fbpx

Defusing- ja debriefing

Luotaimen palveluihin kuuluvat myös defusing-, debriefing- sekä kriisityönohjaus – menetelmät, joita kannattaa käyttää tapahtuneen purkamiseen matalalla kynnyksellä silloin, kun yhteisössä koetaan odottamaton, vakava, tai kuohuttava tilanne, tai kriisi.

Defusing ja debriefingiä käytetään oottamattoman tapahtuman purkamiseen, jotta tilanne ei jäisi vaivaamaan ja työntekijät selviäisivät työkykyisinä tapahtuneesta. Tarkoitus on auttaa psyykkistä työstämistä, antaa tapahtuneelle ja sen herättämille tunteille ja ajatuksille tilaa ja siten kohdata ja käsitellä niitä. Sanoille debriefing ja defusing ei ole keksitty hyvää suomenkielistä vastinetta, arkisesti usein puhutaan purkamisesta.

Purkutilanteessa kootaan yhteen ne ihmiset, joita tilanne koskee, usein esimerkiksi työyhteisö tai tiimi. Aluksi ohjaaja kertoo, miksi istunto on tilattu ja pyytää kertomaan tilanteesta, mitä siinä on tapahtunut. Tarkoitus on käydä tilanne mahdollisimman kattavasti ja yksityiskohtaisesti läpi, jotta myöhemmin mieli ei jää askartelemaan asian parissa ja mielikuvitus ala täyttää kommunikaation aukkokohtiin sisältöjä. Tärkeää on myös pyrkiä kohtamaan ja hyväksymään se totuus, että asia on tapahtunut.

Purku ei etsi syyllistä, vaan sen tarkoitus on purkaa kuormaa ja pyrkiä normalisoimaan tilannetta niin, että kun työntekijä lähtee purusta, hän on toimintakykyinen arjessaan ja voimavarat palautuvat käyttöön asian miettimisen sijasta. Käsittelemättömät asiat voivat kuluttaa paljon psyykkisiä voimavaroja työntekijöiltä.

Purku on tarpeellinen, jos yhdestäkin työntekijästä tuntuu, että asia pitää purkaa.

Defusing

Defusing-istunnon, eli purkukeskustelun tarkoituksena on tehdä traumaattinen, kuohuttava ja usein vakava tapahtuma psyykkisesti vaarattomaksi sen kohdanneille ihmisille. Istunto pyritään yleensä pitämään 8 tunnin sisällä tapahtumasta ja sen kesto on noin 1-2 tuntia.

Tapahtuma koostuu tapahtuneen läpikäynnistä, jolloin jokaisella on mahdollisuus kertoa tapahtumasta ja kokemuksistaan siihen liittyen.

Tavoitteena defusingissa on saada kaikille samanlainen tieto tapahtuneesta, jolloin vertaiskokemus vahvistuu ja saadaan ensireaktiot rauhoitettua.

Tapahtuman kulun läpikäynnin jälkeen keskustellaan jokaisen henkisestä voinnista ja tuntemuksista syvemmin. Istunnossa mietitään konkreettisia selviytymiskeinoja ja myös muun jatkotuen mahdollista tarvetta.

Debriefing

Debriefing-istunto on esimerkki jatkotuesta. Debriefing järjestetään tyypillisesti 1-3 päivää traumaattisen tapahtuman jälkeen. Istunto kestää yleensä noin 2-3 tuntia ja siihen osallistuvat kaikki tapahtumassa mukana olleet.

Debriefingin tarkoituksena on helpottaa mahdollista ahdistusta, auttaa palautumaan normaaliin arkeen, tasapainottaa tunnetiloja ja ehkäistä myöhempiä stressi- ja traumareaktioita. Myös seurantaistunto on hyvä järjestää tarpeen niin vaatiessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.