fbpx

Oman palvelun vaikuttavuuden mittaaminen ja osoittaminen

Osallistu nyt koulutukseen Vaikuttavuuden arviointi. Toiminnan vaikuttavuuden osoittaminen asiakkaille ja eri sidosryhmien edustajille lisää kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Vaikuttavuuden mallintaminen, vaikuttavuusketju ja mittarit. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija. 

Muistisairaan kohtaaminen, validaatiomalli -valmennus

Muistisairaan arvostavaan kohtaamiseen tarvitaan tietoa muistisairauksista ja vuorovaikutus osaamista. Jokainen meistä haluaa tulla kohdatuksi arvostavalla tavalla.  Lyhyt katsaus muistisairauksien/dementian diagnostiikkaan. Valmennus on konkreettinen ja vuorovaikutteinen. Valmentaja Raisa Nissinen, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Tunteva-hoitaja koulutus. Hän on laajalti perehtynyt muistisairauksiin ja hoitotyön laadunhallintaan. 

Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus – koulutus

Osallistu nyt koulutukseen, jossa perehdyt lainsäädäntöön, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valmennuksessa käydään läpi lainsäädäntöä ja ennakkotapauksia. Itsemääräämisoikeus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Rajoitustoimenpiteiden tulisi aina perustua lakiin. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.

Valvonnan muutokset ja omavalvonta

Toimintayksikön on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä ja sen toteutumista on seurattava säännöllisesti. Toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen pohjalta. Tule mukaan kehittämään omavalvontasuunnitelmaa arkipäivän työkaluksi, joka toimii parhaimmillaan yksikön perehdytysoppaana ja antaa tosiasiallista tietoa toiminnastanne.