fbpx

Esihenkilökoulutus

23.9.2024 – 12.3.2026 Tampere/hybrid

Tietoja
Kesto: 12 päivää

Milloin
23.9, 17-18.10.2024, 15.1, 19-20.3, 29.5, 7-8.10, 2.12.2025, 5.2 ja 12.3.2026

Sijainti
Pyhäjärvenkatu 5, Tampere/ hybrid

Osallistuminen
Kysy mahdollisuutta oppisopimukseen, joka on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.
Lataa koulutusesite

Kouluttajat
Merja Talkio-Vilanen
Katriina Hälikkä
Mikko Seppälä
Pauliina Vallin
Maiju Tolvila

Esihenkilökoulutus

Luotaimen esihenkilökoulutuksessa hyvästäkin esihenkilöstä tulee yhä parempi esihenkilö työyhteisöönsä. Koulutukseen osallistuneen esihenkilön esihenkilötaidot ovat vahvat ja hänelle on tullut tutuksi keskeisin työsuhteita, työturvallisuutta ja työsuojelua koskeva lainsäädäntö, sekä työhyvinvoinnin varmistamiseen, muutoksen johtamiseen ja muutosneuvotteluihin liittyvät käytännöt. Hänellä on työyhteisön voimavaroja ja menestymistä edesauttamassa monta uutta työskentelytapaa kuten valmentava johtajuus, ja selkeämpi käsitys omista tehtävistään esihenkilönä. Hän tuntee työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Motivaatio, innostus, luottamus ja tiimin vuorovaikutus ovat kaikki asioita, joihin esihenkilön käyttäytyminen suuresti vaikuttaa. Esihenkilökoulutus kasvattaa esihenkilön itsetuntemusta ja kykyä tunnistaa oman toiminnan vaikutuksia. Esihenkilökoulutus selkiyttää osallistujan omaa esihenkilöroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Valmennuksessa opetellaan, kuinka rakennetaan luottamusta erityyppisten ihmisten kanssa sekä kuinka toimia ratkaisukeskeisesti, kun edessä on haastava vuorovaikutustilanne. Esihenkilökoulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esihenkilötyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

Esihenkilökoulutus kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esihenkilötyössä toimivat

Esihenkilökoulutus lähi- tai etäopetuksena

Luotaimen koulutustilat Pyhäjärvenkatu 5 A, 5krs, Klingendahl, Tampere. Koulutukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä. Koulutuksessa hyödynnetään hybridimallia.

Esihenkilökoulutus tavoite

Esihenkilökoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiuksia kehittyä esihenkilöksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää eri tilanteissa tehtävänsä esihenkilönä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Esihenkilökoulutus kasvattaa esihenkilön itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta työntekijöihin, motivaatioon ja innostukseen. Esihenkilökoulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esihenkilötyön tunnusmerkeistä, sekä toimivan palveluprosessin tuottamisen, liiketoiminnan ja tuloksellisuuden kriittisistä menestystekijöistä. Koulutus vahvistaa rakentavaa palautekulttuuria, tehokkaita käytänteitä, suorituksen johtamista ja strategian toteutumista esihenkilön työyhteisössä.

Koulutuksen laajuus

Esihenkilökoulutukseen sisältyy 12 lähipäivää. Koulutuksessa hyödynnetään Luotaimen verkko-oppimisympäristöä ja koulutukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä. Koulutuksessa hyödynnetään hybridimallia.

Koulutuksen hinta

Kysy tarjousta omalle organisaatiollesi tai mahdollisuutta oppisopimukseen, joka on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.

Valmentajat

Katriina Hälikkä Johdon työnohjaaja, HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM

Merja Talkio-Vilanen MBA, HHJ-tutkinto,  johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja

Maiju Tolvila Työnohjaaja STOry, Solution Focused Coach, pedagoginen pätevyys

Pauliina Vallin YTM työnohjaaja, Business coach, valmentava johtajuus, työyhteisö- ja esihenkilövalmentaja

Esihenkilökoulutus sisältö

Orientaatiojakso

 • Esihenkilönä toimiminen ja itsetuntemus
 • Työelämä muutoksessa, megatrendit
 • Muutoksen johtamisen lähtökohdat, palveleva johtaminen

Liiketoimintaosaaminen

 • Liiketoimintaympäristö, strategia ja brändi
 • Palvelun kehittäminen ja jatkuvan parantamisen periaate
 • Kehittämiseen innostamisen taito
 • Esihenkilötyö ja toiminnan tuloksellisuus, esihenkilön taloustaidot
 • Kannattavuus, budjetointi, talouden tunnusluvut ja mittarit
 • Kehittämissuunnitelma: hanke- ja toteutussuunnitelma

Henkilöstöjohtaminen

 • Perehdyttäminen ja perehdyttämisen arviointi
 • Työ- ja palvelusuhteita koskeva lainsäädäntö, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö sekä työhyvinvoinnin varmistamisen käytännöt, muutosneuvotteluihin liittyvät käytännöt
 • Palkkauksen periaatteet ja palkitseminen

Ihmistuntemuksen merkitys esihenkilötyössä

 • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esihenkilönä
 • Esihenkilön vuorovaikutustaidot, erilaiset ihmistyypit ja oman käyttäytymisen mukauttaminen
 • Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
 • Esihenkilön haastavat tilanteet ja työyhteisöjen ongelmatilanteet

Valmentava johtaminen ja esimiehen ratkaisukeskeiset menetelmät

 • Valmentavan johtamisen taidot
 • Esihenkilön viestinnälliset taidot ja ratkaisukeskeinen viestintä
 • Kannustaminen, puuttuminen ja palautteen antaminen

Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen

 • Säännöllinen vuoropuhelu esihenkilön ja työntekijöiden välillä
 • Rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
 • Tehokkaat palaverikäytänteet, suorituksen johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen
 • Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi
 • Työryhmien johtaminen

Esihenkilö asiakastyön johtajana, esihenkilö laadunvarmistajana

 • Kriittiset menestystekijät ja palveluprosessi
 • Palvelulupaus ja palveluasenne
 • Erinomaisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit
 • Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakaspalvelijan viestinnälliset taidot
 • Haastavat asiakastilanteet
 • Reklamaatioiden hoitaminen osana esihenkilön työtä

Laadun johtaminen, lainsäädännön vaatimukset ja prosessit kunnossa

 • Laadun johtaminen
 • Toiminta ja lainsäädännön vaatimukset
 • Riskien hallinta

Kehittämissuunnitelmat

 • Kehittämissuunnitelmien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Kysy lisää:
Koulutuskoordinaattori
Markus Pusa, 0400419865
[email protected]

Ilmoittaudu kurssille tästä!

1 + 15 =