fbpx

Esimiehen coaching

Esimiehen coaching

Esimiehen coaching auttaa keskitytään tyypillisesti keskeisiin johtamisen teemoihin, esim. oma rooli johtajana, toimintatavat, valmentava johtajuus, vuorovaikutus, osaamisen johtaminen, strateginen työskentely. Millä tavalla ohjattava itse toteuttaa käytännössä omaa johtajuuttaan, millaisia vahvuuksia johtajalla on ja millä tavalla johtaja haluaisi kehittyä omassa työssään.

Esimiehen coaching toteutetaan sekä yksilö- että ryhmäcoachingina riippien tilanteesta ja tarpeesta. Yksilöcoahing on hyvä lähestymistapa silloin, kun johtaja haluaa peilata omaa johtajuuttaan, vahvuuksiaan ja kehitettäviä tai vahvistettavia puoliaan suhteessa työhönsä. Yksilöcoachingin hyötynä on nimenomaan joustava oman johtajuuden käsittely luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Johtajien ryhmäcoahingissa voidaan keskittyä esim. työyhteisön eri yksiköiden tai tiimien johtajien yhteiseen johtajuuteen, johtamiskulttuuriin, vuorovaikutukseen ja pelisääntöihin. Muutostilanteissa johtajat tarvitsevat usein myös tukea muutosprosessin läpivientiin ja henkilöstön tukemiseen esiin nousevissa tilanteissa. Oman jaksamisen tukeminen on myös huomion arvoinen asia esimiehen coachingissa.

Johtoryhmien coaching

Johtoryhmien coachingissa pääasiallisena focuksena on pohtia itse johtoryhmää ja sen toimintaa. Teemoina voivat olla esim. johtoryhmän rooli ja funktio organisaatiossa kaiken kaikkiaan, johtoryhmän toiminta eli yhdessä tekeminen ja toiminnan tavoite, jäsenten roolit, strategisen johtamisen näkökulma, valta ja vastuut sekä vuorovaikutus johtoryhmän sisällä.

Esimiehen coaching ja sen hyödyt:

  • esimies coaching lisää selvästi esimiestyössä tarvittavia taitoja
  • esimies coaching lisää ammatillista kasvua
  • esimiesten coaching lisää selvästi esimiesten työhyvinvointia ja antaa mahdollisuuden tunnistaa omia vahvuuksia ja voimavaroja.
  • esimiesten coaching hyödyttää koko työyhteisöä.

Johtoryhmien coaching ja sen hyödyt:

  • johtoryhmän merkityksen kristallisoituminen koko organisaation johtamisessa.
  • johtoryhmän yhteisen tavoitteen ja roolin jäsentyminen.
  • johtoryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistuminen.
  • kunkin johtoryhmän jäsenen roolin kirkastuminen.
  • johtoryhmätyöskentelyn laadun parantuminen.

Esimiehen coaching ja johtoryhmien coachingiin voidaan yhdistää optiona myös esim. konsultaatiot ja mentorointi.

Luotaimen esimiehen coaching käytänteet

Esimiehen ja johtoryhmien coachingia toteuttavat Luotaimen kokeneet esimiehen bisnescoachit. Useimmilla on myös itsellään pitkäaikaista kokemusta työskentelystä johtajana ja johtoryhmissä.

Esimiehen ja johtoryhmien coaching on kestoltaan myös 120 min / kerta. Frekvenssi suunnitellaan räätälöidysti, tyypillisesti tapaamiset ovat 3-4 viikon välein.

Coachingista tehdään kirjallinen sopimus, jonka kesto määritellään tarpeen mukaan. Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa ja tästä syystä coachingprosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Coachingsopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä coaching voi olla kestoltaan lyhytaikaisempi.

Luotaimen coachit ja esimiehen coachit ovat hyvin koulutettuja ja heillä kaikilla on laajasti coachingkokemusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.