fbpx

Arvostava esimies ja ratkaisukeskeiset menetelmät -valmennus

3.9.2024 – 23.9.2024 klo 13-16 Luotaimen toimitilat, Tampere/hybrid

Tietoja
Kesto: 4 päivää

Milloin
Päivämäärät: 3.9, 10.9, 17.9 ja 23.9.2024 klo 13-16
Ilmoittaudu viimeistään 20.8

Sijainti
Pyhäjärvenkatu 5 A, Tampere/ hybrid

Hinta
1400€/hlö + alv 24%

Kouluttaja
Maiju Tolvila

Arvostava esimies ja ratkaisukeskeiset menetelmät valmennus

Valmennus hyödyntää positiivisen psykologian tutkimusta ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Ratkaisukeskeisyys on tapa ajatella ja katsoa työn maailmaa. Esimies voi hyödyntää omassa työssään ratkaisukeskeisen ajattelun keskeisiä piirteitä ja toimintaa ohjaavia elementtejä. Niitä ovat mm. tulevaisuuteen suuntaaminen, voimavarat, onnistumiset työssä, yhteistyö, vuorovaikutus, arvostus työyhteisössä ja tavoitteellisuus. Tämä esimieskoulutus tuo tutuksi ratkaisukeskeisyyden periaatteet. Keskitymme ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkökulman käytännönläheiseen avaamiseen ja vahvistamme esimiehen ratkaisukeskeisiä taitoja niin työyhteisön kehittämisessä kuin työyhteisön myönteisen tulevaisuusorientaation esille nostamisessa.

Valmennus on osa Luotaimen Arvostava esimies – valmennuskokonaisuutta. Esimiestyössä ratkaisukeskeisyys on hyvin käytännönläheinen strategia, kun tavoitteena on työyhteisön kehittäminen, työhyvinvointi ja ongelmatilanteiden ratkaiseminen. 

Valmennus on suunnattu esimiestyötä tekeville, jotka haluavat vahvistaa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa omassa työssään. Valmentava johtaminen ja esimiestyö mahdollistavat, että osallistavat menetelmät, työssä oppiminen, tuloksellisuus sekä työhyvinvointi pääsevät kukoistamaan.

Koulutuksessa keskitytään ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkökulman käytännönläheiseen avaamiseen ja kuvaamiseen, pyritään vahvistamaan ratkaisukeskeisiä taitoja siten, että osallistujat pystyvät hyödyntämään niitä omissa johtamistyötehtävässään.

 

Koulutuksessa seuraavat taidot kohenevat

  • Esihenkilön ratkaisupuhe vahvistuu, ongelmapuhe vähenee
  • Ratkaisukeskeisten kysymystekniikoiden käyttämisen taidot vahvistuvat
  • Myönteisen tulevaisuusorientaation vahvistamisen taito kasvaa
  • Esihenkilön valmentava, kannustava vuorovaikutustaito vahvistuu
  • Yhteisen tavoitteen asettamisen ja tavoitteen saavuttamisen seuraamisen taito vahvistuu
  • Arvostavan viestinnän taidot vahvistuvat

Päivien teemat:

1. päivä
– positiivinen psykologia ja sen tutkimus
– ratkaisukeskeiset menetelmät ja ratkaisukeskeisyys esimiehen työvälineenä
– johdanto ratkaisukeskeisyyteen sekä perusolettamuksiin
– ratkaisukeskeinen prosessi ja kysymysmallit käytännön esimiestyössä

2. päivä
– arvostava ratkaisukeskeinen vuorovaikutus
– arvostava työyhteisö ja arvostavan toimintakulttuurin rakentaminen
– ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen peruspilarit
– puheeksiotto ja palautteen antaminen

3. päivä
– osallistavat menetelmät työyhteisön kehittämisessä ja esimiestyössä
– ratkaisukeskeisyys työyhteisön ja tiimien kehittämisessä
– valmentava esimiestyö

4. päivä
– ratkaisukeskeinen valmentava ote esimiestyön välineenä
– johtamisen ja esimiestyön paradigma
– valmentava työote käytännön esimiestyössä

Kysy lisää:
Valmentaja
Maiju Tolvila, 0405519117
[email protected]

Myynti ja markkinointi
Eija Haapala, 0504380866
[email protected]

Valmentaja

Maiju Tolvila

Valmentaja Maiju Tolvila:

HTM, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry, Solution Focused Coach, RMP sertifioitu motivaatiovalmentaja, Firstbeat työhyvinvointivalmentaja, pedagoginen pätevyys.

Maijulla on hyvä osaaminen organisaatioiden muutosprosesseista ja motivaatioon liittyvistä yksilö- ja ryhmävalmennuksista. Muutos on Maijun mielestä uuden kokeilua, jos ei kokeile ja yritä – ei voi tietää. Motivaatio kytkeytyy hänen mukaansa vahvasti myös toimeenpanon taitoon. Siksi omien perustarpeiden eli motivaatiotekijöiden selvittäminen on tärkeää. Valmennus- ja työnohjauskokemusta hänellä on laajasti eri toimialoilta niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta.

Lue lisää Maijusta täältä

Ilmoittaudu kurssille tästä!

14 + 7 =