulee lyhytnäköistä ja reaktiivista.

Valmennusohjelma lisää työhyvinvointia, stressinhallinta- ja palautumiskeinoja, voimavarjoja ja myönteisyyttä. Valmennusohjelma sisältää 6 valmennuspäivää, First Beat hyvinvointianalyysin sekä henkilökohtaisen palautteen ja päivittäiseen kotiharjoitteluun mindfulness-äänitteet ja muut harjoitteet.

Valmennuspäivien aihealueet (valmennuspäivä 4h):

 • Hyvinvoinnin rakennuspalikat, ohjeet Firstbeat-mittauksen tekemiseen ja mindfulness-harjoitusten aloittaminen.
 • Hallintavoimavarat ja stressin ehkäisy, mindfulness työelämässä ja arjessa.
 • Ihmissuhteisiin liittyviin hallintavoimavarat, ongelmanratkaisutaidot ja ratkaisukeskeisyys, mindfulness ja tunnetaidot.
 • Vahvuuskartoitus, vahvuudet ja voimaantuminen, mindfulness-harjoitukset.
 • Vahvuudet ja myötätunto, mindfulness harjoitteet
 • Stressin käsittelykeinot ja stressin ehkäisy, mindfulness-asenne.

Valmentajina toimivat työhyvinvointiin perehtyneet valmentajat. Mindfulness on tutkitusti tehokas menetelmä stressin vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi kertoo kuinka keho reagoi arjen erilaisissa tilanteissa. Sykevälimittaus tehdään ympärivuorokautisesti ja se kuvaa yksilöllisesti kuormittavia ja palauttavia tekijöitä sekä liikunnan vaikutusta. Tieteellisesti kehitetty Hyvinvointianalyysi antaa tietoa kehon voimavaroista ja nostaa esille tekijöitä, jotka parantavat jaksamista, kuntoa ja terveyttä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.