fbpx

Arvostava esimies ja haastavat tilanteet

18-19.9.2024 klo 9-15 Tampere/hybrid

Tietoja
Kesto: 2 päivää

Milloin
Päivämäärät: 18.9 ja 19.9.2024
Ilmoittaudu viimeistään: 4.9.

Sijainti
Tampere

Hinta
689€/hlö + alv 24%

Kouluttaja
Katrina Kuusela

Arvostava esimies ja haastavat tilanteet – 2 päivää

Esimiestyö on ihan omanlaisensa työtehtävä. Hyvä esimies on suunnannäyttäjä, ihmisten innostaja ja esimerkki muille. Hänessä yhdistyvät toimeenpanokyky, vuorovaikutustaidot, kannustavuus ja paljon muuta. Työntekijöiden erilaisuuden huomioivalla johtamisella saavutetaan myös hyötyjä, jotka näkyvät työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä työyhteisössä. Esimiestyössä tulee vastaan aina myös erilaisia haastavia tilanteita, joihin oikea-aikainen reagointi on elintärkeää.

Arvostava esimies ja haastavat tilanteet – valmennus selkiyttää esimiehen tehtäviä, esimiestyön lainsäädäntöä, omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä esimiestyössä.

Valmennuksen hyödyt

 • kasvattaa itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta työntekijöihin
 • selkiyttää esimiehen tehtäviä, esimiestyön lainsäädäntöä, omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä esimiestyössä
 • opitaan, kuinka rakentaa luottamusta, sitoutumista ja motivaatiota eri tyyppisten työntekijöiden kanssa
 • opitaan ratkaisemaan haastavia esimiestyötilanteita
 • vuorovaikutusmallista esimiehet saavat työkalun, jolla heidän on jatkossa helpompi hahmottaa toisten ihmisten käyttäytymistä ja kehittää vuorovaikutustaitojaan.
 • valmennuksessa hyödynnetään positiivisen psykologian tutkimuksen antia

Valmennusohjelma, 2 päivää:

ensimmäinen päivä:

 • Esimiehen tehtävät työyhteisössä, lainsäädäntö, oma työnkuva, johtamisjärjestelmä
 • Everything DISC malli –eri ihmistyypit ja ihmistuntemuksen merkitys johtamistyössä
 • Oma profiili, oma johtamistyyli ja omat vahvuudet ja kehittämisalueet esimiehenä
 • Haastavien tilanteiden kohtaaminen, tyypilliset haastavat tilanteet työyhteisöissä ja niiden ratkaiseminen
 • Oma kehittämissuunnitelma –välitehtävä

toinen päivä:

 • Erilaiset ihmistyypit työyhteisössä, erilaisten käyttäytymistyylien huomioiminen omassa johtamistyylissä, vahvuuksien näkemisen taito
 • Motivoiva työympäristö, motivaatiotekijät, sitoutuminen työhön, tuen tarve
 • Haastavat tilanteet ja esimiehen vuorovaikutustaidot
 • Puheeksi ottaminen ja palautteen antaminen
 • Omien vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen esimiestehtävässä

Everything DiSC®-profiili for Leaders

Valmennuksessa jokainen saa oman DISC® käyttäytymistyyliprofiilin.

Everything DiSC Work of Leaders -johtajuusprofiili kuvaa omaa johtamistyyliä ja mahdollistaa sen vertaamisen parhaisiin johtamiskäytäntöihin.

Everything DiSC -johtajuusprofiilin (Work of Leaders) rakenne ja sisältö:

 • Johtamisen prioriteetit (mihin voimavarat suunnataan)
 • 18 parasta johtamisen käytäntöä
 • Oma toiminta vs. parhaat käytännöt
 • Oman johtajuuden kehittäminen
 • Johtamiskulttuuri
 • Johtamistaidot vision luomisen, sitoutumisen ja toteutuksen osalta

Valmennuksessa käyttäytymistä hahmotetaan opittavan DiSC -mallin avulla.

Malli tarjoaa helposti omaksuttavan viitekehyksen, joka auttaa esimiestä hahmottamaan omaa käyttäytymistyyliään ja sen vaikutusta työntekijöihinsä. Everything DiSC®  on johtava henkilöarvioinnin työkalu maailmassa. Sillä on jo yli neljäkymmentä miljoonaa käyttäjää ja sen tutkimushistoria yltää 30 vuoden taakse.

Kysy lisää:
Valmentaja
Katrina Kuusela, 0503252868
[email protected]

Myynti ja markkinointi
Eija Haapala, 0504380866
[email protected]

Valmentaja

Valmentaja Katrina Kuusela:

HTM, Työnohjaaja STOry, Työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, Työyhteisösovittelija, Debriefing ohjaaja, rakentavan myötäelävän vuorovaikutuksen ohjaaja, Certified Business Coach.

Katrinalla on vankkaa osaamista erityisesti sosiaali- ja terveysalalta. Hän on toiminut pitkään johtamis- ja työyhteisökehittäjänä julkisella sektorilla. Taustalta löytyy useamman vuoden kokemus avoterveydenhuollon osastonhoitajana ja yli 12 vuoden kokemus sairaanhoitajan tehtävistä. Lisäksi hän on toiminut lähes kymmenen vuoden ajan yrittäjänä yksityisen päiväkodin toimitusjohtajana ja omistajana.

Lue lisää Katrinasta tästä

Ilmoittaudu kurssille tästä!

1 + 7 =