fbpx

Arvostusta työelämään

Työelämän kehittämisen kumppani

Työnohjaus ja
Coaching

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen ja coachingin avulla löydetään ratkaisuja yksilön-, esimiehen-, johdon- tai työryhmien työhön ja työkäytäntöihin, sekä kehitetään työyhteisön toimivuutta.

Henkilöstö-
valmennukset

Järjestämme henkilöstövalmennuksia, koulutusohjelmia, osallistavia luentoja ja tyhy-päiviä eri toimialojen ja ammattiryhmien henkilöstöille. Valmennuksemme räätälöidään organisaatiolle sopivaksi kokonaisuudeksi.

Johtamisen
valmennukset

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen koulutusohjelmissa ja valmennuksissa tavoitteena on antaa johtaja-, päällikkö- tai esimiesasemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan muuttuvissa tilanteissa.

Luotain tarjoaa ratkaisuja

Luotain Consulting tarjoaa työnohjaus/coaching, valmennus- ja koulutuspalveluja koko Suomen alueella kaiken kokoisille yrityksille, valtiolle, kunnille sekä kaupungeille pitkäaikaisena organisaation kumppanina ja/tai yksittäisiin tarpeisiin asiakkaan toiveiden mukaan. Meillä on hyvät referenssit ja korkea asiakastyytyväisyys. Mittaamme vaikuttavuutta.

Meille tärkeintä on, että palveluissamme pureudutaan oikeisiin asioihin yhdessä ja tehdään työtä, joka vie yksilöä, yksikköä, organisaatiota ja koko konsernia aidosti eteenpäin.

Missiomme on lisätä arvostusta työelämään. Koemme, että arvostuksesta, vahvuuksista ja myönteisyydestä ammentamalla ihmiset saavat aikaan paitsi tuloksia, myös aitoa työniloa. Autamme organisaatioita myös ratkaisemaan erittäin vaikeita työyhteisötilanteita ja haasteita liiketoiminnan kehittämisessä erittäin korkella ammattitaidolla.

Tarjoamme palveluitamme keskitetysti kehittämis­kokonaisuuksina ja mm. puitesopimuksin, mutta meiltä voi ostaa koulutusta, työnohjausta, coachingia, valmennusta, strategiatyöpajoja ja vaikka Tyhy-päiviä tai sovittelua myös yksittäisiin tarpeisiin.

Ajankohtaista

Helsingin Myllyn henkilöstökysely

Myllärin-tuotteita valmistava Helsingin Mylly Oy tunnetaan laadukkaista viljatuotteistaan ja vastuullisuudestaan, jota yritys on toteuttanut edelläkävijänä toimialallaan. Helsingin Mylly Oy on Suomen suurin luomuviljan ja gluteenittoman kauran jalostaja. Vuonna 2024...

lue lisää

Asiakkaidemme sanomaa

Valmennus oli piristävä poikkeus. Usein etäkoulutuksemme, kokouksemme tms. ovat täyttä asiaa ja vaatii hyvää keskittymistä varsinkin nyt etäyhteyksien aikana, jotta saisimme niistä kaiken irti. Valmentaja johdonmukainen, rauhoittava ääni ja hengitysharjoitukset hyviä. Yllättävän käytännön läheisiksi tulivat asiat. Arjen puurtamisessa ei tule syvällisemmin pysähdyttyä ajattelemaan näitä asioita. Tilathan olivat hyvät, kun jokainen oli toimipisteissään tai kotona etäyhteyksien päässä. Kiitos hyvästä startista ja odotan, että päästään vauhtiin ja tutustuu vielä paremmin myös muihin osallistujiin.

Teams koulutukset

Selkeäsanainen valmentaja. Puhuu asiasta, jonka tuntee ja tietää. Teams-palaveri sopii tällaiseen valmentamiseen.

Teams koulutukset

Erittäin hyvä koulutus ja ammattitaitoiset valmentajat. Paljon sai vinkkejä ja ideoita omaan työhön.

Tiimivalmennus / Toimihenkilö valtiolla

Lämmin kiitos valmennuksesta. Kouluttaja osasi hyvin viedä keskustelua eteenpäin: kuulla, mitä ihmiset sanovat (ja tarkoittavat); ja sitoa tietonsa, kokemuksensa ja ohjeensa kuulemaansa.

Tiimivalmennus / Toimihenkilö valtiolla

Valmennus antoi ennen kaikkea hetken hengähtää yhdessä tiimin kanssa ja keskittyä oman ja tiimin jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä muutoksen tuomiin ajatuksiin. Teams-alustalla toteutettu valmennus toimi oikein hienosti ja valmentaja sai etäyhteyksistä huolimatta hyvin osallistuvan ja osallistavan kokonaisuuden luotua.

Tiimivalmennus / Toimihenkilö valtiolla

Itsensä tuntemisen tärkeys johtamisessa, oli erittäin hyvä aloitus päivälle. Markkinointi ja siihen liittyvät näkökulmat olivat avartavia. Hyvä luennoitsija ja keskusteleva ryhmä oli upea kombinaatio.

Johtamiskoulutus / Päällikkö johtamiskoulutus ohjelmassa

Kouluttajan ammattitaito, eläväinen opetustyyli ja taito saada mukaan, tekee päivistä nopeasti kuluvia ja ajatuksia herättäviä. Hyviä aihekokonaisuuksia, vaikka eivät aina suoraan koskeneet omaa työyksikköäni. Mutta montaa asiaa pystyi myös omaan työyksikköön soveltavaan. Moni asia jäi mieleen ja pohdituttamaan. Aiheen vetäjällä suora tyyli esittää asioita ja se on mielestäni hyvä. Huomaa että on itse aiheesta innostunut.

Johtamiskoulutus / Päällikkö johtamiskoulutus ohjelmassa

Paljon asiaa, joka on juuri tätä päivää ja koskee omaa elämää. Hyviä vinkkejä tuli, mitkä auttaa työssä ja elämässä.

Työhyvinvointivalmennus / Sairaanhoitaja

Erittäin hyvä luennoitsija. Otti huomioon kaikki opiskelijat. Luennot olivat keskustelevia joissa käytettiin esimerkkejä elävästä elämästä. Aiheet olivat selkeät ja jaottelu onnistunutta. Paljon erittäin tärkeää asiaa erinomaisesti esitettynä.

Työhyvinvointivalmennus / Sairaanhoitaja

Kaikki käsitellyt aiheet ovat olleet ns. aina ajankohtaisia asioita, joita todella tarvitset työssäsi lähiesimiehenä. Kaikkia asioita ei tietenkään päivittäin mutta koska asiaa on kurssilla käsitelty se on helpohko palauttaa mieleen ja etsiä tarkentavia tietoja.

Esimieskoulutus / Esimies

Tykkäsin käytännön ongelmien ratkomisesta. Oli hyvä kuulla mielipiteitä haastaviin tilanteisiin henkilökunnan ja esimiehen välillä, ja saada työkaluja, kuinka näissä toimitaan.

Esimieskoulutus / Esimies

Tykkäsin vuorovaikutuksesta ja keskustelusta sekä muilta esimiehiltä saadusta tuesta omaan työhön. Lisäksi sain paljon uutta tietoa ja keinoja, kuinka käytännön esimiestyössä voin toimia. Käytännönläheisiä juttuja ja hyvä vaihtaa ajatuksia toisten esimiesten kanssa. Auttaa laajentamaan näkökulmaa ja/tai näkemään oman tilanteensa hyvätkin puolet.

Esimieskoulutus / Esimies

Kouluttajan esiintymistavasta. Asiasisältö oli myös ajankohtainen. Juuri niitä asioita, joita olen lukenut ja opiskellut ja olen halunnut jakaa tiimille. Kiitos!

Esimieskoulutus / Esimies

Palautuminen ja siihen liittyvät asiat erittäin ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki luennon aiheet laittoivat ajattelemaan ja siirtämään myös käytäntöön asioita. Työyhteisön hyvinvointiasiat ovat päivittäisiä ja todella tärkeitä. Luennot toivat rohkeutta tuoda epäkohtia ja positiivisiakin asioita esiin. Mukava luennoitsija ja luennot aiheellisia. Ehkä käytäntöönpanossa vielä haasteita...

Arvosta työyhteisö / Toimihenkilö

Kouluttaja oli erittäin täsmällisesti selvillä työelämän ilmiöistä. Totuuden mukaisuus aiheessa.

Arvosta työyhteisö / sosiaali ja terveys alan työntekijä

Päivä oli monipuolinen ja materiaali kattava. Ryhmässä oli hyvää keskustelua ja valmennuksessa oli varattu hyvin aikaa pohdinnalle.

Arvosta työyhteisö / Toimihenkilö

Aivan upea koulutus aamupäivä. En muista koska olisin ollut näin kivaa. Innostava ja löytyi paljon tuttua ja uutta opittavaa. Olet upea. :))

Arvosta työyhteisö / Toimihenkilö

Mielestäni työnohjauksen suurin hyöty näkyy työntekijöiden paremmin jaksamisessa työssään ja siitä, että työyhteisöön vahvistuu avoimen keskustelun foorumi. Vastuu työhyvinvoinnista jakaantuu kaikille työyhteisön jäsenille. Työnohjaus on myös tukenut vahvasti (muistuttanut) siitä mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi, joka mm. selkeyttää jokaisen työnkuvaa ja roolia.

Työohjauspalvelut / Lastensuojelulaitoksen johtaja

"Konsultointi yhteistyö Marjon kanssa oli todella ammattitaitoista, innostavaa ja monipuolista. Marjon kanssa tehtävä yhteistyö on vahvistanut yrittäjänä toimimista ja yrityksen kehittämistä kannattavammaksi. Alkumaan palvelut, markkinointi ja viestintä ovat kehittyneet ja muokkautuneet selkeäksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Parasta on se, että Marjo on aito ja sydämellinen ihminen, jonka kanssa on ihanaa ja inspiroivaa tehdä yhteistyötä."

Niina Merivirta, toimitusjohtaja, Alkumaa Oy

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, vielä kerran kiitos koko Luotaimen tiimille. Olette tehneet hienoa työtä ja uskon vahvasti, että toimintamme edellytykset tiimityössä ottavat pitkän harppauksen eteenpäin.

Työnohjauksessa olen oppinut, että itse omalla asenteella voi vaikuttaa asioihin, hyvä tiimihenki on työssäjaksamisen ykkösasia, selvät toimintaohjeet ja tavoitteet selkeyttää ja helpottaa toimimista ja yhteistyötä.

Työohjauspalvelut / lähihoitaja

Avoimuus eri tiimienkin välillä on lisääntynyt selvästi. Työnkierto on helpottunut.

Työohjauspalvelut / hoitokodin johtaja

Työnohjaus on jämptiyttänyt esimiestyötäni. Työnohjaus on auttanut kehittämään valmentavaa otetta ja asiat on helpompi ottaa puheeksi työntekijöiden kanssa.

Työohjauspalvelut / johtaja

Olemme oppineet antamaan palautetta/palautteenantotyyli on tärkeä, asioiden näkeminen positiivisemmassa valossa, muiden mielipiteet ovat tärkeitä. Avoin keskustelu on lisääntynyt.

Työohjauspalvelut / ohjaaja

Valmennuksen anti oli hyvä, koska saimme itse ryhmissä työskennellä ja keksiä ratkaisuja. Valmentaja ei antanut ”ylhäältä” valmiita ratkaisuja, vaan asiat lähtivät myös meistä itsestämme.

Valmennus / sairaanhoitaja

Esitys sai pohtimaan oman työyhteisön asioita laajemmin ja syvemmin. Erityisesti esitys eri ihmistyypeistä mielenkiintoinen, koska antaa eväitä ymmärtämään työkavereiden erilaisuutta rikkautena.

Valmennus / sairaanhoitaja

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Hyvä päivä, tärkeä teema kaikille, valmennus sopi koko meidän moniammatilliselle työyhteisölle.

Työohjauspalvelut / ylilääkäri

Valmentaja onnistui mielestäni oikein hyvin suhteessa käytettyyn aikaan. Kiitos hyvästä päivästä!

Työohjauspalvelut / koulutuspäällikkö

Erinomainen päivä. Valmentaja otti hyvin koko porukan mukaan, oli oikeasti kiinnostunut meidän ongelmista ja sai meidät jakamaan hyviä käytänteitä: todella hyvä. Sai meidät motivoitua hyvin aiheeseen ja sain paljon irti koulutuksesta.

Valmennuspalvelut / esimies

Hyvä päivä. Käytännön esimerkit ja käytännön vinkit. Mukavasti saatiin puhetta aikaiseksi. ? Hyvä esimieskouluttaja.

Työohjauspalvelut / esimies (esimiehen vuorovaikutustaidot -koulutuksesta)

Selkeä hyvä koulutus, maanläheinen/arkeen liittyvä tyyli. Keskusteleva opetustyyli.

Työohjauspalvelut / esimies

Erittäin hyvä päivä. Vuorovaikutustaidot ovat asiakastyössä tosi tärkeitä. Oivalluksia tuli.

Työohjauspalvelut / asiakaspalvelija

Meinaan soveltaa oppimaani (vuorovaikutustaidot) käytäntöön asiakastyön ja työyhteisötyön parantamisessa

Työohjauspalvelut / toimistosihteeri

Yritän ainakin ymmärtää ja hyväksyä erilaisia ihmisiä ja heidän käyttäytymistyyliä

Työohjauspalvelut / hoitotyön työntekijä

Blogi

Kenen syy?

Työntekijän aamu alkaa huonosti nukutun yön jälkeen ärtyneesti. Nopeasti hörpityn kahvikupin jälkeen verenpaineet ovat hetken aikaa varsin korkealla ja ajatus töihin lähtemisestä ahdistaa. Kasautuvat tekemättömät työt, lunastamattomiksi jääneet lupaukset, eri...

Eettisesti vahva ja hyvinvoiva työyhteisö kasvatus- ja opetusalalla

Tutkimushavaintoja ja työnohjauksesta virinneitä vinkkejä Kuvittele hetken tilannetta, jossa työsi eettinen kuormitus ja stressi ovat hellittäneet. Mitä näet? Katsele, tunnustele ja kuulostele tätä mielikuvaa ja hengähdä - saat olla ihan rauhassa. Mitä huomaat...

Epävarmoina aikoina työyhteisössä tarvitaan toiveikkuuden tematiikkaa

Kuluvan vuoden työnohjauksissa on toiveikkuuden teema noussut vahvasti esille toimialasta riippumatta. Ihmiset eivät välttämättä huomaa lukuisia vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksia, kun he kokevat turhautumista vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyteen...

Kuokinko suota yksin vai oivallutanko valmentaen?

Ratkaisukeskeisyys on tämän päivän termi, joka kuitenkin edelleen saatetaan ymmärtää väärin. Ajatellaan, että esihenkilönä pitää tietää ja osata kaikki. Ratkaisuautomaatiksi ei yhdenkään esihenkilön tarvitse, tai pidä ryhtyä, vaan oivalluttaa myös tiimiläiset...

Työkykyjohtamisen osaamisen kehittäminen kannattaa

Työelämä nykyajassa kaipaa kipeästi toivoa antavaa ja tulosta tukevaa näkökulmaa. Monella alalla on pula osaavasta väestä ja myös jaksamisesta. Työelämä kuormittaa aiempaa enemmän ammattilaisten aivoja ja mielenterveyttä. Samalla tulos- ja leikkauspaineet painavat...

Helsingin Myllyn henkilöstökysely

Myllärin-tuotteita valmistava Helsingin Mylly Oy tunnetaan laadukkaista viljatuotteistaan ja vastuullisuudestaan, jota yritys on toteuttanut edelläkävijänä toimialallaan. Helsingin Mylly Oy on Suomen suurin luomuviljan ja gluteenittoman kauran jalostaja. Vuonna 2024...

Keskusteluälykkyys on tulevaisuuden kilpailutekijä kunnissa, kaupungeissa ja organisaatioissa jo nyt

Työvoiman saatavuudesta ja pysyvyydestä on tullut suuri haaste kuntien ja organisaatioiden rekrytointeihin ja paine vain kasvaa tulevaisuudessa. Kunnissa tämä tarkoittaa sitä, että lakisääteisten tehtävien ja palveluiden järjestäminen vaarantuu ja/tai laatu heikentyy....

Arvosta arkeasi – kriisiohjaajan mietteitä arjesta

Taas on aamu ja aika nousta ylös, aloittaa se tavallinen arki. Tavallinen arki, siihen kuuluu jokaisella meillä eri asioita. Lapsiperheessä lapset on herätettävä, mahdollisesti annettava aamupalaa ja sitten kiireesti vaatteet päälle ja hoitoon. Työikäiset toimivat...

Työnohjauspalvelujen hyödyntäminen terveyspalveluissa

Maamme sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa yksi ihmetyksen aiheista mielestäni on ollut se, miten vähän huomiota julkisessa keskustelussa on saanut sote-uudistuksen ensimmäinen tavu ”so”. Sosiaalipalvelut ovat useimmille kovin etäinen kokonaisuus. Harvalla...

Rauhallista ja läsnä olevaa joulua!

Vuosi 2023 oli Luotaimessa edelleen voimakkaan kasvun aikaa, olemme kasvaneet keskimäärin 25%:n vuosivauhtia viime vuodet ja ensi vuosikin näyttää hyvältä. Olemme saaneet tehdä ennätysmäärän uusia työnohjaus- ja coachingsopimuksia, ja järjestää muutos- ja...

Kuinka strateginen työkykyjohtaminen ohjaa työelämän tulevaisuutta

Työelämä on merkittävän muutoksen keskellä. Sen mukana myös johtamisen käytännöt uudistuvat ja arvopohja muuttuu. Työyhteisöjä tarkastellessa joukosta myönteisesti erottuvat yritykset, jotka tarkkanäköisesti ja ennakoiden tunnistavat ympäristönsä muutokset,...

Lento lähtee

Oletko nähnyt avainhenkilöhakua, jossa työhön valittavalta henkilöltä edellytetään toiminnan säilyttämistä ennallaan? Tämä lienee mahdoton ajatus, muutostarpeita ilmaantuu näkyviin jatkuvalla syötöllä ulkoa ja sisältä. Muutoksen hallinnassa tulevaisuuden ennakointi on...

Mitä työnohjaajalta odotetaan ja edellytetään vaativien asiakasryhmien kanssa työskentelevien työnohjauksessa

Vaativien asiakasryhmien kanssa työskentelevien työnohjaajalta odotetaan monipuolista osaamista ja kokemusta. Työnohjaajan tulee olla tietoinen vaativien asiakasryhmien erityispiirteistä ja kyvykäs ohjaamaan työntekijöitä kohtaamaan nämä haasteet. Työnohjaajalta...

Sosiaalipalvelun asiakkaan itsemääräämisoikeus haastaa toimintapa muutoksiin

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen haastaa sosiaalihuollon organisaatioita muuttamaan toimintatapojaan. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet, toiveet ja mielipiteet huomioon ottava toimintakulttuuri edistää ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Johtamisen ja...

Merkityksellistä ja arvokasta työtä

Jokainen meistä haluaa tehdä merkityksellistä työtä. Tietoisuus oman työn merkityksestä niin työyhteisönä kuin yksilöinäkin on vahvan kulttuurin perusta. Merkityksen johtaminen on keskeisen tärkeää. Erittäin tärkeää on myös ymmärrys, että merkityksiä rakennetaan...

Luotain Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 viikkoa sitten
Luotain

Ihana, läsnäoleva esihenkilövalmennus ja ryhmäpohdinnat Luotaimen tiloissa tänään valmentajamme Maiju Tolvilan johdolla 🧡 Esihenkilövalmennuksessa syvennyttiin ihmistuntemuksen merkitykseen, oman käyttäytymisen vaikutukseen työyhteisöön, vuorovaikutustaitoihin ja erilaisiin vuorovaikutustyyleihin. Esihenkilötyössä itsetuntemus on keskeistä. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen auttaa onnistumaan tehtävässä. Kaikissa työyhteisöissä on joskus haastavia ongelmatilanteita, joihin valmennuksessa myös syvennyttiin. Seuraavalla kerralla jatketaan valmentavasta johtamisesta ja ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Silloin perehdytään myös kannustamiseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Muistakaa tukea ja valmentaa työyhteisöjenne esihenkilöitä, joihin kohdistuu monia joskus ristiriitaisiltakin tuntuvia odotuksia. Esihenkilöt ovat monessa asiassa työyhteisössään avainroolissa, vaikka ihan jokaista tarvitaan ja kaikkien työpanos on tärkeä 🧡 Lue esihenkilövalmennuksistamme lisää kommenteista ja pyydä tarjous teidän omalle esihenkilöporukallenne 🍀 #esihenkilöty #esihenkilövalmennu #vuorovaikutus #valmentavajohtaminen ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Ihana, läsnäoleva esihenkilövalmennus ja ryhmäpohdinnat Luotaimen tiloissa tänään valmentajamme Maiju Tolvilan johdolla 🧡 Esihenkilövalmennuksessa syvennyttiin ihmistuntemuksen merkitykseen, oman käyttäytymisen vaikutukseen työyhteisöön, vuorovaikutustaitoihin ja erilaisiin vuorovaikutustyyleihin. 

Esihenkilötyössä itsetuntemus on keskeistä. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen auttaa onnistumaan tehtävässä. 

Kaikissa työyhteisöissä on joskus haastavia ongelmatilanteita, joihin valmennuksessa myös syvennyttiin. 

Seuraavalla kerralla jatketaan valmentavasta johtamisesta ja ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Silloin perehdytään myös kannustamiseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. 

Muistakaa tukea ja valmentaa työyhteisöjenne esihenkilöitä, joihin kohdistuu monia joskus ristiriitaisiltakin tuntuvia odotuksia. Esihenkilöt ovat monessa asiassa työyhteisössään avainroolissa, vaikka ihan jokaista tarvitaan ja kaikkien työpanos on tärkeä 🧡 

Lue esihenkilövalmennuksistamme lisää kommenteista ja pyydä tarjous teidän omalle esihenkilöporukallenne 🍀  

#esihenkilötyö #esihenkilövalmennus #vuorovaikutus #valmentavajohtaminen #arvostustatyöelämäänImage attachmentImage attachment

Kommentoi Facebookissa

Tutustu esihenkilö- ja johdon valmennuksiimme ja kysy lisää: luotain.net/palvelumme/johtamisen-ja-esimiestyon-kehittaminen/

3 viikkoa sitten
Luotain

Luotaimessa kouluttaudutaan ahkerasti ja asiakkaiden eduksi valmentajien, työnohjaajien ja sovittelijoiden täydennyskoulutuksin. Tämän keväisen vappuviikon päätti sovittelijoiden täydennyskoulutus, jossa kouluttajana sovittelun asiantuntija, Timo Pehrman Suomen sovittelufoorumista. Tänään lähipäivän aiheena olivat erittäin vaikeat sovittelucaset, teoria ja harjoittelu, sekä käytännön esimerkit vaikeista sovitteluprosesseista.Lue lisää sovittelusta kommenteista🌳#koulutus #valmennus #sovittelu #ajantasalla #osaamisenkehittämine ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Luotaimessa kouluttaudutaan ahkerasti ja asiakkaiden eduksi valmentajien, työnohjaajien ja sovittelijoiden täydennyskoulutuksin. 

Tämän keväisen vappuviikon päätti sovittelijoiden täydennyskoulutus, jossa kouluttajana sovittelun asiantuntija, Timo Pehrman Suomen sovittelufoorumista. Tänään lähipäivän aiheena olivat erittäin vaikeat sovittelucaset, teoria ja harjoittelu, sekä käytännön esimerkit vaikeista sovitteluprosesseista.

Lue lisää sovittelusta kommenteista🌳

#koulutus #valmennus #sovittelu #ajantasalla #osaamisenkehittäminen #arvostustatyöelämäänImage attachmentImage attachment

Kommentoi Facebookissa

Sovittelumenettely on tieteellisesti tutkittu ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Sovittelun keskeinen tarkoitus on puhua käsittelemättä jääneistä asioista ja lisätä yhteistä ymmärrystä työyhteisössä. Prosessin aikana opitaan pois olettamuksista ja tulkinnoista ja otetaan vastuu omasta käyttäytymisestä. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelijan tehtävänä on auttaa työyhteisön jäseniä löytämään keskusteluyhteys, jonka avulla he löytävät ratkaisun ristiriitoihin. Prosessissa yhteistyö vahvistuu, sitoutuminen yhteisiin asioihin onnistuu, luottamus tulevaisuuteen vahvistuu, perustehtävään keskittyminen helpottuu, työroolit selkiytyvät, ja työyhteisön jäsenten välinen kanssakäyminen helpottuu, kun vuorovaikutussuhteet selkiintyvät: luotain.net/palvelumme/tyoyhteisosovittelu/

Oli huippu päivä😊

Näytä lisää

Seuraa meitä LinkedIn ja Instagram-palveluissa