fbpx

Omavalvonta – palvelujen tuottajan omatoiminen valvonta laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi – valmennus

Valvontamenettelyn uudistamiseksi on säädetty laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta. Laki säätelee yksityisesti ja julkisesti tuotettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rekisteröintiä ja toimintaedellytyksiä sekä palveluihin kohdistuvaa omavalvontaa.

Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus – koulutus, päihde- ja mielenterveyspalvelut

Osallistu nyt koulutukseen, jossa perehdyt lainsäädäntöön, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Valmennuksessa käydään läpi lainsäädäntöä ja ennakkotapauksia. Itsemääräämisoikeus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Rajoitustoimenpiteiden tulisi aina perustua lakiin. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.

Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus – koulutus, ikäihminen sosiaalipalvelun asiakkaana

Osallistu nyt koulutukseen, jossa perehdyt lainsäädäntöön, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valmennuksessa käydään läpi lainsäädäntöä ja ennakkotapauksia. Itsemääräämisoikeus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Rajoitustoimenpiteiden tulisi aina perustua lakiin. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.

Muistisairaan kohtaaminen, validaatiomalli -valmennus

Muistisairaan arvostavaan kohtaamiseen tarvitaan tietoa muistisairauksista ja vuorovaikutus osaamista. Jokainen meistä haluaa tulla kohdatuksi arvostavalla tavalla.  Lyhyt katsaus muistisairauksien/dementian diagnostiikkaan. Valmennus on konkreettinen ja vuorovaikutteinen. Valmentaja Raisa Nissinen, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Tunteva-hoitaja koulutus. Hän on laajalti perehtynyt muistisairauksiin ja hoitotyön laadunhallintaan. 

Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus – koulutus, vammaispalvelut

Osallistu nyt koulutukseen, jossa  perehdyt niihin velvoitteisiin ja toimintatapoihin, jotka liittyvät itsemääräämisoikeuteen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Itsemääräämisoikeus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin.

Johtamisvalmennus sosiaali- ja terveysalan johdolle

Työn murros muuttaa työn tekemisen tapoja. Se edellyttää johtajilta uusia tapoja johtaa ja kykyä mukautua monimutkaisiin tilanteisiin. Miten toteuttaa strategiaa tuloksellisesti? Millaisilla keinoilla edesautetaan henkilöstön onnistumista ja ongelmanratkaisukykyä? Millaista on tulevaisuuden johtaminen?

Esimieskoulutus – SOTE

Valmennus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta alaisiin, motivaatioon ja innostukseen. Valmennus selkiyttää osallistujan omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Valmennuksessa opetellaan, kuinka rakennetaan luottamusta eri tyyppisten ihmisten kanssa ja kuinka ratkaistaan haastavia vuorovaikutustilanteita. Lähiesimiesvalmennus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esimiestyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.