fbpx

Henkilöstökysely

Henkilöstökysely on parhaimmillaan arvostuksen osoitus työntekijöitä, sekä työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä kohtaan. Henkilöstökysely on työntekijöiden ajatusten, toiveiden ja tuntemusten kuulemista ja organisaation työtyytyväisyyden kehittämisen alku. Yksi tapa purkaa puhumattomuutta tai vaikka muutokseen liittyviä pulmia ja haasteita on kartoittaa henkilöstön mielipiteitä. Jo se, että johto on kiinnostunut henkilöstönsä ajatuksista on omiaan lisäämään motivaatiota. Oikeiden asioiden kysyminen ja vastausten tuominen päivänvaloon asenteella, että asioihin saa, voi ja pitää vaikuttaa, on omiaan vahvistamaan hyvää työilmapiiriä ja yhteishenkeä.

Luotaimelta voi tilata myös henkilöstökyselyn tulosten käsittelyn, ja tulosten purkamiseen liittyvän tilaisuuden, sekä ammattitaitoisen, neutraalin valmentajan, jonka avulla kehittämispäivä sujuu hyvin erilaisia mielipiteitä arvostaen. Henkilöstökyselyn tulosten ammattitaitoinen ja kunnioittava käsittely henkilöstön kanssa lisää luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä. Vaikuttamismahdollisuus lisää henkilöstön sitoutumista yhteisiin päätöksiin ja tavoitteiden toteutumista.

Luotaimen sähköinen kysely tarjoaa nopean, tehokkaan ja taloudellisen tavan kerätä tietoa. Tärkeätä on, että kyselyn tarkkaan pohdittu sisältö palvelee tavoitteita. Asiantuntijamme auttaa teitä tässä. Kyselyn onnistuminen vaatii osaavaa toteutusta. Luotaimessa tehdään jatkuvasti kyselyitä ja kartoituksia erilaisiin työyhteisöjen tilanteisiin liittyen.

Luotaimen henkilöstökysely

Luotaimessa kehitetty henkilöstökysely perustuu tutkittuun tietoon. Ydinkäsitteenä on työn imu. On näyttöä, että henkilöstön kokema työn imu parantaa tuottavuutta, innovatiivisuutta ja työhyvinvointia. Tiedetään myös, että työn imun kokemus edellyttää, että työpaikan voimavaratekijät ovat kunnossa. Nämä ovat itse työhön, esimiestoimintaan ja työyhteisöön liittyviä asioita. Luotaimen henkilöstökyselyllä voidaan varmistaa, että hyvän työn imun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edellyttämät keskeiset voimavaratekijät ovat kunnossa. Kyselyn kysymykset pohjautuvat testattuihin mittareihin. Vahvistamista kaipaavia asioita voidaan yhdessä kehittää.

Tulosten raportointi tapahtuu nopeasti ja asiantuntevasti. Luotaimelta voi tilata myös tulosten purkutilaisuuden ja kokeneen henkilöstövalmentajan vetämään ja fasilitoimaan yhteistä kehittämispäiväänne etänä tai läsnä.

Työn imuun! Henkilöstökysely ja hybridityö

Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat hybriditöissä? Luotaimen henkilöstökyselyn avulla saat konkreettista tietoa sekä hybriditöiden sujumisesta, työergonomiasta että työntekijöiden voinnista ja toiveista johtamiselle ja yhteisöllisyydelle. Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa johtamisen ja osaamisen kehittämisen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi.

Kysely on kevyt ja helppo toteuttaa ja vastaukset saa nopeasti. Kysymyksiä on 11. Kysely voidaan tehdä myös osana Luotaimen Työn imuun -henkilöstökyselyä. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

QPS Nordic

QPS Nordic henkilöstökysely (eng. Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work) on kehitetty pohjoismaisen ministerineuvoston projektina, jolla haluttiin parantaa henkilöstökyselyiden tieteellistä laatua ja vertailtavuutta. Kyselyyn liittyvät ns. normiarvot joihin tuloksia verrataan. Henkilöstökysely mittaa työn psyykkisiä, sosiaalisia ja organisatorisia tekijöitä. Se erottelee organisaatio-, ryhmä- ja yksilötason.

Kysymyssarjasta valitaan juuri ne kysymykset, mitkä sopivat organisaatiolle ja sarjaa täydennetään yrityksen erityispiirteisiin liittyvillä kysymyksillä.
Tiedonkeruumenetelminä toimivat internetkysely, henkilökohtainen haastattelu tai perinteinen paperilomake.

Tulokset raportoidaan graafisten ja kirjallisten selvitysten avulla ja tulokset puretaan koko henkilöstölle yhdessä sovitulla tavalla ammattitaitoisesti.

Kysymyssarjan osa-alueet:

1. Työn vaatimukset
2. Vaikutusmahdollisuudet
3. Työn ennustettavuus ja hallinta
4. Sosiaalinen tuki
5. Johtajuus
6. Työilmapiiri
7. Perheen ja työn välinen suhde
8. Työn merkitys
9. Organisaatioon sitoutuminen
10. Työmotiivit

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.