Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen palvelut

Arvostava esimies ja ratkaisukeskeiset työvälineet -valmennus

Valmennus hyödyntää positiivisen psykologian tutkimusta ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Esimiestyössä ratkaisukeskeisyyttä voi pitää hyvin käytännönläheisenä strategiana niin ongelmatilanteiden hoitamisessa kuin työyhteisöjen kehittämisessä.

Arvostava esimies ja haastavat tilanteet -valmennus

Valmennus selkiyttää esimiehen tehtäviä, esimiestyön lainsäädäntöä, omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä esimiestyössä. Työntekijöiden erilaisuuden huomioivalla johtamisella saavutetaan hyötyjä, jotka näkyvät työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä.

Valmentava johtajuus -valmennus

Valmentava johtajuus on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista toiminnan ohjaamista ja suuntaamista. Se ohjaa jokaisen työyhteisön jäsenen voimavaroja, tietoja ja taitoja ryhmän ja organisaation käyttöön.  Esimiesarvioinnin tarkoituksena on ohjata valmentavien esimiestaitojen kehittymiseen.

Lähiesimieskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiuksia kehittyä esihenkilöksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esihenkilönä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma

Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikköasemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, talouden tunnusluvut ja kannattavuus ovat koulutuksessa keskiössä.

Onnistunut Kehityskeskustelu -valmennus

Valmennuksessa paneudutaan onnistuneen kehityskeskustelun elementteihin, kuten valmistautumiseen, yhteisten tavoitteiden asettamiseen, kuuntelemiseen ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.