fbpx

Mindfulness 8 viikon intensiivikurssi

1.8.2024 – 26.9.2024 Tampere/hybrid

Tietoja
Kesto: 8 viikkoa (4 tapaamista)

Milloin
Päivämäärät: 1.8, 15.8, 28.8 ja 18.9.2024 klo 17-20
Ilmoittaudu viimeistään: 19.7

Sijainti
Pyhäjärvenkatu 5, Tampere/ hybrid

Hinta
370,00€/hlö + alv 24%

Kouluttaja
Auli Syrjänen

Omat päivittäiset harjoitukset
Ohjaajan viikoittaiset sähköpostit ja äänitteet omaa harjoittelua varten.

Mindfulness 8 viikon intensiivikurssi

Mindfulness – 4 tapaamisen, 8 viikon intensiivikurssi hyvinvointiin tai  8 etätapaamisen kurssi hyvinvointiin

Tämä kurssi on mahdollista tilata organisaatiollesi, keräämällesi ryhmälle tai yksilölle myös etänä toteutettavana kurssina. Kurssilla voi tällöin olla tapaamiset joka viikko a 1,5h, jossa on mukana tiedollista osuutta, keskustelua ja  yhteisiä mindfulness harjoituksia ja pohdintahetkiä oman mindfulness ohjaajan kanssa Zoomin tai Teamsin välityksellä. Pyydä tästä itsellesi tarjous: [email protected]. Hintaan vaikuttaa ryhmän koko.

Mindfulness on tutkitusti tehokas menetelmä stressin lievittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo opettaa sinua kiinnittämään huomiosi siihen, mikä on tässä hetkessä – ympäristössä, mielessä, kehossa, muissa ihmisissä. Murehtivat ajatukset vähenevät, virkeys lisääntyy ja energiaa ei valu turhaan. Mindfulness-harjoittelu auttaa tutkitusti esimerkiksi stressin hallinnassa, elämän mielekkyyden parantamisessa sekä ihmissuhdetaidoissa ja esim. asiakastyössä.

Kurssi koostuu 4 tapaamisesta sekä itsenäisestä päivittäisestä n. 0,5 tunnin harjoittelusta äänitteiden avulla.

Kurssi sisältää:

 • Teoriatietoa ja tutkimustuloksia mindfulnessin vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin
 • Teemat: Mindfulness harjoitusten luonne, aivotutkimus, tunnetaidot/vahvuudet,  mindfulness asenne, myötätunto itseä kohtaan, mindfulness työelämässä, mindfulness arjessa
 • Erilaisia mindfulnessharjoituksia
 • Mindfulness intensiivikurssi-äänitteet oman harjoittelun tueksi

Mitä mindfulness on?

Mitä mindfulness on?

Mindfulness, suomeksi tietoisuustaito, on harjoitusmenetelmä, jota on tutkittu ja käytetty länsimaisen lääketieteen piirissä jo noin neljänkymmenen vuoden ajan. Harjoitusten pohjana on Massachusettsin yliopistossa 1970-luvulla kehitetty 8 viikon stressinhallintaohjelma MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction (tietoisuustaitoon perustuva stressinhallinta). Ohjelmaa sovelletaan nykyään monissa maissa mm. terveydenhoidossa, työelämässä, kouluissa, sekä puolustus- ja poliisivoimissa. Harjoitusten vaikuttavuus on todettu useissa tutkimuksissa vuosikymmenten aikana, ja tutkimusmenetelmien kehittyessä uutta tietoa saadaan koko ajan.

Mindfulness on pysähtymistä havainnoimaan nykyhetkeä sellaisena kuin se on, arvostelematta ja koettamatta muuttaa sitä. Pysähtyminen tutustuttaa oman mielen toimintaan: huomaamme automaattiset reagointitapamme, ja saamme mahdollisuuden valita toisin. Muodoltaan yksinkertaisissa harjoituksissa käytetään apuna mm. hengitystä, aistihavaintoja ja kehon tuntemuksia.

Säännölliset harjoitukset kehittävät stressinhallintaa, keskittymiskykyä ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Stressin hallinnassa on keskeistä huomata ne stressitekijät, joihin voimme itse vaikuttaa. Mindfulness-harjoittelulla voimme vähentää mielen taipumusta murehtia mennyttä tai tulevaa ja takertua negatiiviisiin ajatuksiin ja tulkintoihin. Nykyajan jatkuvassa tieto- ja ärsyketulvassa ja kiireisessä työelämässä on myös tärkeää kyetä hallitsemaan huomiotaan. Harjoittelu auttaa keskittymään olennaiseen ja tekemään viisaampia valintoja. Tunnetaidot ovat tärkeä osa stressinhallintaa, ja tarvitsemme niitä myös vuorovaikutustilanteissa.

Mindfulness-harjoittelulla on fysiologisia vaikutuksia. Säännöllinen harjoittelu voi tutkitusti lievittää monia stressiperäisiä kehon oireita (verenpaine, vatsa- ja suolisto-oireet, univaikeudet, erilaiset kiputilat), sekä auttaa kroonisen kivun hoidossa.

Mindfulness on ollut jo pitkään aivotutkijoiden mielenkiinnon kohteena. Pitkäaikaisen harjoittamisen on todettu vaikuttavan mm. aivojen sähköiseen toimintaan sekä aivokuoren rakenteeseen, autonomisen hermoston toimintaan ja hormonitoimintoihin. Kun muutamme tapaamme reagoida aistiärsykkeisiin ja ajatuksiin, aivoissa aktivoituvat uudet hermoyhteydet. Harjoittelu vaikuttaa myönteisesti mm. etuaivokuoreen, joka on keskeinen alue asioiden tietoisen käsittelyn, keskittymiskyvyn, tunteiden säätelyn, reagoinnin joustavuuden ja sosiaalisten taitojen kannalta.

Kysy lisää:
Myynti ja markkinointi
Eija Haapala, 0504380866
[email protected]

Valmentajat

Auli Syrjänen

Valmentaja Auli Syrjänen:

Auli on toiminut yksilö-, ryhmä-, työyhteisö- sekä johdon työnohjaajana kasvatus- ja opetusalalla, nuorisopalveluissa, sosiaali-, terveys-, ruoka- ja tilapalveluissa sekä viestintä- ja informaatioalan asiantuntijaryhmissä. Työnohjauksen Auli aloitti syksyllä 2014.

Työnohjausten ja valmentavien työnohjausten teemat ovat olleet mm. perustehtävien ja roolien kirkastaminen, vuorovaikutus ja -suhteet, tunteet, stressi ja palautuminen, ristiriitatilanteet, yhdessä toimiminen, työn arvostus, työn johtaminen, vastuu omasta työstä ja yhteisöstä.

Aulilla on pitkä kokemus opetus- ja kasvatustyöstä päätoimisesti vuodesta 1998 alkaen, myös hallinnollisista tehtävistä. Tutuksi on tullut perusopetuksen laaja yläkoulumaailma liikunnan ja terveystiedon opettajan, oppilaanohjaajan, oppilashuollon, hallinnon sekä työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjän – ja kriisityön myötä. Seutukunnallinen ja kunnallinen oppilas- ja opiskeluhuollollinen kehittämis- ja ohjausryhmätyöskentely, kaupungin työnohjauksellinen ”vertaisena” toimiminen, kiusaamisen ennaltaehkäisevä ja sovitteleva työ, sekä positiivinen kasvatus ovat merkityksellisiä kokemuksia Aulille.

Laaja yhteistyöverkosto on muotoutunut oman työn ja toiminnan avulla paikallisesti ja kansallisesti kuntatoimijoiden, yrittäjien, kolmannen sektorin, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen kanssa.

Lue lisää Aulista täältä

Taina Laane

Valmentaja Taina Laane:

Taina on positiivisen psykologian pioneeri, jolla on myös pitkä kokemus esihenkilötyöstä sekä sen työnohjaamisesta. Taina on työnohjannut ja kouluttanut myös ohjaus- ja opetusalan ammattilaisia sekä kehittänyt mindfulness-pohjaisia menetelmiä työhyvinvoinnin ja asiakastyön tueksi. Taina on kirjoittanut kuusi positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeisyyttä soveltavaa teosta sekä ollut mukana muissa alan julkaisuissa. Hän on myös pidetty kouluttaja ja luennoitsija.

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen ja valmennuksen lisäksi Taina on opiskellut USA:ssa ja Kanadassa alan johtavissa oppilaitoksissa positiivista psykologiaa, mindfulnessia, ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa sekä itsemyötätunnon opettamista.

Tainalla on erityisosaamista ja kiinnostusta mm. seuraavista aiheista:

 • arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • vaativan asiakastyön työnohjaus
 • valmentava johtaminen
 • positiivinen psykologia
 • työhyvinvointi
 • työkyky ja työkykyjohtaminen
 • itsemyötätunto työelämässä
 • herkkyys työelämässä ja johtamisessa
 • myötätuntouupumus
 • luovat alat ja media-ala
 • taiteilijoiden työnohjaus
 • mindfulness, tietoisuustaidot

Lue lisää Tainasta täältä

Katso myös muut Luotaimen mindfulness valmentajat:

Raisa Nissinen

TyönohjaajaSTOry, Johdon työnohjaaja MasterCSLE, EverythingDISC valmentaja, Työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, Stratool asiantuntija, Mindfulness -ohjaaja.

Pitkä kokemus hoitoalalta ja hoitotyön kehittämisestä, Validaatio koulutus.

Esimies-kokemusta 15 vuotta. Johtamis- ja esimies opintoja monenlaisia (mm. vuoden pituinen toimitusjohtajakoulu) Kokemusta laadunhallinnasta ja laatujohtamisesta, laatukäsikirjan työstämisistä. Yrittäjäpalkinto. Raisalla on paljon työnohjaus- ja valmennuskokemusta työyhteisöjen ja esimiesten kehittämisestä erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Myös muita toimialoja. Erittäin pidetty valmentaja ja työnohjaaja. Raisan toimilalueena koko Suomi. Asiakkailta saadun palautteen mukaan Raisa on helposti lähestyttävä, kuunteleva ja positiivisesti ajatteleva. Hänen ratkaisukeskeinen työotteensa oivalluttaa oppimaan uutta ja uusia näkökulmia asioihin. Hän ymmärtää hyvin työelämän ongelmia.

Lue lisää Raisasta täältä

Tuula Kiuru-Ahvonen

VTM, Työnohjaaja STOry, Johdon työnohjaaja MasterCSLE, Certified Business Coach, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Ratkaisukeskeinen työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, Mindfulness –ohjaaja.

Tuula on ollut työelämässä 35 vuotta hyvin monenlaisissa rooleissa ja tehtävissä. Hän on päässyt näkemään ja kokemaan työn tekemistä työntekijänä, päällikkönä, esimiehenä, johtajana, yrittäjänä, hallituksissa ja johtoryhmissä. Nämä kokemukset ovat arvokasta ymmärrystä siitä, mitä työelämä on ollut, mitä se on nyt sekä erityisesti, millaista tulevaisuuden työelämä voisi olla. Omakohtainen kokemus eri työelämän rooleista yhdistettynä monipuoliseen koulutukseen antaa hyvän perustan asiakkaille toteutettaviin valmennuksiin ja työnohjauksiin. Tuulalla on erittäin hyvät asiakaspalautteet.

Lue lisää Tuulasta täältä

 

Tuula Savolainen

Voimavarakeskeinen Työnohjaaja, Työyhteisösovittelija, Mindfulness -ohjaaja, Työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, Palautumisohjaaja, Terveydenhuollon opettaja.

Tuulalla on taustallaan yli 20 vuoden esimiestyö ja johtajatyö kokemus ja paljon johtamiskoulutusta, mm. yritysjohdon erikoisammattitutkinto ja horisontaalinen johtaminen.

Työnohjaajana, valmentajana ja työyhteisösovittelijana laajasti eri toimialoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Tuula on palkittu aikaisemmalla työurallaan mm. mm. vuoden työhyvinvointiteosta. Esimiestyö ja tiimien rakentaminen ja kehittäminen ovat hänen vahvaa osaamisaluettaan. Hän katsoo asioita työhyvinvoinnin näkökulmasta ja näkee sen osana yrityksen/työyhteisön menestystä. Tuulalla on erittäin hyvät asiakaspalautteet.

Lue lisää Tuulasta täältä

Ilmoittaudu kurssille tästä!

13 + 10 =