fbpx

Verkkokurssit

Luotaimen verkkokurssit koostuvat käytännön harjoitteista, videoista ja äänitiedostoista sekä artikkelimuotoisista osioista, joissa tutkittua tietoa, vinkkejä ja valmentajan ohjeita osallistujalle. Kurssilta saat tietoa sekä vinkkejä arkeen. Välitehtävät auttavat sinua onnistumaan tavoitteissasi. Verkkokurssin voit käydä omaan tahtiisi, miltä päätelaitteelta tahansa.

Verkkokurssien ja oman coachin tai työnohjaajan sparraus etätyökalujen välityksellä on myös toimiva yhdistelmä. Ota yhteyttä tästä ja katsotaan yhdessä, kuka meistä olisi sinulle paras tuki juuri nyt. Luotaimen käyttämät etätyökalut ovat helppokäyttöisiä, et tarvitse erillisiä asennuksia ja mikä tahansa päätelaite (läppäri, padi tai älypuhelin) soveltuu tarkoitukseen hyvin.

Oman työajan hallinta verkkovalmennus

Kurssin kesto: 4 viikkoa

Levollisella mielellä tehty työ suunnitelmallisesti ja ennakoiden on usein tehokkainta. Myös palautumisesta huolehtiminen on osa henkilökohtaista tehokkuutta. Päästäksesi tavoitteisiisi jostakin tekemisestä täytyy kenties luopua. Tärkeitä kysymyksiä ovat mm. mitä halutaan saada aikaan, paljonko eri asioihin panostetaan aikaa ja mistä luovutaan.

Onnistunut kehityskeskustelu verkkovalmennus

Kurssin kesto: 3–4 h

Valmennuksessa kehityskeskusteluja lähestytään valmentavasta ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Esimiehen tehtävänä on yhteisen tavoitteiden asettamisen ja avoimen keskustelun avulla motivoida, kannustaa ja innostaa työntekijää tavoitteiden saavuttamiseen sekä itsensä ja työnsä kehittämiseen.

Valmentava johtajuus verkkovalmennus

Kurssin kesto: 3–4 h

Valmennuksessa esimiestyötä katsotaan valmentavasta ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Esimiehen tehtävä on keskeinen työyhteisön toimivuuden kannalta. Työ muuttaa muotoaan ja tämä edellyttää muutosta myös perinteiseen ajatteluun esimiestyöstä.

 

Mindfulness verkkokurssi

Kurssin kesto: 8 viikkoa

Mindfulness on tutkitusti tehokas menetelmä stressin lievittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Kurssi koostuu 8 viikon mittaisesta kokonaisuudesta. Kurssi sisältää käytännön harjoitteita äänitteiden ja videoiden muodossa. Kurssilta saat tietoa sekä vinkkejä arkeen. Kurssin jokaisella viikolla on useita harjoituksia viikon teemaan liittyen.

Palautuminen verkkovalmennus

Kurssin kesto: 3–4 h

Valmennuksessa käsitellään palautumista sekä työelämän että vapaa-ajan näkökulmasta. Riittävä palautuminen on osa oman työkykymme ja hyvinvointimme perustaa.

Työhyvinvoinnin rakennuspalikat verkkovalmennus

Kurssin kesto: 6 viikkoa

Työhyvinvoinnin rakennuspalikat -verkkovalmennus on monipuolinen työhyvinvoinnin kehittämisen tieto- ja taitopaketti. Valmennusohjelman tavoitteena on vaikuttaa työssä jaksamiseen, monipuolistaa stressin hallinta- ja ehkäisykeinoja sekä lisätä voimavaroja ja myönteisyyttä mm. mindfulnessin ja positiivisen psykologian keinoin.

In English

 

Mindfulness online course

Course length: 8 weeks

Mindfulness has been researched to be an effective method for relieving stress and increasing well-being. The course consists of an 8-weeks of materials. The course includes practical exercises in the form of audio recordings and videos. The course provides information and tips for everyday life. Each week of the course has several exercises related to the theme of the week.

My work time online course

Course length: 4 weeks

Work done with peace of mind, planned and anticipating, is often most effective. Taking care of recovery is also part of personal effectiveness. In order to reach your goals, something you may have to give up. Important questions are e.g. what you want to achieve, how much time is invested in different things and what is given up.