fbpx

Muistisairaan kohtaaminen, validaatiomalli -valmennus

Muistisairaan arvostavaan kohtaamiseen tarvitaan tietoa muistisairauksista ja vuorovaikutus osaamista. Jokainen meistä haluaa tulla kohdatuksi arvostavalla tavalla.  Lyhyt katsaus muistisairauksien/dementian diagnostiikkaan. Valmennus on konkreettinen ja vuorovaikutteinen. Valmentaja Raisa Nissinen, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Tunteva-hoitaja koulutus. Hän on laajalti perehtynyt muistisairauksiin ja hoitotyön laadunhallintaan. 

Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus – koulutus, päihde- ja mielenterveyspalvelut

Osallistu nyt koulutukseen, jossa perehdyt lainsäädäntöön, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Valmennuksessa käydään läpi lainsäädäntöä ja ennakkotapauksia. Itsemääräämisoikeus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Rajoitustoimenpiteiden tulisi aina perustua lakiin. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.

Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus – koulutus, ikäihminen sosiaalipalvelun asiakkaana

Osallistu nyt koulutukseen, jossa perehdyt lainsäädäntöön, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valmennuksessa käydään läpi lainsäädäntöä ja ennakkotapauksia. Itsemääräämisoikeus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Rajoitustoimenpiteiden tulisi aina perustua lakiin. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.