fbpx

Webinaarit

Oletko ensimmäistä kertaa osallistumassa webinaariin? Täältä löydät lisää infoa ja ohjeet

Tulevat tapahtumat

 

 

Menneet tapahtumat

Tutkimusretki yrittäjälle: Kestävän liiketoiminnan kehittäminen

Aika: 25.4.2023 klo 15.30 – 17.30
Paikka: Sonaatti 2, Tampere-talo

Tervetuloa kasvattamaan osaamista kiertotalousliiketoiminnan kehittämisen tavoista. Osallistujat pääsevät kokeilemaan liiketoiminnan kehittämisen työkaluja, palveluja tarjoavien yritysten fasilitoimana. Tilaisuuden päätteeksi on lyhyt verkostoitumishetki muiden osallistujien kanssa.

Ohjelma

15.30 Tilaisuuden avaus ja KIERTO-hankkeen terveiset
15.35 Business Tampereen palvelut
15.50 Tampereen kaupungin kasvupalvelujen palvelut
16.00 Asiantuntijoiden esittäytyminen ja työskentelyn kulku
16.15 Työskentely, learning cafe
17.15 Ohjattu verkostoituminen
17.30 Tilaisuus päättyy

Osallistu samana päivänä myös KIERTO FEST Future -kiertotalousmessuille Tampere-talon Sorsapuistosalissa.

Tutkimusretken sisällöt

 1. Yhteiskuntavastuuraportointi
  Luotain Consultingin tarjoaa tietoa ja käytännön vinkkejä yhteiskuntavastuuraportointiin. Osallistuja saa mukaansa ohjeita ja mallin oman raportoinnin tekemisen avuksi.
 2. Kiertotalous – resurssiviisasta ja kestävää liiketoimintaa
  Double Round johdattaa osallistujat kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiin käytännön yritysesimerkkien kautta sekä menetelmällä, jolla liiketoimintaa voidaan hahmottaa ja suunnitella resurssiviisauden ja kestävyyden näkökulmasta.
 3. Nudging – Kuinka tuuppaat asiakastasi kestäviin valintoihin?
  2Loopsin luotsaamana pohditaan ja tuotetaan yhdessä tuuppauskeinoja, joilla asiakasta voi ohjata kestävämpien valintojen pariin. Keinot voivat liittyä esimerkiksi viestintään, ympäristön muokkaukseen, mielenkiinnon herättämiseen ja kannustamiseen.

Tilaisuus on maksuton ja sen järjestävät yhteistyössä KIERTO-hanke ja Business Tampere. Tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa.

Lämpimästi tervetuloa!

KIERTO FEST Future -kiertotalousmessut

Aika: 25.4 klo 14-16
Paikka: Tampere-talossa kokoustiloissa

Luotain mukana jälleen Kiertofesteillä 2023. Nyt tapahtuman nimi on KIERTO FEST Future.

Olemme keskustelemassa kiertotaloudesta, yhteiskuntavastuusta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta Tampere -talossa Business Tampereen kanssa yrityksille suunnatun tapahtuman yhteydessä 25.4. klo 14-16 Tampere-talossa kokoustiloissa.

Tulee mukaan sinäkin!

Yhteiskuntavastuuraportointi työpaja

Käytännönläheisessä työpajassa saat tietoa ja käytännön vinkkejä yhteiskuntavastuuraportointiin. Yritysvastuu viittaa yrityksen vastuuseen sen sosiaalisista-, taloudellisista- ja ympäristövaikutuksista. Vastuullinen yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Luotaimen järjestämässä työpajassa tutustutaan yhteiskuntavastuuseen tarkemmin. Analysoimalla vaikutuksiaan yritykset saavat kuvan toimintansa vastuullisuudesta ja sen merkityksestä. Vastuullisuusraportoinnilla se voidaan osoittaa myös asiakkaille ja sidosryhmille. Työpajoihin osallistuva saa mukaansa ohjeita ja mallin oman raportoinnin tekemisen avuksi.

Marjo Ronka

Asiantuntija

Marjo Rönkä, Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja kehittämisen YAMK, Sertifioitu Business Coach. Marjon erityisosaamisaluetta ovat organisaatioiden laadun- ja riskienhallinnan, vastuullisuuden, osaamisen uudistamisen, johtamisen ja esihenkilötyön vahvistamisen sekä toimintakulttuurien uudistaminen.

HYVÄN OLON SUPER TREENIT

Aika: 10.4.2022
Paikka: Naantalin kylpylä & Maijamäen liikuntasali

Puhujina Luotaimesta Jaana Sarso ja Kati Säilä, työhyvinvoinnin tukemisen mahdollisuudet on molempien puhujien ytimessä. Kuinka omaan työhyvinvointiin voi vaikuttaa. Tule kuulolle, saat käytännönläheisiä vinkkejä ja ehkäpä löydät joitain uusia oivalluksia.

Nuorisourheilu on molemille puhujille erittäin tärkeä asia!

Luotaimen oma yhteiskuntavastuu näkyy monessa tekemisessämme. Tuetaan Suomea yhdessä!

Yleistä tietoa tapahtumasta:

Supertreenit www.supertreenit.fi on  30-vuotinen, monipuolinen ja kattava noin 2000 naisen liikunta- ja hyvinvointitapahtuma Naantalissa. Olemme tarjonneet joka vuosi kävijöillemme yli 90 tuntia ryhmäliikuntatuntien uutuuksia ja 30 tuntia ajankohtaisia luentoja. 

Ilolla olemme vuodesta toiseen voineet todeta, että tapahtuman tuotolla mahdollistamme lasten liikuntaharrastuksen eri tasoilla: kilpa- ja harrasteryhmät, erityislapset ja perheliikunta, unohtamatta senioreita tai vähävaraisia perheitä. Tapahtuman tuoton turvin olemme pystyneet kouluttamaan tasokkaita valmentajia ja ohjaajia sekä ennen kaikkea mahdollistamaan sen, että kaikilla näillä ryhmillä on ollut mahdollisuus harrastaa ja liikkua. Tapahtuma tavoitteena on saada lapset kaduilta liikunnan pariin.

Dialogia työelämästä
Ikäjohtaminen avaimena menestykseen

Aika: 26.1.2022 klo 13:30-15:30
Paikka: Teams

Haluatko johtaa työuransa eri vaiheissa olevia osaajia tehokkaasti?

Hämeen ELY-keskus tarjoaa yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa webinaarin ikäjohtamisesta.

Webinaari on suunnattu erityisesti yrittäjille ja työelämän edustajille, mutta kaikki työelämän moninaisuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Webinaariin osallistuvilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella teemasta. Tilaisuutta fasilitoi työelämävalmentaja Kirsi Hyväri, Hämeen ELY-keskus.

Asiantuntijapuheenvuoron pitää

Raisa Nissinen, Luotain Consulting Oy: Ikäjohtamisella saadaan tuloksellisuutta – näkökulmien rikkaus toimii työyhteisön eduksi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin viimeistään maanantaina 24.1.2022 Webropol-lomakkeella. Teams-osallistumislinkki tilaisuuteen lähetetään sähköpostiisi ilmoittautumisajan päätyttyä.

Alustapalvelut Socialan jäsenorganisaatioiden tapahtuma

Aika: 19.1.2022 klo 9-16
Paikka: Luotaimen toimitilat Klingendahl, Pyhäjärvenkatu 5

Luotain tarjoaa ikäihmisten palveluja tarjoaville organisaatioille tapahtuman, jossa mietitään kuinka toimintaa voitaisiin kehittää asukkaiden tarpeita vastaaviksi, aidosti asukaslähtöiksi palveluiksi. Tavoitteena mahdollistaa parhaalla mahdollisella tavalla ikäihmiselle omannäköinen elämä.

Ikääntyminen sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä inhimillisenä kokemuksena.

Ikääntymiseen liittyy erilaisia oletuksia, normeja ja kulttuurisia representaatioita, jotka ohjaavat kokemustamme ikääntymisestä ja ikääntyneestä ihmisestä. Päivän toinen valmentaja Jari Pirhonen Tampereen Yliopistosta tuo esiin ikääntyneiden ihmisten äänen. Vain ikääntyneiden kokemuksia kuuntelemalla ja kuulemalla voimme edistää mahdollisimman tasa-arvoista hyvän vanhuuden toteutumista Suomessa. Päivässä esitellään mm. Case studyt, esimerkkejä elävästä elämästä ja hyvistä käytänteistä, joilla parhaimmillaan saadaan ikäihmisten oma ääni hyvin esiin.

Muuttuneet asiakastarpeet

Muuttuneet asiakastarpeet vaativat erilaisia palveluja. Nykyajan ikäihminen on erilainen asiakas kun hän oli aikaisemmin, myös omaisyhteistyö on aikojen saatossa muuttunut. Organisaation on kehitettävä henkilöstönsä osaamista, jotta se pärjää toimintaympäristössä tapahtuvassa muutoksessa ja pystyy erottautumaan erinomaisella palvelunlaadulla.

Sisältökuvaus

Koulutuspäivä koostuu teoriaosuuksista, luentomaisista osuuksista sekä pohdinta- ja työpajatyöskentelystä sekä verkostoitumisesta toisten osallistujien kanssa.

”Oman näköistä elämää ikäihmisten palveluissa” -koulutuskokonaisuus syventyy asiakkaiden mahdollisuuksiin elää oman näköistään elämää elämänsä loppuun asti. Koulutuspäivän keskeinen teema on persoonana tunnustetuksi ja kohdatuksi tuleminen, mikä avautuu luennolla hoivakodin arkipäivästä tehtyjen havaintojen ja haastattelujen pohjalta.

Toinen keskeinen teema on asiakkaan oikeusturvan toteutuminen ikäihmisten palveluissa. Sisällössä käydään läpi toimintaa ohjaavia säädöksiä, itsemääräämiskyvyn arviointia, tahdon vapaus- ja itsemääräämisoikeus sosiaalipalveluissa. Parhaat arvostavan kohtaamisen käytänteet. Tyypilliset haastavat tilanteet & hyviä käytäntöjä arkeen. Organisaation ja henkilöstön vaikutus toimintakulttuuriin, -kuinka sitä voisi kehittää? Selkeät toimintaohjeet ja dokumentointi ovat tärkeitä. Päivän toisena valmentaja toimii sosiaali-ja terveysalan erityisasiantuntija Marjo Rönkä.

Päivän ohjelma

09.00 Tervetuloa ja aamukahvit
– alkusanat Luotaimen Marjo Rönkä ja Hanna Hauta-Aho Alustapalvelut Sociala Oy

9.30 – 10.30 Jari Pirhonen, oman näköistä elämää ikäihmisten palveluissa

10.30 – 10.45 tauko

10.45 – 12.00 Jari Pirhonen, oman näköistä elämää ikäihmisten palveluissa

12.00 – 13.00 lounas

13.00 – 14.30 Marjo Rönkä, asiakkaan oikeusturva

14.30 – 14.50 Kahvit ja tauko

14.50 – 15.50 Marjo Rönkä, toimintakulttuuri ja hyvät käytänteet arkeen

15.50 – 16.00 Loppusanat

Asiantuntijat

Jari Pirhonen väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistosta gerontologian alalla vuonna 2017. Tällä hetkellä hän johtaa Helsingin yliopistossa muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheen hoitoa tutkivaa hanketta. Hän kuuluu myös Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköön (CoE AgeCare). Pirhosen keskeisimmät tutkimusalueet ovat hoidon etiikka ja hyvä elämä erityisesti vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa.

Marjo Rönkä, Sosiaali- ja terveysalan palvelujen erityisasiantuntija. Erittäin vahva sote-lainsäädännön tuntemus. Kouluttaa, valmentaa ja konsultoi erityisesti omavalvontaan, itsemääräämisoikeuteen ja vaikuttavuuden arviointiin liittyen.

Erittäin paljon sote- toimialan kehittämisen kokemusta. Marjo oli Teso ry:n toiminnanjohtajana ennen Luotaimessa työskentelyä 20 vuotta. Palkittu kultaisella Suomen Yrittäjien ansiomerkillä tunnustuksena merkittävästä sote-yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä.

Hyvinvointimme kaipaa yhteisöllisyyttä

Aika: 2.12.2021 klo 9
Paikka: verkossa

Poikkeukselliset ajat nostavat usein esiin asioita, joita olemme tottuneet pitämään itsestäänselvyyksinä. Lähityössä spontaani mahdollisuus nähdä, tavata, keskustella, vaihtaa ajatuksia työyhteisön jäsenten kanssa on meille useimmille ollut aiemmin itsestään selvää eikä siihen ole ollut tarvetta kiinnittää erityisemmin huomiota. Kuluneet vajaa kaksi vuotta on muuttanut tilannetta: etätyössä olemme oppineet organisoimaan työtämme, ajankäyttöämme ja itseohjautuvuus on tullut uudella tavalla arkeen mukaan. Työt sujuvat. Miksi voimme kuitenkin huonommin kuin aikaisemmin?

Webinaarissa teemana on työyhteisön yhteisöllisyys, sen merkitys hyvinvoinnillemme ja miten voimme yhteisöllisyydestä yhdessä huolehtia. Yhdessä työn tekeminen, me-ajatus, meidän porukka, kuulumme kaikki tänne, voimme kysyä, auttaa ja saada apua – kaipuu näihin asioihin ovat erityisesti syksyn mittaan nousseet usein esiin valmennuksissa ja työnohjauksissa/coachingeissa. Näihin teemoihin kiinnitämme käytännönläheisesti ajatuksemme webinaarissa.

Puhujana

Luotain Consulting Oy, Tuula Kiuru-Ahvonen
VTM, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Työnohjaaja STOry, Ratkaisukeskeinen valmentaja, Johdon työnohjaaja Master CSLE, Certified Business Coach, Mindfulness-ohjaaja.

Webinaari on suunnattu kaikille kouluttautumisesta kiinnostuneille

  Luotain on mukana KIERTO FEST -kiertotalousmessuilla Tampere-talossa 8.12.2021

  Meille yhteiskuntavastuu on tärkeä asia. Messuilla Keynote-puheenvuoroissa kuullaan miten kiertotalous ja kestävä kehitys näkyvät työelämässä. Työelämäprofessori Lauri Järvilehto puhuu tulevaisuuden työstä, jossa vahvana painopisteenä on työn merkityksellisyys. Merkityksellisen työn kokemuksen tukeminen on meille sydämen asia. Se myös lisää tuottavuutta ja on tämän päivän työnantajille suuri kilpailuvaltti. Tuu hakeen meiltä vinkkejä, kuinka voisit lisätä merkityksellisen työn kokemusta omaan työryhmääsi ja kuinka esimerkiksi Yhteiskuntavastuu raportointia voisi tehdä.

  KIERTO FEST -kiertotalousmessut Tampere-talossa
  Aika: 8.12.2021 13.00 – 18.00
  Paikka: Tampere-talo Sorsapuistosali, Yliopistonkatu 55
  Tapahtumalaji: Markkinat ja messut
  Järjestäjä: KIERTO-hanke, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut
  KIERTO FEST lisää ymmärrystäsi kiertotaloudesta ja inspiroi tekemään arjen ilmastotekoja niin työssä, opinnoissa kuin vapaa-ajalla!

  Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella

  9 + 11 =

  Kysy lisää:
  Koulutuskoordinaattori
  Markus Pusa 0400419865
  [email protected]