fbpx

Tarjoamme räätälöityjä palvelumuotoiluprojekteja organisaation liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi, ja tiiviin Palvelumuotoilu haltuun-valmennusohjelman, sekä 1,5 vuoden tutkintoon johtavan palvelumuotoilukoulutuksen, joissa on mahdollista suorittaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto omassa työssä oppien.

Tutustu alta palvelumuotoilukoulutuksiimme

Palvelumuotoilun työkalut tutuiksi

Lähde rohkeasti ideoimaan ja testaamaan kanssamme!

Valitse palvelumuotoilun menetelmät organisaation kehittämistyökaluksi ja hyppää prosessin vietäväksi.

Palvelumuotoilu on työkalu ja toimintatapa, jonka avulla pystymme kehittämään nopeasti ja asiakaslähtöisesti lähes mitä tahansa liiketoiminnan osa-aluetta.
Valmennuksen avulla saat kiinni palvelumuotoilusta käsitteenä ja palvelumuotoiluprosessi tulee testatuksi. Valmennuksen jälkeen olet valmis viemään työskentelytavan osaksi kehittäjän arkea.

Palvelumuotoilu -valmennusohjelmaan sisältyy 3 valmennuspäivää, joiden aikana saat:

 • Käsityksen palvelumuotoiluajattelun toimintamallista ja prosessista
 • Käyttöösi käytetyimmät palvelumuotoilun työkalut
 • Heräteltyä ajatusta siitä, miten pystyt hyödyntämään palvelumuotoilua omassa työssäsi
 • Mahdollisesti myös kevyen prototyypin kehitettävästä tuotteesta/palvelusta tai toimintamallista

Huomioithan, että valmennuspäivien väleissä osallistamme kehittämiseen palvelumuotoilun hengessä henkilöstöä, asiakkaita tai sidosryhmiä.

Palvelumuotoilu -valmennusohjelman aikataulu

PÄIVÄ 1 (7h) Palvelumuotoiluprosessi ja asiakasymmärryksen lisääminen

 • Palvelumuotoilu osana liiketoimintaa: Yhteisen ymmärryksen kasvattaminen nykytilasta ja tulevaisuudesta huomioiden brändi, strategia ja liiketoiminnalliset tavoitteet
 • Palveluekosysteemi
 • Yhdessä kehittäminen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen osaksi toimintaa.
 • Uuden palvelun kehittäminen
 • Palvelumuotoiluprosessi ja kehitysmenetelmät
 • Asiakasprofiilit
 • Palvelupolut

PÄIVÄ 2 (7h) Ylivoimainen asiakaskokemus ja palvelujen ideointi

 • Ylivoimainen asiakaskokemus ja syvällinen asiakasymmärrys
 • Uuden arvon tuottaminen
 • Empatia canva / Service blueprint
 • Ongelman tunnistaminen ja suunnitteluhaasteen määrittely
 • Vaihtoehtoiset ratkaisut suunnitteluhaasteeseen
 • Ideointimenetelmät

PÄIVÄ 3 (7h) Prototypointi, testaus, konseptin muotoilu, tuotteistaminen, pilotointi ja lanseeraus

 • Palvelukonseptit
 • Palvelujen prototypointi
 • Proton testausmenetelmiä
 • Palvelujen tuotteistaminen asiakkailla
 • Implementointi markkinoille
 • Toimintasuunnitelman ja seurantasuunnitelman laadinta

Luotain järjestää asiakaskohtaisia räätälöityjä koulutuksia sekä avoimia koulutuksia.

Tutustu avoimeen koulutukseen tästä

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen tai pyydä räätälöity tarjous alla olevalla lomakkeella.

Valmennus on tarkoitettu sinulle, joka kehität työssäsi yrityksenne liiketoimintaa, toimintamalleja, kulttuuria, palveluita tai tuotteita. Olet kiinnostunut aiheesta ilman tarkempaa syytä, tai sinulla on kehitteillä vaikkapa kokonaan uutta liiketoimintaa.

Tuo mukanasi avoin ja rohkea itsesi.
Tervetuloa prosessin vietäväksi!

VALMENTAJA

Veera Matilainen
Luotain Consulting Oy

Palvelumuotoilija
Kaupallistamisen ammattilainen
Myynnin ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija
Kouluttaja, valmentaja

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Veera Matilainen
Kouluttaja
[email protected]
0503429152

Palvelumuotoilun asiantuntijaksi koulutusohjelma

– valmennusta palveluiden kehittämisestä vastaaville henkilöille

Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Osallistujat saavat kattavan ymmärryksen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusteista ja he pääsevät kokeilemaan palvelumuotoilun prosessin eri vaiheisiin parhaiten sopivia menetelmiä.

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin on mahdollisuus kehittää organisaation toimintamallia ja kulttuuria entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä synnyttää uusia, asiakaslähtöisiä palveluja. Oppimisprosessin aikana kasvatat yhtäaikaisesti ymmärrystä organisaatiosi palvelukulttuurin, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisten tavoitteiden välisestä yhteydestä. Valmennus auttaa sinua myös tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisesta näkökulmasta.

Kohderyhmä:

Palveluiden kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Hinta:

Kysy tarjousta omalle organisaatiollesi. Voit myös kysyä mahdollisuutta oppisopimukseen, joka on osallistujille maksuton.

Laajuus:

Valmennukseen sisältyy 9 lähipäivää ja 3 verkkovalmennuskertaa (yhteensä 7h). Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä ja Teamsiä.

Palvelumuotoilu koulutuksen toteutuminen:

Valmennus toteutetaan asiakkaan tiloissa ympäri Suomen tai Luotain Consulting Oy:n tiloissa Tampereella, tai etänä Teamsiä hyödyntäen.

Koulutuksessa hyödynnetään myös Luotain Akatemia-verkko-oppimisympäristöä.

Palvelumuotoilu koulutuksen sisältö:

1.Orientaatio ketterään kehittämiseen
• Megatrendit ja hiljaiset signaalit tulevaisuuden avartajina
• Uuden arvon luominen
• Kehittämisen ekosysteemi, kokeilukulttuuri ja innovatiivinen organisaatio
• Kehittämisen strategiset lähtökohdat ja skenaariotyöskentely
• Oppimisprosessi digitaalisessa ympäristössä

2.Kehittämisidean kirkastaminen (4h),Teams-tapaaminen
Ideoiden pitchaus

3.Osallistava kehittäminen
• Uskallus ajatella toisin
• Kollektiivinen oppiminen muutoksen lähtökohtana
• Itseohjautuva yhteispeli, vuorovaikutus ja armoton reflektointi
• Fasilitointi

4.Kehittämisen suunnittelu ja käynnistäminen
• Nopeat kokeilut ja muotoilu palveluiden kehittämisessä
• Kehittämisen timanttimalli; luovan ongelmanratkaisun prosessi
• Visualisointi suunnittelu- että kommunikaatiovälineenä
• Kehittämisen rahoitus ja budjetointi

5.Asiakaskeskeinen toiminta
• Tulevaisuuden asiakas, asiakaskokemus ja brändi
• Asiakasymmärryksen tiedonkeruumenetelmät
• Asiakasprofilointi
• Avainmittarit ja vaikuttavuus

6.Palveluiden sininen meri (1,5h), Teams-tapaaminen
• Uuden arvon tuottaminen

7.Palvelumuotoilun keskeiset elementit
• Asiakasymmärrys palvelumuotoilun keskiössä
• Asiakaspolku; palvelutuokiot ja palvelun kontaktipisteet
• Service Blueprint
• Palvelumuotoilun työkalupakki ja tunnelmamuotoilu

8.Ideointi, palvelujen prototypointi ja pilotointi
• Ideointimenetelmät
• Prototypointi ja testaus
• Pilotointi

9.Palvelumuotoilu -case (1,5h), Teams-tapaaminen
• Benchmarkingvierailu, toisilta oppiminen

10.Tuotteistaminen tuotekehitystyöprosessissa
• Tuotteistamisen hyödyt ja haasteet
• Tuotteistamisen lähtökohtana asiakasymmärrys
• Tuotteistuksen prosessi ja ulottuvuudet (sisäinen ja ulkoinen)

11.Palvelutuotteen lanseeraus ja kaupallistaminen
• Tuotteiden ja palvelujen paketointi
• Palvelukonseptit
• Hinnoittelu
• Myynti ja markkinointi

12.PechaKucha -esitykset
• Kehittämisprojektien läpikäyminen
• Oman osaamisen reflektointi ja vertaisoppiminen
• Jatkuva parantaminen

Luotain järjestää asiakaskohtaisia räätälöityjä koulutuksia sekä avoimia koulutuksia. Alla seuraavien avoimien koulutuksien päivämäärät:
– 1.12.2021

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865