fbpx

Valmentava johtaminen ja esihenkilöarviointi

Ratkaisukeskeinen esihenkilö

Luotaimen esihenkilöarviointi perustuu ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteisiin ja valmentavasta johtajuudesta tehtyyn tutkimukseen sekä Luotaimen asiantuntemukseen johtamisen kehittämisessä. Luotaimessa on tehty laajasti työtä työyhteisöjen kehittämiseksi ja tuhansia tunteja työtä esihenkilöiden ja johtajuuden kehittämisen parissa. Kysely kokoaa esihenkilötyössä onnistumiseen vaikuttavat keskeiset tekijät.

Valmentavan johtajan tehtävä on näyttää suuntaa, vaikuttaa organisaation rakenteisiin ja toimintaan tavalla, joka mahdollistaa ihmisten potentiaalien käyttöönoton. Tärkeitä tehtäviä on viestiä selkeistä tavoitteista ja perustehtävästä ymmärrettävästi, tunnistaa työntekijöiden vahvuuksia ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksia ja antaa tilaa onnistumisille sekä tukea työryhmää yhteistyöhön. Valmentava johtaminen on ihmisiä kuulevaa sekä perustuu molemmin puoliseen luottamukseen ja arvostukseen. Luottamus synnyttää luottamusta, onnistuminen lisää onnistumisten mahdollisuuksia edelleen. Valmentava johtajuus tukee yhteisön kehittymistä ja uusien ratkaisujen syntymistä. Se auttaa ihmisiä motivoitumaan ja löytämään aitoa työn iloa.

Esihenkilöarvioinnin tavoite:

Luotaimen esihenkilöarvioinnin tavoitteena on auttaa esihenkilöä näkemään omia vahvuuksiaan ja kehittymään omassa tehtävässään ratkaisukeskeisellä tavalla. Johtamisen 360° arviointi tarjoaa systemaattisen tavan kerätä palautetta esihenkilön johtamistyylistä. Esihenkilöt saavat 360° arvioinnin avulla objektiivisen kuvan omista vahvuuksistaan ja kehittämisalueistaan eri sidosryhmien näkökulmasta. Kehittämisen onnistumiseksi on hyvä hahmottaa omia vahvuuksia esihenkilötyössä ja kuinka vahvuuksia voisi hyödyntää edelleen. Kunkin johtamistaidon kohdalla vastaajat kuvaavat tavoitetilaa, hyvää tulevaisuutta.

Kyselyssä pyritään saamaan mahdollisimman paljon esiin konkreettisia kehittämisvinkkejä siitä, miten kunkin taidon tavoitetason toteutuminen näkyisi esihenkilön päivittäisissä toimissa käytännössä.

Esihenkilöarviointi sisältää:

 • Valmennus esihenkilöille
 • Viestintäohjeet henkilöstölle
 • Esihenkilöarvioinnin toteuttaminen sähköisesti
 • Henkilökohtainen raportti ja henkilökohtainen coaching tapaaminen (1,5h)

Henkilökohtainen coaching esihenkilöille palvelu sisältää:

 • Henkilökohtaisen valmennuksen 1.5 h (90 min)
 • Kehittymissuunnitelman läpikäynnin ja sparrauksen henkilöstökeskusteluihin
 • Lisäcoaching kerrat sopimuksen mukaan

Kyselyn räätälöinti on mahdollista.

Esihenkilötaitojen kehittämisen prosessissa tärkeitä ovat seuraavat vaiheet:

Kehittyminen etenee aina vaiheittain, pienin ja välillä suuremmin askelein. Kehittämisen prosessissa tärkeitä ovat seuraavat vaiheet:

 1. Tuloksiin tutustuminen itsekseen, omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden hahmottaminen ennen valmennustapaamista
 2. Valmennustapaaminen, jossa asioita syvennetään ja löydetään konkreettisia tapoja kehittymiseen
 3. Tuloksista keskustelu myös työyhteisön kanssa
 4. Kehittymissuunnitelman viimeistely
 5. Suunnitelmaan palaaminen omassa kehityskeskustelussa esimiehen kanssa

  Palvelu kyselyineen ja raportteineen ja coaching prosseineen myös englannin kielellä.

  Luotaimen esihenkilöarviointi

  Luotaimen esihenkilöarviointikyselyn ja sen pohjalta tehdyn raportin ja valmennustapaamisen tavoitteena on auttaa esimiehiä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Kysely mittaa mm. seuraavia teemoja: tavoitteiden asettaminen, tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen, päätöksenteko, johdonmukaisuus, kehittämiseen kannustaminen, puuttuminen, diplomatia ja yhteistyön tukeminen, luotettavuus.

  Kyselyn ja coaching prosessin tarkoitus on ohjata esihenkilötaitojen kehittämiseen, ei vain niiden pelkkään arvioimiseen ja tutkimiseen. Kehittymisen onnistumiseksi on hyvä hahmottaa kussakin taidossa tavoitetilaa, hyvää tulevaisuutta. Siksi kyselyssä on pyritty saamaan mahdollisimman paljon esiin vastaajien ideoita siitä, miten kunkin taidon tavoitetason toteutuminen näkyisi esimiehen päivittäisissä toimissa konkreettisesti. Esimiehen taitojen kehittymisestä hyötyy koko työyhteisö.

  Kysy esihenkilötaitojen kehittämisprojektia organisaatiollesi:

  Valmennuskokonaisuus on ollut erittäin pidetty ja kokonaisuus on mahdollista räätälöidä organisaation erityispiirteet huomioiden.

  Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.