fbpx

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen palvelut

Arvostava esimies ja ratkaisukeskeiset työvälineet -valmennus

Valmennus hyödyntää positiivisen psykologian tutkimusta ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Esimiestyössä ratkaisukeskeisyyttä voi pitää hyvin käytännönläheisenä strategiana niin ongelmatilanteiden hoitamisessa kuin työyhteisöjen kehittämisessä.

Arvostava esimies ja haastavat tilanteet -valmennus

Valmennus selkiyttää esimiehen tehtäviä, esimiestyön lainsäädäntöä, omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä esimiestyössä. Työntekijöiden erilaisuuden huomioivalla johtamisella saavutetaan hyötyjä, jotka näkyvät työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä.

Valmentava johtajuus -valmennus

Valmentava johtajuus on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista toiminnan ohjaamista ja suuntaamista. Se ohjaa jokaisen työyhteisön jäsenen voimavaroja, tietoja ja taitoja ryhmän ja organisaation käyttöön.  Esimiesarvioinnin tarkoituksena on ohjata valmentavien esimiestaitojen kehittymiseen.

Konsultaatiopalvelut

Yritysten konsultaatiopalveluilla organisaatio saa avukseen kokeneen ja ammattitaitoisen liikkeenjohdon konsultin käytännön ongelmien ratkaisujen hakemisen tueksi. Valmennusten teemoina voivat olla esimerkiksi: taloussuunnittelu/talousjohtaminen, liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen, tuotteistaminen, prosessien kehittäminen, digitaalisten palvelujen kehittäminen, markkinointistrategian uudistaminen.

Strategiakonsultointi

Strategiapajojen laajuus on usein 4 päivää. Palvelu sisältää strategian dokumentoinnin ja usien myös visualisoinnin. Mahdollisuus sähköiseen Stratool-työkalun käyttöön. Tutkimusten mukaan johtamisen suurimmat haasteet liittyvät strategian toteuttamiseen. Luotaimen strategiatyöskentelyn avainsanat ovat konkreettisuus, käytännönläheisyys ja ketteryys. Tuloksia syntyy, kun henkilöstö otetaan mukaan tulevaisuuden suunnitteluun

Esihenkilökoulutus

Valmennuksen tavoitteena on antaa esihenkilölle valmiuksia kehittyä esihenkilöksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esihenkilönä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma

Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikköasemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, talouden tunnusluvut ja kannattavuus ovat koulutuksessa keskiössä.

Onnistunut Kehityskeskustelu -valmennus

Valmennuksessa paneudutaan onnistuneen kehityskeskustelun elementteihin, kuten valmistautumiseen, yhteisten tavoitteiden asettamiseen, kuuntelemiseen ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.