Osaamiskartoitukset

Organisaation osaamiskartoitus tukee hyvin organisaation strategiaa, muutoksen johtamista ja laadukkaita kehityskeskusteluja, ja on myös hyvin yhdistettävissä muutosvalmennuksiin ja kehityskeskusteluvalmennuksiin. Osaamiskartoituksessa kuitenkin jo itse prosessi on tärkeä. Osaamiskartoitus avaa keskustelua aiheista osaaminen ja osaamisen kehittäminen. Jokainen alkaa miettiä omaa osaamistaan, sen kehittämistä suhteessa organisaation tavoitteisiin ja motivaatiotasojaan eri osaamisalueiden kehittämiseen. Henkilöstön osaamisen kartoitus on väline osaamisen tunnistamiseen ja sen sanallistamiseen. Myös piilo-osaamisella on mahdollisuus tulla havaituksi. Osaamiskartoituksessa on aineksia kulttuurimuutokseen osaamisen kehittämisen ja työssä oppimisen osalta.

Kun strategia muuttuu, myös osaamisvaateet muuttuvat. Osaamiskartoitus selvittää, miten henkilöiden osaamiset vastaavat organisaation strategiasta johdettuja osaamistarpeita ja järjestelmä tuottaa näiden tietojen väliset kuiluanalyysit. Osaamista voidaan tarkastella henkilötasolla, tiimitasolla, henkilöryhmätasolla, ja organisaatiotasolla, sekä seurata osaamisen kehittymistä samalla tavoin. Kartoitusten tulokset siirtyvät käytännön toimenpiteiksi henkilökohtaisilla kehittymissuunnitelmilla, joihin järjestelmä vie automaattisesti ne osaamisalueet, joissa on suurimmat kuilut. Keskustelu ja vuorovaikutus osaamisen kehittämisestä henkilöstön kanssa, jo hankitun osaamisen ja henkilökohtaisen motivaation huomioiminen on tärkeätä osaamisen kartoituksessa ja kehittämisessä.

Kartoituksen tulokset raportoidaan mm. henkilökohtaisten osaamiskorttien sekä taulukkoyhteenvetojen ja osaamismatriisien muodossa.
Asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä koulutussuunnitelma kartoituksen pohjalta ja mietitään, miten eri osaamisalueet parhaiten saadaan tavoitteen mukaiselle tasolle.

Osaamisen johtaminen tukee strategiaa

Organisaation arvokkaana pääomana ja henkisenä voimavarana nähtävä osaaminen, ja arvostava keskustelu ihmisten taidoista ja motivaatiosta antaa aineksia positiiviseen kulttuurimuutokseen osaamisen ja yhteistyön kehittämisen osalta. Keskeistä on aina myös vuoropuhelu, työntekijöiden kuunteleminen, sekä tuen ja valmennuksen tarpeen huomioiminen. Monella voi myös olla organisaatiolle enemmän annettavaa ja sisäisesti jaettavaa osaamista, josta organisaatiossa ei olisi tiedetty ennen osaamisen systemaattista kartoittamista ja järjestelmän hyödyntämistä. Osaaminen tulee läpinäkyvämmäksi. Tärkeätä on myös huomioida ja priorisoida se, mitä osaamista organisaatio tai ryhmä yhdessä kehittyäkseen ja arvojen, strategian ja eri työroolien tavoitteiden toteutumiseksi tarvitsee.

C&Q Systems Osaamiskartoitustyökalulla on kartoitetu yli 5000 organisaatiota

Malli henkilön osaamisen arviointisivusta (työntekijän näkymä)

Malli henkilökohtaisesta osaamiskortista, mukana motivaatioarvio

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Tuula Kiuru-Ahvonen
Valmennuspäällikkö
[email protected]
050-3251152

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865