Arvostusta työelämään

Työelämän kehittämisen kumppani

Työnohjaus ja
Coaching

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen ja coachingin avulla löydetään ratkaisuja yksilön-, esimiehen-, johdon- tai työryhmien työhön ja työkäytäntöihin, sekä kehitetään työyhteisön toimivuutta.

Henkilöstö-
valmennukset

Järjestämme henkilöstövalmennuksia, koulutusohjelmia, osallistavia luentoja ja tyhy-päiviä eri toimialojen ja ammattiryhmien henkilöstöille. Valmennuksemme räätälöidään organisaatiolle sopivaksi kokonaisuudeksi.

Johtamisen valmennukset

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen koulutusohjelmissa ja valmennuksissa tavoitteena on antaa johtaja-, päällikkö- tai esimiesasemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan muuttuvissa tilanteissa.

Liiketoiminnan kehittäminen

Strategiatyöskentelyn, konsultaation ja täsmäkoulutuspalveluidemme sekä henkilöstötutkimustemme avainsanoja ovat käytännönläheisyys ja ketteryys. Konsultaatio- ja koulutuspalvelumme räätälöidään asiakkaan konkreettisiin tarpeisiin.

Luotain tarjoaa ratkaisuja

Luotain Consulting tarjoaa työnohjaus/coaching, valmennus- ja koulutuspalveluja koko Suomen alueella kaiken kokoisille yrityksille, valtiolle, kunnille sekä kaupungeille pitkäaikaisena organisaation kumppanina ja/tai yksittäisiin tarpeisiin asiakkaan toiveiden mukaan. Meillä on hyvät referenssit ja korkea asiakastyytyväisyys. Mittaamme vaikuttavuutta.

Meille tärkeintä on, että palveluissamme pureudutaan oikeisiin asioihin yhdessä ja tehdään työtä, joka vie yksilöä, yksikköä, organisaatiota ja koko konsernia aidosti eteenpäin.

Missiomme on lisätä arvostusta työelämään. Koemme, että arvostuksesta, vahvuuksista ja myönteisyydestä ammentamalla ihmiset saavat aikaan paitsi tuloksia, myös aitoa työniloa. Autamme organisaatioita myös ratkaisemaan erittäin vaikeita työyhteisötilanteita ja haasteita liiketoiminnan kehittämisessä erittäin korkella ammattitaidolla.

Tarjoamme palveluitamme keskitetysti kehittämiskokonaisuuksina ja mm. puitesopimuksin, mutta meiltä voi ostaa koulutusta, työnohjausta, coachingia, valmennusta, strategiatyöpajoja ja vaikka Tyhy-päiviä tai sovittelua myös yksittäisiin tarpeisiin.

Ajankohtaista

Kiire kuriin! – etätyhypäivä henkilöstölle

Kiire kuriin! – etätyhypäivä henkilöstölle

Räätälöity henkilöstövalmennus etänäYhteistyössä Luotain Consulting ja Suomen Kellomuseo, laajuus 3h/kerta Luotaimen ja Suomen kellomuseon hauskassa ja vaikuttavassa etätyöpäivässä pysähdytään tarkastelemaan omaa ja yhteistä ajankäyttöä, opitaan tunnistamaan...

lue lisää

Luotaimen lähiesimiesvalmennus alkaa 25.5.

Lähiesimiehen merkitys työntekijöiden työtyytyväisyyteen, motivaatioon ja organisaatioon sitoutumiseen on kiistatta merkittävä. Esimiehen toiminta vaikuttaa organisaation työhyvinvointiin, yhteistyöhön sekä yhdessä onnistumiseen ja sitä kautta tuottavuuteen ehkä...

lue lisää

Asiakkaidemme sanomaa

Mielestäni työnohjauksen suurin hyöty näkyy työntekijöiden paremmin jaksamisessa työssään ja siitä, että työyhteisöön vahvistuu avoimen keskustelun foorumi. Vastuu työhyvinvoinnista jakaantuu kaikille työyhteisön jäsenille. Työnohjaus on myös tukenut vahvasti (muistuttanut) siitä mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi, joka mm. selkeyttää jokaisen työnkuvaa ja roolia.

Työohjauspalvelut / Lastensuojelulaitoksen johtaja

"Konsultointi yhteistyö Marjon kanssa oli todella ammattitaitoista, innostavaa ja monipuolista. Marjon kanssa tehtävä yhteistyö on vahvistanut yrittäjänä toimimista ja yrityksen kehittämistä kannattavammaksi. Alkumaan palvelut, markkinointi ja viestintä ovat kehittyneet ja muokkautuneet selkeäksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Parasta on se, että Marjo on aito ja sydämellinen ihminen, jonka kanssa on ihanaa ja inspiroivaa tehdä yhteistyötä."

Niina Merivirta, toimitusjohtaja, Alkumaa Oy

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, vielä kerran kiitos koko Luotaimen tiimille. Olette tehneet hienoa työtä ja uskon vahvasti, että toimintamme edellytykset tiimityössä ottavat pitkän harppauksen eteenpäin.

Työnohjauksessa olen oppinut, että itse omalla asenteella voi vaikuttaa asioihin, hyvä tiimihenki on työssäjaksamisen ykkösasia, selvät toimintaohjeet ja tavoitteet selkeyttää ja helpottaa toimimista ja yhteistyötä.

Työohjauspalvelut / lähihoitaja

Avoimuus eri tiimienkin välillä on lisääntynyt selvästi. Työnkierto on helpottunut.

Työohjauspalvelut / hoitokodin johtaja

Työnohjaus on jämptiyttänyt esimiestyötäni. Työnohjaus on auttanut kehittämään valmentavaa otetta ja asiat on helpompi ottaa puheeksi työntekijöiden kanssa.

Työohjauspalvelut / johtaja

Olemme oppineet antamaan palautetta/palautteenantotyyli on tärkeä, asioiden näkeminen positiivisemmassa valossa, muiden mielipiteet ovat tärkeitä. Avoin keskustelu on lisääntynyt.

Työohjauspalvelut / ohjaaja

Valmennuksen anti oli hyvä, koska saimme itse ryhmissä työskennellä ja keksiä ratkaisuja. Valmentaja ei antanut ”ylhäältä” valmiita ratkaisuja, vaan asiat lähtivät myös meistä itsestämme.

Valmennus / sairaanhoitaja

Esitys sai pohtimaan oman työyhteisön asioita laajemmin ja syvemmin. Erityisesti esitys eri ihmistyypeistä mielenkiintoinen, koska antaa eväitä ymmärtämään työkavereiden erilaisuutta rikkautena.

Valmennus / sairaanhoitaja

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Hyvä päivä, tärkeä teema kaikille, valmennus sopi koko meidän moniammatilliselle työyhteisölle.

Työohjauspalvelut / ylilääkäri

Valmentaja onnistui mielestäni oikein hyvin suhteessa käytettyyn aikaan. Kiitos hyvästä päivästä!

Työohjauspalvelut / koulutuspäällikkö

Erinomainen päivä. Valmentaja otti hyvin koko porukan mukaan, oli oikeasti kiinnostunut meidän ongelmista ja sai meidät jakamaan hyviä käytänteitä: todella hyvä. Sai meidät motivoitua hyvin aiheeseen ja sain paljon irti koulutuksesta.

Valmennuspalvelut / esimies

Hyvä päivä. Käytännön esimerkit ja käytännön vinkit. Mukavasti saatiin puhetta aikaiseksi. ? Hyvä esimieskouluttaja.

Työohjauspalvelut / esimies (esimiehen vuorovaikutustaidot -koulutuksesta)

Selkeä hyvä koulutus, maanläheinen/arkeen liittyvä tyyli. Keskusteleva opetustyyli.

Työohjauspalvelut / esimies

Erittäin hyvä päivä. Vuorovaikutustaidot ovat asiakastyössä tosi tärkeitä. Oivalluksia tuli.

Työohjauspalvelut / asiakaspalvelija

Meinaan soveltaa oppimaani (vuorovaikutustaidot) käytäntöön asiakastyön ja työyhteisötyön parantamisessa

Työohjauspalvelut / toimistosihteeri

Yritän ainakin ymmärtää ja hyväksyä erilaisia ihmisiä ja heidän käyttäytymistyyliä

Työohjauspalvelut / hoitotyön työntekijä

Blogi

Etätyönohjaukset

– Jos painat sitä ensimmäistä sinistä palloa? Anna pohtii ja heittää mietteensä ohjattavalle.Ohjattava katsoo tietokoneen ruutua toisella puolella ja ihmettelee, mitä hänen pitäisi tehdä. Hän kuulee Annan äänen, toisinpäin on hiljaista. Anna muistelee, mitä...

Työnohjaus tukee jaksamista ja lisää tuottavuutta

Johtajien ja esimiesten työnohjaus on tullut jäädäkseen suomalaiseen työkulttuuriin turvaamaan työntekijöiden ja johtajien jaksamista (käytän tässä tarkastelussa jäljempänä ohjaus- ja ohjaaja -käsitettä). Tämä tavoite onkin ollut viime aikoina enemmän esillä ja...

Esimies – näkökulmia mahdollisuuksiin, onnistumisiin ja voimavaroihin – kiinnostaisiko?

Työelämän muutoksia on ennakoitu pitkään, silti vuoden 2020 aikana tapahtuneet valtavat askeleet olivat odottamattomia. Pandemia toi tullessaan tilanteita, joihin niin työnantajat kuin työntekijät joutuivat välttämättä vastaamaan pikaisesti: miten työtä tehdään...

Arvosta aikaasi

Joku viisas on joskus sanonut, että aika on maailman tasapuolisin valuutta: meillä on jokaisella sitä tasan 24 tuntia vuorokaudessa. Mihin sinun valuuttasi kuluu? Päätätkö itse vai onko sinulla tunne, että joku muu määrittelee, miten sen kulutat? Joskus tekemistä...

Kehityskeskustelut ja luottamus

Luottamuksella Uusi vuosi ja uudet tavoitteet. Vuoden alku on usein aikaa, jossa katsotaan kahteen suuntaan; taaksepäin katsoessa mietitään, miten onnistuttiin edellisenä vuonna ja eteenpäin katsoessa mietitään tulevan vuoden tavoitteita. Tavoitteisiin ei päästä ilman...

Palautumisella hyvinvointia

Päivi Seppälä (oikealla) valmentaa. Oman hyvinvoinnin tukeminen on nykyisissä oloissa hyvin tärkeää. Meistä jokainen voi vaikuttaa omaan työkykyymme ja jaksamiseemme varsin pienillä teoilla.Arkipäiväinen stressi on osa elämää eikä ole vaarallista, kunhan se ei ole...

Rauhallista ja levollista joulua

Lämmin kiitos yhteisestä työstä kaikille valmentajillemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Vuosi 2020 oli Luotaimelle monella tavalla työntäyteinen ja mielenkiintoinen, uusia valmentajia aloitti ja uusia palveluita otettiin käyttöön ja pandemia aiheutti...

Kohti ammattimaisempaa johtamista

Johtaminen on kykyä nähdä Johtaminen on rohkeutta tarkastella tulevaisuutta, kauempana häämättäviä muutoksia ja ajatella vapaasti. Tulevaisuuden pohtiminen on entistä tärkeämpää, sillä maailma tosiaan muuttuu. Uusia varteenotettavia mahdollisuuksia avautuu sitä mukaa...

Palvelumuotoilu vie kohti asiakaskeskeisempää markkinointia ja myyntiä

Palvelumuotoilusta hyötyvät yritykset, jotka haluavat kehittää sujuvamman ja miellyttävämmän asiakaskokemuksen. Asiakkaiden tarpeiden muuttuessa, ajankohtaiseksi tulee myös palveluiden päivittäminen. Palvelumuotoilu yrityksessä on palvelukokonaisuuden...

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu

“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” Näillä Maya Angeloun viisailla sanoilla olen aloittanut monta palvelumuotoilun valmennuspäivää. Jos lauseesta haluaa nostaa...

Tavatonta ajattelua tarvitaan nyt

Luotain on verkostoitunut laajalti. Kuulumme mm. BNI verkostoon (Business Network International). Professori ja innovaatio- ja luovuustutkija Alf Rehn esiintyi BNI verkostoitumistilaisuudessa 20.5.2020 peräänkuuluttaen "tavattoman ajattelun tarvetta". BNI:n koko idea...

86 vuotiaan, Alzheimerin-tautia sairastavan äitini digiloikka

  Palaan muutaman hetken taakse päin, äitienpäivään ja kohtaamiseen äitini kanssa Whatsapp videopuhelun kautta. Äitini on sairastanut Alzheimerin tautia jo reilun kymmenen vuotta. Hän on asunut noin 8 vuotta Rebekan Hoitokodissa Sonkajärvellä. Hänen tautinsa on...

Valmentava johtajuus voimaannuttaa

Valmentava johtajuus mahdollistaa ja saa aikaan voimaantumista Maailma muuttuu valtavalla tahdilla. Työelämässä tarvitaan erityisesti kykyä oppia uutta, psykologista joustavuutta ja halua sekä kykyä tehdä yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. Maailman muuttuminen ja...

Miten rakennan kestävät arvot?

Kuinka löydän arvot, jotka antavat elämälleni sen erityisen merkityksen? Kuinka lujitan arvot selväksi merkiksi siitä mitä minä olen? Arvot ovat meidän ihmisten tärkein työkalu. Ne ohjaavat päivittäin henkilökohtaisia päätöksiämme työssä ja vapaa-ajalla. Arvot...

Vaikutun vaikuttavuudesta

Mikäs tässä on, kun hyvin syö ja makkaa, huudahti Hilda, kun kysyin pari päivää vanhainkotiin saapumisen jälkeen tunnelmia. Vanhainkoti oli turvallinen paikka, siellä tiesi, että huolta pidetään ja tekemistä riitti, jos tahtoa ja vointia oli, montaa mahdollisuutta...

Luotain Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 viikko sitten

Pajunkissan pehmeätä, palauttavaa, läsnäolevaa ja hyvää pääsiäistä kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille 🌷🐣Kuljemme yhdessä valoon päin ☀️#pääsiäinen #palautuminen #voimavarat #hyvinvointi #lepo #läsnäolo ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Pajunkissan pehmeätä, palauttavaa, läsnäolevaa ja hyvää pääsiäistä kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille 🌷🐣
Kuljemme yhdessä valoon päin ☀️
#pääsiäinen #palautuminen #voimavarat #hyvinvointi #lepo #läsnäolo
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 viikko sitten

Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen etätyökyselyn avulla saat konkreettista tietoa sekä etätöiden sujumisesta, työergonomiasta että työntekijöiden voinnista, ja toiveista johtamiselle ja yhteisöllisyydelle. Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi.Työterveyspsykologin valmistelema kysely on kevyt, ketterä ja helppo toteuttaa ja vastaukset saa nopeasti. Kysymyksiä on 11. Kysely voidaan tehdä myös osana Luotaimen Työn imuun -henkilöstökyselyä. Ota yhteyttä ja kysy lisää: luotain.net/palvelumme/henkilostokyselyt/#henkilöstökysely #työtyytyväisyyskysely #etätyö #yhteisöllisyys #johtaminen #työhyvinvointi ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? 

Luotaimen etätyökyselyn avulla saat konkreettista tietoa sekä etätöiden sujumisesta, työergonomiasta että työntekijöiden voinnista, ja toiveista johtamiselle ja yhteisöllisyydelle. Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi.

Työterveyspsykologin valmistelema kysely on kevyt, ketterä ja helppo toteuttaa ja vastaukset saa nopeasti. Kysymyksiä on 11. 

Kysely voidaan tehdä myös osana Luotaimen Työn imuun -henkilöstökyselyä. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: https://luotain.net/palvelumme/henkilostokyselyt/

#henkilöstökysely #työtyytyväisyyskysely #etätyö #yhteisöllisyys #johtaminen #työhyvinvointi
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 viikkoa sitten

Työnohjauksen vaikutukset työntekijään, esimieheen ja johtajaan kulminoituvat työpaineiden purkumahdollisuuksina, ammatillisen identiteetin vahvistumisena ja siitä seuraavan työkäyttäytymisen paranemisena. Vaikutukset työyhteisöön näkyvät esimerkiksi parempana toisten työn ymmärtämisenä, yhteistyön ja työtyytyväisyyden ja tuottavuuden kohenemisena.Johtajan ja esimiehen tulee osata kuulla työntekijöiden erilaiset odotukset. Hänen tulee osata säilöä ja palauttaa ne sopivana ajankohtana parhaaksi katsomallaan tavalla. Tätä prosessia sanotaan container-funktioksi. Lisäksi johtaja toimii kehitysobjektina, se on hänen epävirallinen tehtävänsä virallisen ohessa. Tämä tarkoittaa osallistumista työntekijän kehityksen tukemiseen. Mikäli se onnistuu hyvin, työntekijän voimavarat vapautuvat motivoituneena työntekemiseen. Johtajan työnohjaus toimii ikään suihkun tavoin, jolloin hän voi luottamuksellisessa ohjausprosessissa ja 'ohjaussuihkussa' puhdistua monista työn vuorovaikutussuhteissa tulleista stressaavista asioista 🚿 Lue lisää blogistamme mm. siitä, mitä hyvältä työnohjaalta voidaan odottaa🤔Linkki kommenteissa🧡Kirjoittaja on Marita Paunonen-Ilmonen, emeritaprofessori, Ph.D.,R.N.,M.Ed.,ET. psykoterapeutti ja johdon kouluttaja.#työnohjaus #johdontyönohjaus #johtaminen #esimiestyö ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Työnohjauksen vaikutukset työntekijään, esimieheen ja johtajaan kulminoituvat työpaineiden purkumahdollisuuksina, ammatillisen identiteetin vahvistumisena ja siitä seuraavan työkäyttäytymisen paranemisena. Vaikutukset työyhteisöön näkyvät esimerkiksi parempana toisten työn ymmärtämisenä, yhteistyön ja työtyytyväisyyden ja tuottavuuden kohenemisena.

Johtajan ja esimiehen tulee osata kuulla työntekijöiden erilaiset odotukset. Hänen tulee osata säilöä ja palauttaa ne sopivana ajankohtana parhaaksi katsomallaan tavalla. Tätä prosessia sanotaan container-funktioksi. Lisäksi johtaja toimii kehitysobjektina, se on hänen epävirallinen tehtävänsä virallisen ohessa. Tämä tarkoittaa osallistumista työntekijän kehityksen tukemiseen. Mikäli se onnistuu hyvin, työntekijän voimavarat vapautuvat motivoituneena työntekemiseen. 

Johtajan työnohjaus toimii ikään suihkun tavoin, jolloin hän voi luottamuksellisessa ohjausprosessissa ja ohjaussuihkussa puhdistua monista työn vuorovaikutussuhteissa tulleista stressaavista asioista 🚿 Lue lisää blogistamme mm. siitä, mitä hyvältä työnohjaalta voidaan odottaa🤔Linkki kommenteissa🧡

Kirjoittaja on Marita Paunonen-Ilmonen, emeritaprofessori, Ph.D.,R.N.,M.Ed.,ET. psykoterapeutti ja johdon kouluttaja.

#työnohjaus #johdontyönohjaus #johtaminen #esimiestyö

Seuraa meitä LinkedIn-palvelussa