fbpx

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching saman alan asiantuntijat tai työntekijät peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan, oppivat toinen toisiltaan sekä tukevat toisiaan suunnitelmissaan ja tavoitteissaan.

Ryhmäcoaching auttaa osallistujia keskittymään ojattavien ammatilliseen kehittymisen ja vertaisoppimiseen. Ryhmän luontevan toiminnan varmistamiseksi on hyvä suunnitella etukäteen, että osallistujien työtehtävät olisivat mahdollisimman samankaltaisia ja toisaalta, että ryhmään tulijat olisivat irrallaan läheisestä työtoveruudesta tai esimies-alaissuhteista.

 

Ryhmäcoaching verrattuna työyhteisöcoachingiin:

  • ryhmäcoaching auttaa keskittämään osallistujia yhdistäviin ammatillisiin teemoihin tai caseihin, joiden yhteinen käsittely ja pohdinta hyödyntää kaikkia osallistujia
  • merkittävää on, että coachingin alussa ja aikana osallistujat tunnistavat samankaltaisia työtilanteita ja työssä esiin nousevia haasteita. Ryhmän luottamuksellinen ja avoin keskustelu auttaa kaikkia miettimään ja löytämään ratkaisuja ja tunnistamaan, että ei ole tilanteissa yksin vaan saa tukea omassa työssä menestymiseen
  • ryhmäcoaching ei useimmiten pidä sisällään mahdollisia työyhteisöjen jännitteitä vaan ryhmä voi keskittyä ammatilliseen kehittymiseen.

Ryhmäcoaching tuo mm. seuraavia hyötyjä:

  • coachingiin tulevat ryhmät suunnitellaan siten, että osallistujilla on mahdollisuus keskustella, pohtia ja miettiä ratkaisuja siten, että teemat koskettavat kaikkia
  • avoin ja luottamuksellinen keskustelu ja pohdinta vastaavanlaisissa positioissa toimivien kesken
  • coaching keskittyy samassa positiossa toimivien ammatilliseen kehittymiseen
  • vertaistuki työyhteisöjen haastavien tilanteiden hoitamisessa
  • uusien näkökulmien avautuminen, joita voi soveltaa omaan työhönsä
  • coachingin prosessiluonteisuus mahdollistaa pitkäkestoisen tuen

Luotaimen ryhmäcoachingin käyttämisen mahdollisuudet

Toimimme koko maassa ja 18 coachimme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja coacheja.

Ryhmäcoaching kestää tyypillisesti 1,5 tuntia kerrallaan. Frekvenssi suunnitellaan räätälöidysti, tavallisesti tapaamiset ovat 3-4 viikon välein.

Coachingista tehdään kirjallinen sopimus, jonka kesto määritellään tarpeen mukaan. Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa ja tästä syystä coaching prosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Coaching sopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä coaching voi olla kestoltaan lyhytaikaisempi.

Luotaimen coachit ovat hyvin koulutettuja ja heillä on kaikilla laajasti coaching kokemusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.