fbpx

Arvostava esimies ja ratkaisukeskeiset menetelmät -valmennus

8.3.2023 – 20.4.2023 klo 13-16 Luotaimen toimitilat, Tampere/hybrid

Tietoja
Kesto: 4 päivää

Milloin
Päivämäärät: 8.3, 22.3, 5.4, 20.4 klo 13-16
Ilmoittaudu viimeistään 24.2

Sijainti
Pyhäjärvenkatu 5 A, Tampere/ hybrid

Hinta
1400€/hlö + alv 24%

Kouluttaja
Tuula Kiuru-Ahvonen

Arvostava esimies ja ratkaisukeskeiset menetelmät valmennus

Valmennus hyödyntää positiivisen psykologian tutkimusta ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Ratkaisukeskeisyys on tapa ajatella ja katsoa työn maailmaa. Esimies voi hyödyntää omassa työssään ratkaisukeskeisen ajattelun keskeisiä piirteitä ja toimintaa ohjaavia elementtejä. Niitä ovat mm. tulevaisuuteen suuntaaminen, voimavarat, onnistumiset työssä, yhteistyö, vuorovaikutus, arvostus työyhteisössä ja tavoitteellisuus. Tämä esimieskoulutus tuo tutuksi ratkaisukeskeisyyden periaatteet. Keskitymme ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkökulman käytännönläheiseen avaamiseen ja vahvistamme esimiehen ratkaisukeskeisiä taitoja niin työyhteisön kehittämisessä kuin työyhteisön myönteisen tulevaisuusorientaation esille nostamisessa.

Valmennus on osa Luotaimen Arvostava esimies – valmennuskokonaisuutta. Esimiestyössä ratkaisukeskeisyys on hyvin käytännönläheinen strategia, kun tavoitteena on työyhteisön kehittäminen, työhyvinvointi ja ongelmatilanteiden ratkaiseminen. 

Valmennus on suunnattu esimiestyötä tekeville, jotka haluavat vahvistaa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa omassa työssään. Valmentava johtaminen ja esimiestyö mahdollistavat, että osallistavat menetelmät, työssä oppiminen, tuloksellisuus sekä työhyvinvointi pääsevät kukoistamaan.

Päivien teemat:

1. päivä
– positiivinen psykologia ja sen tutkimus
– ratkaisukeskeiset menetelmät ja ratkaisukeskeisyys esimiehen työvälineenä
– johdanto ratkaisukeskeisyyteen sekä perusolettamuksiin
– ratkaisukeskeinen prosessi ja kysymysmallit käytännön esimiestyössä

2. päivä
– arvostava ratkaisukeskeinen vuorovaikutus
– arvostava työyhteisö ja arvostavan toimintakulttuurin rakentaminen
– ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen peruspilarit
– puheeksiotto ja palautteen antaminen

3. päivä
– osallistavat menetelmät työyhteisön kehittämisessä ja esimiestyössä
– ratkaisukeskeisyys työyhteisön ja tiimien kehittämisessä
– valmentava esimiestyö

4. päivä
– ratkaisukeskeinen valmentava ote esimiestyön välineenä
– johtamisen ja esimiestyön paradigma
– valmentava työote käytännön esimiestyössä

Kysy lisää:
Valmentaja
Tuula Kiuru-Ahvonen, 0503251152
tuula.kiuru-ahvonen@luotain.net

Koulutuskoordinaattori
Markus Pusa, 0400419865
markus.pusa@luotain.net

Valmentaja

Valmentaja Tuula Kiuru-Ahvonen:

VTM, Työnohjaaja STOry, Johdon työnohjaaja MasterCSLE, Certified Business Coach, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Ratkaisukeskeinen työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, Mindfulness –ohjaaja.

Tuula on ollut työelämässä 35 vuotta hyvin monenlaisissa rooleissa ja tehtävissä. Hän on päässyt näkemään ja kokemaan työn tekemistä työntekijänä, päällikkönä, esimiehenä, johtajana, yrittäjänä, hallituksissa ja johtoryhmissä. Nämä kokemukset ovat arvokasta ymmärrystä siitä, mitä työelämä on ollut, mitä se on nyt sekä erityisesti, millaista tulevaisuuden työelämä voisi olla. Omakohtainen kokemus eri työelämän rooleista yhdistettynä monipuoliseen koulutukseen antaa hyvän perustan asiakkaille toteutettaviin valmennuksiin ja työnohjauksiin. Tuulalla on erittäin hyvät asiakaspalautteet.

Lue lisää Tuulasta täältä

Ilmoittaudu kurssille tästä!

14 + 10 =