fbpx

Työyhteisösovittelu – ristiriidoista ratkaisuihin

Työyhteisösovittelu on toimiva konfliktien ratkaisumenetelmä. Työyhteisön konflikti tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen.

Sovittelumenettely on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Prosessissa tähdätään keskustelujen kautta sopimukseen, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat.

Sovittelun keskeinen tarkoitus on puhua käsittelemättä jääneistä asioista ja lisätä yhteistä ymmärrystä työyhteisössä. Prosessin aikana opitaan pois olettamuksista ja tulkinnoista ja otetaan vastuu omasta käyttäytymisestä.

Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelijan tehtävänä on auttaa työyhteisön jäseniä löytämään keskusteluyhteys, jonka avulla he löytävät ratkaisun ristiriitoihin.

Prosessin hyödyt

  • Yhteistyö vahvistuu
  • Sitoutuminen yhteisiin asioihin onnistuu
  • Toivo ja luottamus tulevaisuuteen vahvistuvat
  • Perustehtävään keskittyminen helpottuu
  • Työroolit selkeytyvät
  • Työyhteisön jäsenten välinen kanssakäyminen helpottuu, kun vuorovaikutussuhteet selkiintyvät

Sovittelun kulku

Työyhteisösovittelu rakentuu infosta, yksilökeskusteluista, pari- tai pienryhmäkeskusteluista, yhteiskeskustelusta ja sopimuksen tekemisestä. Tarvittaessa koko työyhteisö osallistuu sovitteluun.

Ei ole olemassa konfliktitilannetta, jossa puhumisesta ja keskustelusta olisi työyhteisölle haittaa.

Luotaimessa on paljon kokemusta työyhteisösovittelupalveluiden tuottamisesta. Sovittelijoina toimivat Katrina Kuusela, Tuula Savolainen, Pirjo Mänty, Tomi Kaasinen, Raisa Nissinen, Hannele Logren ja Tiina Kiiski.

Teemme myös yksilö-, ryhmä-, työyhteisö- ja esimiesten työnohjausta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.