fbpx

Arvostusta työelämään

Työelämän kehittämisen kumppani

Työnohjaus ja
Coaching

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen ja coachingin avulla löydetään ratkaisuja yksilön-, esimiehen-, johdon- tai työryhmien työhön ja työkäytäntöihin, sekä kehitetään työyhteisön toimivuutta.

Henkilöstö-
valmennukset

Järjestämme henkilöstövalmennuksia, koulutusohjelmia, osallistavia luentoja ja tyhy-päiviä eri toimialojen ja ammattiryhmien henkilöstöille. Valmennuksemme räätälöidään organisaatiolle sopivaksi kokonaisuudeksi.

Johtamisen
valmennukset

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen koulutusohjelmissa ja valmennuksissa tavoitteena on antaa johtaja-, päällikkö- tai esimiesasemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan muuttuvissa tilanteissa.

Luotain tarjoaa ratkaisuja

Luotain Consulting tarjoaa työnohjaus/coaching, valmennus- ja koulutuspalveluja koko Suomen alueella kaiken kokoisille yrityksille, valtiolle, kunnille sekä kaupungeille pitkäaikaisena organisaation kumppanina ja/tai yksittäisiin tarpeisiin asiakkaan toiveiden mukaan. Meillä on hyvät referenssit ja korkea asiakastyytyväisyys. Mittaamme vaikuttavuutta.

Meille tärkeintä on, että palveluissamme pureudutaan oikeisiin asioihin yhdessä ja tehdään työtä, joka vie yksilöä, yksikköä, organisaatiota ja koko konsernia aidosti eteenpäin.

Missiomme on lisätä arvostusta työelämään. Koemme, että arvostuksesta, vahvuuksista ja myönteisyydestä ammentamalla ihmiset saavat aikaan paitsi tuloksia, myös aitoa työniloa. Autamme organisaatioita myös ratkaisemaan erittäin vaikeita työyhteisötilanteita ja haasteita liiketoiminnan kehittämisessä erittäin korkella ammattitaidolla.

Tarjoamme palveluitamme keskitetysti kehittämis­kokonaisuuksina ja mm. puitesopimuksin, mutta meiltä voi ostaa koulutusta, työnohjausta, coachingia, valmennusta, strategiatyöpajoja ja vaikka Tyhy-päiviä tai sovittelua myös yksittäisiin tarpeisiin.

Ajankohtaista

Arvostusta työelämään jo 15 vuotta

Luotaimen yhteiskunnallinen tehtävä on auttaa toisia onnistumaan omassa perustehtävässään. Olemme 15 vuoden ajan olleet mukana vaikuttamassa monella toimialalla siihen, että päätökset ovat oikeudenmukaisia, perustuvat ammatillisiin motiiveihin, ja etiikka kestää...

lue lisää

Työnohjaus & Coaching lehti 2022

Odotettu Luotaimen asiakaslehti Työnohjaus & Coaching on ilmestynyt uunituoreena ja lämpimänä. Tämän vuoden numerossa kantavana teemana ovat arvostus työelämässä ja merkityksellinen työ. Missiomme on liki 15 vuoden ajan ollut lisätä arvostusta työelämään....

lue lisää
Arvokasta työtä!

Arvokasta työtä!

Haastavista olosuhteista huolimatta ylsimme edelleen luottoluokituksissa ylimpään luokkaan. Myös menestyjäsertifikaatin saimme jo neljättä vuotta peräkkäin. Olemme todella kiitollisia pitkäjänteisestä yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa ja mahtavista, osaavista,...

lue lisää

Arvostusta työelämään jo 15 vuotta

Luotaimen yhteiskunnallinen tehtävä on auttaa toisia onnistumaan omassa perustehtävässään. Olemme 15 vuoden ajan olleet mukana vaikuttamassa monella toimialalla siihen, että päätökset ovat oikeudenmukaisia, perustuvat ammatillisiin motiiveihin, ja etiikka kestää...

lue lisää

Asiakkaidemme sanomaa

Valmennus oli piristävä poikkeus. Usein etäkoulutuksemme, kokouksemme tms. ovat täyttä asiaa ja vaatii hyvää keskittymistä varsinkin nyt etäyhteyksien aikana, jotta saisimme niistä kaiken irti. Valmentaja johdonmukainen, rauhoittava ääni ja hengitysharjoitukset hyviä. Yllättävän käytännön läheisiksi tulivat asiat. Arjen puurtamisessa ei tule syvällisemmin pysähdyttyä ajattelemaan näitä asioita. Tilathan olivat hyvät, kun jokainen oli toimipisteissään tai kotona etäyhteyksien päässä. Kiitos hyvästä startista ja odotan, että päästään vauhtiin ja tutustuu vielä paremmin myös muihin osallistujiin.

Teams koulutukset

Selkeäsanainen valmentaja. Puhuu asiasta, jonka tuntee ja tietää. Teams-palaveri sopii tällaiseen valmentamiseen.

Teams koulutukset

Erittäin hyvä koulutus ja ammattitaitoiset valmentajat. Paljon sai vinkkejä ja ideoita omaan työhön.

Tiimivalmennus / Toimihenkilö valtiolla

Lämmin kiitos valmennuksesta. Kouluttaja osasi hyvin viedä keskustelua eteenpäin: kuulla, mitä ihmiset sanovat (ja tarkoittavat); ja sitoa tietonsa, kokemuksensa ja ohjeensa kuulemaansa.

Tiimivalmennus / Toimihenkilö valtiolla

Valmennus antoi ennen kaikkea hetken hengähtää yhdessä tiimin kanssa ja keskittyä oman ja tiimin jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä muutoksen tuomiin ajatuksiin. Teams-alustalla toteutettu valmennus toimi oikein hienosti ja valmentaja sai etäyhteyksistä huolimatta hyvin osallistuvan ja osallistavan kokonaisuuden luotua.

Tiimivalmennus / Toimihenkilö valtiolla

Itsensä tuntemisen tärkeys johtamisessa, oli erittäin hyvä aloitus päivälle. Markkinointi ja siihen liittyvät näkökulmat olivat avartavia. Hyvä luennoitsija ja keskusteleva ryhmä oli upea kombinaatio.

Johtamiskoulutus / Päällikkö johtamiskoulutus ohjelmassa

Kouluttajan ammattitaito, eläväinen opetustyyli ja taito saada mukaan, tekee päivistä nopeasti kuluvia ja ajatuksia herättäviä. Hyviä aihekokonaisuuksia, vaikka eivät aina suoraan koskeneet omaa työyksikköäni. Mutta montaa asiaa pystyi myös omaan työyksikköön soveltavaan. Moni asia jäi mieleen ja pohdituttamaan. Aiheen vetäjällä suora tyyli esittää asioita ja se on mielestäni hyvä. Huomaa että on itse aiheesta innostunut.

Johtamiskoulutus / Päällikkö johtamiskoulutus ohjelmassa

Paljon asiaa, joka on juuri tätä päivää ja koskee omaa elämää. Hyviä vinkkejä tuli, mitkä auttaa työssä ja elämässä.

Työhyvinvointivalmennus / Sairaanhoitaja

Erittäin hyvä luennoitsija. Otti huomioon kaikki opiskelijat. Luennot olivat keskustelevia joissa käytettiin esimerkkejä elävästä elämästä. Aiheet olivat selkeät ja jaottelu onnistunutta. Paljon erittäin tärkeää asiaa erinomaisesti esitettynä.

Työhyvinvointivalmennus / Sairaanhoitaja

Kaikki käsitellyt aiheet ovat olleet ns. aina ajankohtaisia asioita, joita todella tarvitset työssäsi lähiesimiehenä. Kaikkia asioita ei tietenkään päivittäin mutta koska asiaa on kurssilla käsitelty se on helpohko palauttaa mieleen ja etsiä tarkentavia tietoja.

Esimieskoulutus / Esimies

Tykkäsin käytännön ongelmien ratkomisesta. Oli hyvä kuulla mielipiteitä haastaviin tilanteisiin henkilökunnan ja esimiehen välillä, ja saada työkaluja, kuinka näissä toimitaan.

Esimieskoulutus / Esimies

Tykkäsin vuorovaikutuksesta ja keskustelusta sekä muilta esimiehiltä saadusta tuesta omaan työhön. Lisäksi sain paljon uutta tietoa ja keinoja, kuinka käytännön esimiestyössä voin toimia. Käytännönläheisiä juttuja ja hyvä vaihtaa ajatuksia toisten esimiesten kanssa. Auttaa laajentamaan näkökulmaa ja/tai näkemään oman tilanteensa hyvätkin puolet.

Esimieskoulutus / Esimies

Kouluttajan esiintymistavasta. Asiasisältö oli myös ajankohtainen. Juuri niitä asioita, joita olen lukenut ja opiskellut ja olen halunnut jakaa tiimille. Kiitos!

Esimieskoulutus / Esimies

Palautuminen ja siihen liittyvät asiat erittäin ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki luennon aiheet laittoivat ajattelemaan ja siirtämään myös käytäntöön asioita. Työyhteisön hyvinvointiasiat ovat päivittäisiä ja todella tärkeitä. Luennot toivat rohkeutta tuoda epäkohtia ja positiivisiakin asioita esiin. Mukava luennoitsija ja luennot aiheellisia. Ehkä käytäntöönpanossa vielä haasteita...

Arvosta työyhteisö / Toimihenkilö

Kouluttaja oli erittäin täsmällisesti selvillä työelämän ilmiöistä. Totuuden mukaisuus aiheessa.

Arvosta työyhteisö / sosiaali ja terveys alan työntekijä

Päivä oli monipuolinen ja materiaali kattava. Ryhmässä oli hyvää keskustelua ja valmennuksessa oli varattu hyvin aikaa pohdinnalle.

Arvosta työyhteisö / Toimihenkilö

Aivan upea koulutus aamupäivä. En muista koska olisin ollut näin kivaa. Innostava ja löytyi paljon tuttua ja uutta opittavaa. Olet upea. :))

Arvosta työyhteisö / Toimihenkilö

Mielestäni työnohjauksen suurin hyöty näkyy työntekijöiden paremmin jaksamisessa työssään ja siitä, että työyhteisöön vahvistuu avoimen keskustelun foorumi. Vastuu työhyvinvoinnista jakaantuu kaikille työyhteisön jäsenille. Työnohjaus on myös tukenut vahvasti (muistuttanut) siitä mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi, joka mm. selkeyttää jokaisen työnkuvaa ja roolia.

Työohjauspalvelut / Lastensuojelulaitoksen johtaja

"Konsultointi yhteistyö Marjon kanssa oli todella ammattitaitoista, innostavaa ja monipuolista. Marjon kanssa tehtävä yhteistyö on vahvistanut yrittäjänä toimimista ja yrityksen kehittämistä kannattavammaksi. Alkumaan palvelut, markkinointi ja viestintä ovat kehittyneet ja muokkautuneet selkeäksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Parasta on se, että Marjo on aito ja sydämellinen ihminen, jonka kanssa on ihanaa ja inspiroivaa tehdä yhteistyötä."

Niina Merivirta, toimitusjohtaja, Alkumaa Oy

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, vielä kerran kiitos koko Luotaimen tiimille. Olette tehneet hienoa työtä ja uskon vahvasti, että toimintamme edellytykset tiimityössä ottavat pitkän harppauksen eteenpäin.

Työnohjauksessa olen oppinut, että itse omalla asenteella voi vaikuttaa asioihin, hyvä tiimihenki on työssäjaksamisen ykkösasia, selvät toimintaohjeet ja tavoitteet selkeyttää ja helpottaa toimimista ja yhteistyötä.

Työohjauspalvelut / lähihoitaja

Avoimuus eri tiimienkin välillä on lisääntynyt selvästi. Työnkierto on helpottunut.

Työohjauspalvelut / hoitokodin johtaja

Työnohjaus on jämptiyttänyt esimiestyötäni. Työnohjaus on auttanut kehittämään valmentavaa otetta ja asiat on helpompi ottaa puheeksi työntekijöiden kanssa.

Työohjauspalvelut / johtaja

Olemme oppineet antamaan palautetta/palautteenantotyyli on tärkeä, asioiden näkeminen positiivisemmassa valossa, muiden mielipiteet ovat tärkeitä. Avoin keskustelu on lisääntynyt.

Työohjauspalvelut / ohjaaja

Valmennuksen anti oli hyvä, koska saimme itse ryhmissä työskennellä ja keksiä ratkaisuja. Valmentaja ei antanut ”ylhäältä” valmiita ratkaisuja, vaan asiat lähtivät myös meistä itsestämme.

Valmennus / sairaanhoitaja

Esitys sai pohtimaan oman työyhteisön asioita laajemmin ja syvemmin. Erityisesti esitys eri ihmistyypeistä mielenkiintoinen, koska antaa eväitä ymmärtämään työkavereiden erilaisuutta rikkautena.

Valmennus / sairaanhoitaja

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Hyvä päivä, tärkeä teema kaikille, valmennus sopi koko meidän moniammatilliselle työyhteisölle.

Työohjauspalvelut / ylilääkäri

Valmentaja onnistui mielestäni oikein hyvin suhteessa käytettyyn aikaan. Kiitos hyvästä päivästä!

Työohjauspalvelut / koulutuspäällikkö

Erinomainen päivä. Valmentaja otti hyvin koko porukan mukaan, oli oikeasti kiinnostunut meidän ongelmista ja sai meidät jakamaan hyviä käytänteitä: todella hyvä. Sai meidät motivoitua hyvin aiheeseen ja sain paljon irti koulutuksesta.

Valmennuspalvelut / esimies

Hyvä päivä. Käytännön esimerkit ja käytännön vinkit. Mukavasti saatiin puhetta aikaiseksi. ? Hyvä esimieskouluttaja.

Työohjauspalvelut / esimies (esimiehen vuorovaikutustaidot -koulutuksesta)

Selkeä hyvä koulutus, maanläheinen/arkeen liittyvä tyyli. Keskusteleva opetustyyli.

Työohjauspalvelut / esimies

Erittäin hyvä päivä. Vuorovaikutustaidot ovat asiakastyössä tosi tärkeitä. Oivalluksia tuli.

Työohjauspalvelut / asiakaspalvelija

Meinaan soveltaa oppimaani (vuorovaikutustaidot) käytäntöön asiakastyön ja työyhteisötyön parantamisessa

Työohjauspalvelut / toimistosihteeri

Yritän ainakin ymmärtää ja hyväksyä erilaisia ihmisiä ja heidän käyttäytymistyyliä

Työohjauspalvelut / hoitotyön työntekijä

Blogi

Tehokkuus on hyvinvoinnin lähde

Usein, kun puhumme tehokkuudesta, voi tulla hieman epämiellyttävä olo. Tehokkuus saattaa joillain ihmisillä liittyä ajatukseen siitä, että nyt täytyy painaa pitkää päivää ja saada mahdollisimman paljon mahdollisimman nopeasti aikaiseksi ja mieluiten monella taholla...

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu ovat liiketoiminnan kehittämisen uusi musta

Maailman trendit ja digitaaliset kanavat ohjaavat tällä hetkellä vuorovaikuttamaan asiakkaiden kanssa, personoimaan viestintää ja ymmärtämään yksilön arvomaailmaa ja tunteita. Pohdinnan aiheina ovat esimerkiksi työntekijän ja työnantajan tarpeet ja ihmisen...

Luotaimen joulutervehdys 2022

Sydämellinen kiitos tästä vuodesta ja yhteisestä työstä. Kiitos, että olemme saaneet tehdä merkityksellistä työtä myös yhdessä sinun kanssasi. Luotaimen joulubiisin upeana artistina Markus Salo, jonka myötä haluamme toivottaa joulurauhaa jokaiselle....

Itseensä luottava Suomi

Olemme niin kiitollisia, että olemme saaneet syntyä suomalaisina ja elää elämäämme vapaina, omia vahvuuksia hyödyntäen, oppien, kouluttautuen ja nauttien Suomen ainutlaatuisesta turvasta ja tasa-arvosta, sekä sen antamista mahdollisuuksista toteuttaa omaa itseämme ja...

Hyvällä ikäjohtamisella parempaan työhyvinvointiin ja tulokseen

Usein kuulen puhuttavan ikäjohtamisesta siten, että se ymmärretään 50+ ikäisten, tai ikääntyvien johtamiseksi. Ikäjohtaminen on kuitenkin kaikenikäisten hyvää, päivittäistä johtamista. Se on eri-ikäisten taidokasta johtamista, huomioiden ikään liittyvät yksilölliset...

Oletko ottaja vai antaja?

Työyhteisön kehittäjänä minulla on erinomainen mahdollisuus nähdä monta erilaista työpaikkaa ja -kulttuuria, ja tehdä havaintoja. Yksi työyhteisön ominaisuus, jota havainnoin, on kyky auttaa, tai olla auttamatta. Pahimmillaan auttamisen puutetta voisi jopa kutsua...

Arvostusta työelämään jo 15 vuotta

Luotaimen yhteiskunnallinen tehtävä on auttaa toisia onnistumaan omassa perustehtävässään. Olemme 15 vuoden ajan olleet mukana vaikuttamassa monella toimialalla siihen, että päätökset ovat oikeudenmukaisia, perustuvat ammatillisiin motiiveihin, ja etiikka kestää...

Merkityksellisyyden aika

Yhä useampi meistä esittää työelämässä itselleen kysymyksen ”miksi” tai ”kannattaako kaikki työhön uhrattu aika ja vaiva”? Samalla pohdimme sitä, mikä on meille merkityksellistä ja tärkeää; vaivan ’väärttiä’. Merkityksellisyys työelämässä rakentuu monesta asiasta,...

Merkityksellistä johtamista ja organisaatiokulttuuria

Tapio Aaltosen, Pirjo Ahosen ja Jaakko Sahimaan Johda Merkitystä (2021) kirjan inspiroimana kasvoi mielenkiintoni tutustua laajemmin merkityksellisyyden teemaan liittyvään kirjallisuuteen ja niiden eri tulokulmien tarkasteluun. Merkityksellisyyden kannalta keskeistä...

Mentorointi perehdytyksen tukena

Minulla on ollut kunnia olla mukana monenlaisessa organisaation kehittämisprosessissa valmentajana ja työnohjaajana. Useasti olemme havainneet, että perehdyttämiseen tarvittaisiin organisaatioissa lisää panostuksia. Mentorointiohjelma on toiminut mainiona apuna...

Purku auttaa, kun työssä tapahtuu odottamaton

Luotaimen palveluihin kuuluvat myös defusing-, debriefing- sekä kriisityönohjaus – menetelmät, joita kannattaa käyttää työyhteisössä tapahtuneen purkamiseen matalalla kynnyksellä silloin, kun yhteisössä tapahtuu odottamaton, vakava, tai kuohuttava tilanne, tai kriisi....

Ilkka – Merkityksellistä työtä merkityksellisille ihmisille

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Noin 500 henkilöä työllistävä konserni ei ole enää perinteinen mediayhtiö. Digitaalisten yrityspalveluiden ja markkinointiteknologian rooli yhtiön toiminnoissa on kasvanut merkittävästi ja...

Ennakointi osaksi organisaation arkea

Maailmanlaajuinen koronapandemia muutti työtä ja liiketoimintaa ennennäkemättömän nopeasti. Kriisin yllättävät käänteet ja vauhti asettivat yritykset ja organisaatiot uuden eteen. Tapahtumat vyöryivät päälle tavalla, johon ei oltu osattu varautua. Nyt myllerrys jatkuu...

Merkityksellistä työtä

Odotettu Luotaimen asiakaslehti Työnohjaus & Coaching on ilmestynyt uunituoreena ja lämpimänä. Tämän vuoden numerossa kantavana teemana ovat arvostus työelämässä ja merkityksellinen työ. Olemme saaneet olla tukemassa suomalaista työelämää jo liki 15 vuotta. Alamme...

Työ ja kriisiaika – näkökulmia työyhteisöille ja esihenkilöille

Ulkoilu ja arkiset puuhat tuovat huojennusta mielelle. Kuvan valmentajastamme Hannele Logrénista otti Matleena Kerola Venäjän hyökkäys Ukrainaan on poikkeuksellisen järkyttävä uutinen monille suomalaisille ja on luonnollista, että sodan herättämät tunteet ja...

Luotain Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 päivää sitten

Kehitämme Luotaimessa myös omaa osaamistamme ja opimme jatkuvasti uutta. Meillä Luotaimen valmentajilla on nytkin menossa sisäinen vaativan vuorovaikutuksen asiantuntijakoulutus 👌Viimeksi saimme tähän kokonaisuuteen liittyen imeä tietoa Hannu Lauerman meille pitämästä todella mielenkiintoisesta koulutuksesta: Persoonallisuushäiriöt työelämässä 🙏🧡Taas saimme yhdessä - osa etänä, osa läsnä - uutta ymmärrystä ja näkökulmaa, joka auttaa meitä asiakastyössämme ja erilaisissa työyhteisöissä toimiessamme 🧡Kaikki, mikä meidän työtämme tukee, auttaa myös asiakkaitamme heidän haastavissa tilanteissaan tukena ollessamme. #osaamisenkehittämine #jatkuvaoppiminen #työnohjau #työnohjausty #valmennus #valmentajat #coaching #työelä #työelämävalmen #haastavattilanteet #kehittyminen #tieto #taito ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Kommentoi Facebookissa

Hurjan hyvä koulutus ja ammattinsa ehdottomia staroja🌺

4 viikkoa sitten

Uusi vuosi ja uudet tavoitteet 💥Työnohjauksessa työtä, ja työssä kohdattavia asioita voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta. Näkökulmat ja työnohjauksen tavoitteet määrittyvät ohjattavan, tai ohjattavien työtehtävistä ja kehittymiskohteista, tai työyhteisön tilanteista ja organisaation strategiasta käsin. Työnohjaus antaa mahdollisuuden keskittyä ammatilliseen kehittymiseen ja vahvistumiseen ✨Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tutkitusti toimiva keino tukea työn organisointia, yhteistyön sujuvuutta, ja tavoitteiden saavuttamista. Työnohjauksessa löydetään konkreettisia ratkaisuja omaan työhön, työkäytäntöihin, ajanhallintaan, tavoitteiden konkretisoimiseen ja yhdessä samaan suuntaan kulkemiseen 💼Usein alkuvuodesta työnohjauksessa keskustellaan uusista tavoitteista ja osaamisen kehittämisestä 🗓 Mitä hyötyä on tavoitteista❓ Tavoitteet määrittelevät onnistumisen, motivoivat liikkeelle, ja pakottavat kehittymään. Hyvin asetetut tavoitteet luovat yhdessä tekemiseen selkeyttä, mahdollistavat yhteisen suunnan ja auttavat fokusoitumaan. Tavoitteet auttavat priorisoinnissa ja mahdollistavat tulokset. Parhaat tavoitteet ovat relevantteja, realistisia, aikaan sidottuja, konkreettisia ja mitattavia 🏹 Joskus täytyy pysähtyä oivaltaakseen ja nähdäkseen selkeämmin, missä fokuksen kulloinkin täytyy olla. Työnohjaus auttaa keskittymään perustehtävään ja kehittymään siinä 🎯Työnohjauksen keskiössä voivat olla tavoitteiden ja osatavoitteiden prosessointi ja ääneen suunnittelu. Työnohjauksessa on turvallista käsitellä työhön liittyviä tavoitteita koulutetun ja kokeneen työnohjaajan tukemana luottamuksellisessa ilmapiirissä. Se on aina kunnioittava ja myönteinen tapa kehittää osaamista ja kohdata erilaisia työelämän tilanteita. Lisätään yhdessä arvostusta ja työniloa arkeen 🌞Seuraavassa työnohjauspostauksessamme tuoreen esihenkilön työnohjauksesta ja johtajuudessa kehittymisestä. Transformaatiossa työntekijästä esihenkilöksi tarvitaan tukea 🦋#työnohjau #tavoitteet #uusivuosi #kehittymiskohteet #strategia #ajanhallinta #focus #selkeys #motivointi #johtaminen #luottamus #arki #työnil ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Uusi vuosi ja uudet tavoitteet 💥

Työnohjauksessa työtä, ja työssä kohdattavia asioita voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta. Näkökulmat ja työnohjauksen tavoitteet määrittyvät ohjattavan, tai ohjattavien työtehtävistä ja kehittymiskohteista, tai työyhteisön tilanteista ja organisaation strategiasta käsin. Työnohjaus antaa mahdollisuuden keskittyä ammatilliseen kehittymiseen ja vahvistumiseen ✨

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tutkitusti toimiva keino tukea työn organisointia, yhteistyön sujuvuutta, ja tavoitteiden saavuttamista. Työnohjauksessa löydetään konkreettisia ratkaisuja omaan työhön, työkäytäntöihin, ajanhallintaan, tavoitteiden konkretisoimiseen ja yhdessä samaan suuntaan kulkemiseen 💼

Usein alkuvuodesta työnohjauksessa keskustellaan uusista tavoitteista ja osaamisen kehittämisestä 🗓 

Mitä hyötyä on tavoitteista❓ 
Tavoitteet määrittelevät onnistumisen, motivoivat liikkeelle, ja pakottavat kehittymään. Hyvin asetetut tavoitteet luovat yhdessä tekemiseen selkeyttä, mahdollistavat yhteisen suunnan ja auttavat fokusoitumaan. Tavoitteet auttavat priorisoinnissa ja mahdollistavat tulokset. Parhaat tavoitteet ovat relevantteja, realistisia, aikaan sidottuja, konkreettisia ja mitattavia 🏹 

Joskus täytyy pysähtyä oivaltaakseen ja nähdäkseen selkeämmin, missä fokuksen kulloinkin täytyy olla. Työnohjaus auttaa keskittymään perustehtävään ja kehittymään siinä 🎯

Työnohjauksen keskiössä voivat olla tavoitteiden ja osatavoitteiden prosessointi ja ääneen suunnittelu.  Työnohjauksessa on turvallista käsitellä työhön liittyviä tavoitteita koulutetun ja kokeneen työnohjaajan tukemana luottamuksellisessa ilmapiirissä. Se on aina kunnioittava ja myönteinen tapa kehittää osaamista ja kohdata erilaisia työelämän tilanteita. Lisätään yhdessä arvostusta ja työniloa arkeen 🌞
Seuraavassa työnohjauspostauksessamme tuoreen esihenkilön työnohjauksesta ja johtajuudessa kehittymisestä. Transformaatiossa työntekijästä esihenkilöksi tarvitaan tukea 🦋

#työnohjaus #tavoitteet #uusivuosi #kehittymiskohteet #strategia #ajanhallinta #focus #yhteistyö #selkeys #motivointi #johtaminen #luottamus #työ #arki #työnilo #arvostustatyöelämään
4 viikkoa sitten

Arvostusta työelämään myös vuonna 2023 🧡Luotaimen yhteiskunnallinen tehtävä on auttaa toisia onnistumaan omassa perustehtävässään. Olemme jo 15 vuoden ajan saaneet olla mukana vaikuttamassa monella toimialalla siihen, että päätökset perustuvat ammatillisiin motiiveihin ja, että asiakkaat ja ihmiset kohdataan arvostavalla tavalla. Työ on erittäin merkittävä osa ihmisen elämää, siksi ei ole ihan sama, miten ihmisillä töissä menee Missiomme on ollut koko 15 vuoden ajan lisätä arvostusta työelämään. Työnohjausprosesseja olemme tuottaneet jo yli 2000, yksilötyönohjauksia, johdon- ja johtoryhmien työnohjauksia, sekä työyhteisöjen työnohjauksia. Erilaisia strategiatyöskentelyn kokonaisuuksia olemme tuottaneet asiakkaillemme jo yli 70, ja lukemattomia coaching-prosesseja. Valmennuksiimme ovat ottaneet osaa jo kymmenet tuhannet ihmiset. Luotaimeen on löytänyt tiensä yli 30 huippuosaavaa ja laajasti työelämää kokenutta valmentajaa ja työnohjaajaa 🙏Työelämämme muutosta on hyvä osata ennakoida, ja jo ennalta yhdessä miettiä, minkälaista osaamista tulemme tarvitsemaan. Näin teemme myös me Luotaimessa. Kouluttaudumme jatkuvasti ja etsimme uusia tapoja auttaa ja tukea suomalaista työelämää. Onneksi uuden oppiminen, ajassa hereillä oleminen ja yhdessä kehittäminen on innostavaa, pitää vireessä ja lujittaa yhteistyösuhteita. Meillä kaikilla on paljon annettavaa. Antaessa omatkin voimavarat vahvistuvat ja elämä maistuu hyvältä ja arvokkaalta 🌟 Lue Pia Vilasen blogi kokonaisuudessaan nettisivuiltamme: luotain.net/arvostusta-tyoelamaan-jo-15-vuotta/#uusivuosi #uudetmahdollisuudet #osaamisenkehittämine #muutos #muutosjohtaminen #työnohjau ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Arvostusta työelämään myös vuonna 2023 🧡
Luotaimen yhteiskunnallinen tehtävä on auttaa toisia onnistumaan omassa perustehtävässään. Olemme jo 15 vuoden ajan saaneet olla mukana vaikuttamassa monella toimialalla siihen, että päätökset perustuvat ammatillisiin motiiveihin ja, että asiakkaat ja ihmiset kohdataan arvostavalla tavalla.
 
Työ on erittäin merkittävä osa ihmisen elämää, siksi ei ole ihan sama, miten ihmisillä töissä menee  Missiomme on ollut koko 15 vuoden ajan lisätä arvostusta työelämään.  Työnohjausprosesseja olemme tuottaneet jo yli 2000, yksilötyönohjauksia, johdon- ja johtoryhmien työnohjauksia, sekä työyhteisöjen työnohjauksia. Erilaisia strategiatyöskentelyn kokonaisuuksia olemme tuottaneet asiakkaillemme jo yli 70, ja lukemattomia coaching-prosesseja. Valmennuksiimme ovat ottaneet osaa jo kymmenet tuhannet ihmiset. Luotaimeen on löytänyt tiensä yli 30 huippuosaavaa ja laajasti työelämää kokenutta valmentajaa ja työnohjaajaa 🙏

Työelämämme muutosta on hyvä osata ennakoida, ja jo ennalta yhdessä miettiä, minkälaista osaamista tulemme tarvitsemaan. Näin teemme myös me Luotaimessa. Kouluttaudumme jatkuvasti ja etsimme uusia tapoja auttaa ja tukea suomalaista työelämää. Onneksi uuden oppiminen, ajassa hereillä oleminen ja yhdessä kehittäminen on innostavaa, pitää vireessä ja lujittaa yhteistyösuhteita. Meillä kaikilla on paljon annettavaa. Antaessa omatkin voimavarat vahvistuvat ja elämä maistuu hyvältä ja arvokkaalta 🌟  

Lue Pia Vilasen blogi kokonaisuudessaan nettisivuiltamme: https://luotain.net/arvostusta-tyoelamaan-jo-15-vuotta/

#uusivuosi #uudetmahdollisuudet #osaamisenkehittäminen #muutos #muutosjohtaminen #strategiatyö #työnohjaus #arvostustatyöelämään

Kommentoi Facebookissa

Lue kaikki blogimme täältä: luotain.net/blogi/

Näytä lisää

Seuraa meitä LinkedIn ja Instagram-palveluissa