fbpx

Työyhteisö coaching

Työyhteisö coaching

Työyhteisö coaching on erityisen hyvä keino yhteisen käsityksen luomiseen perustehtävästä, työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Työyhteisö coachingin avulla työyhteisössä löydetään ratkaisuja työtilanteisiin, asiakkaiden ja työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan. Yhteistyön sujuvuus, työyhteisötaidot ja hyvä työilmapiiri vahvistuvat työyhteisö coachingilla.

Tyypillisesti työyhteisöjen coachingiin osallistuvat joko koko työyhteisö pienempiin ryhmiin jaettuna tai osa työyhteisöstä, esim. tiimi, joka työskentelee yhdessä. Työyhteisö coachingin rakenne eli coachingryhmien määrä ja coachingin tavoite suunnitellaan etukäteen joko esimiehen ja/tai myös coachattavan tiimin kanssa yhdessä.

Työyhteisö coaching ja sen hyödyt:

  • coachingilla autetaan työyhteisöä ja tiimiä tunnistamaan voimavarojaan ja vahvuuksiaan ja kehitetään yhteistyötä ja yhdessä tehtävän työn käytänteitä.
  • coaching auttaa kehittämään ongelmatilanteiden ratkaisumalleja. Näkökulma vahvistuu jossa ongelmatilanteet nähdään mahdollisuuksina.
  • coaching vahvistaa myönteistä tulevaisuus orientaatiota – näkökulmaa kohti myönteistä tulevaisuutta. Coachingissa keskitytään tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin, millaisena työyhteisö/tiimi halutaan tulevaisuudessa nähdä ja kokea sekä millaisin keinoin siihen päästään.
  • coaching auttaa näkemään aikaisemmat onnistumiset, osaamisen ja taidot joita työyhteisössä jo on.
  • coachingilla vahvistetaan yhdessä työn tekemistä, erilaisten roolien arvostusta ja merkityksen näkemistä hyvän työilmapiirin vahvistamisessa.

Työyhteisö coaching tuo mm. seuraavia hyötyjä:

  • työyhteisön tai tiimin yhdessä työn tekemiseen saadaan tukea ja vahvistusta.
  • työyhteisön yhteinen tavoitteellisuus vahvistuu ja tavoitteiden saavuttaminen helpottuu.
  • työyhteisö tai tiimi saa kokemuksellista pohjaa mahdollisten työyhteisön tai tiimin haastavien tilanteiden tai ristiriitojen käsittelyyn.
  • yhdessä pohtiminen avaa uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia sekä vahvistaa hyvää työilmapiiriä.
  • työyhteisö coaching antaa paikan pohtia keskinäisen vuorovaikutuksen tilannetta ja mahdollisuuksia vahvistaa hyvää työyhteisön tai tiimin sisäistä vuorovaikutusta.

Luotaimen työyhteisö coachingin käyttämisen mahdollisuudet

Toimimme koko maassa ja 18 coachimme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja coacheja.

Työyhteisö coaching kestää tyypillisesti 60-90 min/kerta. Frekvenssi suunnitellaan räätälöidysti, tavallisesti tapaamiset ovat 3-4 viikon välein.

Coachingista tehdään kirjallinen sopimus, jonka kesto määritellään tarpeen mukaan. Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa ja tästä syystä coaching prosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Coaching sopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä coaching voi olla kestoltaan lyhytaikaisempi.

Luotaimen coachit ovat hyvin koulutettuja ja heillä on kaikilla laajasti coaching kokemusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.