fbpx

Työyhteisövalmennus

Henkilöstövalmennus, Työyhteisövalmennus
– Arvostava työyhteisö™

Arvostava työyhteisö™ -valmennuskokonaisuus pitää sisällään luentomaisia osuuksia, lämminhenkisiä pohdintatehtäviä ja workshop-työskentelyä. Työyhteisöä koskettavia teemoja pohditaan ammattitaitoisten ja koulutettujen ohjaajien alustusten perusteella erikokoisissa ryhmissä, pareittain ja omakohtaisesti. Valmennukseen voidaan liittää mukaan orientoivana tehtävänä Työn imuun! Luotaimen henkilöstökysely.

Arvostava työyhteisövalmennus, henkilöstövalmennus ja henkilöstön kehittämisen tarpeisiin

Arvostava työyhteisö™ -valmennuksia käytetään sekä tiimitasolla että koko organisaation tasolla työyhteisökulttuurin, yhteisten työkäytänteiden ja hyvän yhteistyön kehittämiseksi. Arvostava työyhteisö™ -valmennusten käyttömahdollisuudet ovat laajat. Valmennus toimii henkilöstön ja toiminnan kehittämisen tukena mm. silloin, kun ympäröivä toimintaympäristö muuttuu ja toimintaa täytyy kehittää organisaation muutostarpeita ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Valmennuksen tavoitteena voi olla vahvistaa henkilöstön itseohjautuvuutta, yhteisöohjautuvuutta ja yhteenkuuluvuutta ja rakentaa yhteistä toimintakulttuuria. Liikkeelle lähdetään aina työyhteisön vahvuuksista ja siitä, miten toimiva työyhteisö näyttäytyy arjessa. Valmennus on konkreettinen ja käytännönläheinen.

Tyypillisesti Arvostava työyhteisö™ -valmennuskokonaisuus tilataan organisaatioon esimerkiksi, kun organisaatio kasvaa, tai toimintoja, käytänteitä ja yhteistyötä halutaan kehittää työntekijäkokemusta, asiakaskokemusta ja tuloksellisuutta parantaen, tai organisaation funktioiden raja-aitoja ja siiloja purkaen.

Arvostava työyhteisövalmennus soveltuu isoille ja pienille ryhmille

Laajuus 4–6 valmennuspäivää, tai yksittäisinä valmennuspäivinä.

Valmennuksen aikana pysähdytään miettimään oman työyhteisön yhteistyön voimaa ja yhteisen tavoitteen merkitystä. Valmennuksessa haetaan yhdessä parhaita toimintatapoja, lujitetaan yhteistyötä ja laaditaan arjen konkreettisia pelisääntöjä. Työyhteisövalmennus tukee työhyvinvointia, ja on sekä yksilölle että ryhmälle voimauttava kokemus. Valmennus sopii niin pienille työyhteisöille kuin isommillekin ryhmille. Ryhmäkoot vaihtelevat 100 hengen ryhmistä muutaman hengen tiimeihin. Valmennuskertoja on tyypillisesti 4–6 kpl.

Valmennus soveltuu erinomaisesti myös tyhy- ja tyky-päiviin, henkilöstöpäiviin, tiimipäiviin, syyspäiviin, kesäpäiviin jne. Valmennuksen teemat valitaan aina yhdessä tilaajan kanssa.

Asiakaspalautteet ovat olleet erittäin hyvät

Arvostava työyhteisö™ -valmennuksessa ammennetaan voimaa onnistumisista, yksilöiden vahvuuksista sekä myönteisestä suhtautumisesta toisiin ihmisiin. Siihen liittyy myös erilaisten persoonien toimintatapojen tunnistaminen ja kunnioittava vuorovaikutus. Luotain on tuottanut työyhteisövalmennuksia runsaasti niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille jo tuhansille ihmisille. Päivien sisältö ja esimerkit räätälöidään toimialalle sopiviksi. Työyhteisövalmennus -päivät ja valmentajamme ovat keränneet erinomaiset asiakaspalautteet.

Valmennuspäivien tyypillisiä teemoja:

  • Arvostava työyhteisö – minkälainen se on

Luentomainen osuus, jossa valmentaja puhuu työn arvostuksen, työyhteisön arvostuksen, asiakkaan arvostuksen ja oman itsen arvostuksen merkityksestä. Tärkeä näkökulma on jokaisen vastuussa työyhteisön rakentajana. Luentomaisessa osuudessa viitataan aitoihin työelämäesimerkkeihin, tutkimustietoon ja saadaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi vinkkejä. Tehdään aihepiirin sopiva työyhteisökohtainen harjoitus.

  • Toimintakulttuurimme – minkälainen se on

Luentomainen osuus, jossa valmentaja puhuu myönteisestä ja yhteisöohjautuvasta toimintakulttuurista. Yhteinen tavoitteemme ja perustehtävämme. Roolit ja tehtävät työpaikalla: Oma roolini ja vastuuni työntekijänä, esihenkilön rooli, työn organisointi ja hyvät työelämätaidot. Organisaation arvot arjen tekemisessä. Aito asiakaslähtöisyys -miten se näkyy työssämme, ja millainen on palvelulupauksemme. Itseohjautuvuus, henkilökohtainen tehokkuus, ja sujuva yhteispeli yhteisöohjautuvassa organisaatiossa ja työyhteisössä ovat toimintakulttuurin avainasioita.

Tehdään aihepiirin sopiva työyhteisökohtainen harjoitus, tai harjoituksia.

  • Erilaiset ihmistyypit työyhteisön jäseninä –voimavarat ja vahvuudet esiin

Perehdymme kanssakäymiseen työelämässä, erilaisiin käyttäytymis- ja vuorovaikutustyyleihin, ja erilaisen osaamisen hyödyntämiseen arvostavasti. Teemana on arvostelemisesta arvostamiseen. Piirreteoreettinen osuus tarkastelee käyttäytymistyylejä muutaman teorian näkökulmasta.

Erilaiset osaamiset kytkeytyvät organisaation toimintarakenteisiin ja yhteistyöhön kaikilla tasoilla. Yksilön osaaminen, yhteisön osaaminen ja organisaation osaaminen saadaan huippuunsa, kun kaikki antavat panoksensa täysimääräisesti.  Osaamisen johtaminen on myös merkittävä työhyvinvoinnin rakentaja, niin yksiö- kuin yhteisötasolla. Tunne, että osaan ja osaamisellani on merkitystä, minua arvostetaan ja minun kehittymistäni tuetaan, ovat työhyvinvoinnin perustekijöitä.

Harjoitukset: Erilaiset ihmistyypit kollegoina ja osaamisen hyödyntäminen.

  • Vuorovaikutustaidot  ja hyvä työilmapiiri – minkälaista on hyvä vuorovaikutus ja aito yhteistyö?

Työilmapiirillä on todella suuri merkitys työtyytyväisyydelle. Hyvä työilmapiiri on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla. Mikä on meille erityisen tärkeää juuri nyt? Hyvä vuorovaikutus, aito yhteistyö, dialogi ja ratkaisu- ja voimavarakeskeinen viestintä, puheeksi otto ja palautteen antamisen taidot. Luottamuksen tunnusmerkit. Työilmapiiriin meillä eniten vaikuttavat tekijät -harjoitus. Pohdintatehtävät ja aihepiiriin työyhteisökohtaiset harjoitukset.

  • Työyhteisön hyvinvointi – myönteiset tunteet, avain työyhteisön ja yksilön kukoistukseen

Positiivisen psykologian näkökulma -myönteinen tulevaisuusorientaatio suojaa stressiltä. Narratiivisuus. Minkälaista tarinaa työyhteisössä luodaan? Työelämän esimerkkejä. Oman itsensä johtamisen taidot – työhyvinvointiin vaikuttaminen ja tunnetaidot työssä. Harjoitukset: Työyhteisön myönteiset tunteet –miten lisäisimme myönteisiä tunteita?  Muutos on osa työelämää, hyvät työelämätaidot kantavat myös muutoksessa.

Myös työyhteisötyönohjaus ja ryhmätyönohjaus auttavat työyhteisöä ja tiimiä löytämään ratkaisuja työtilanteiden, asiakkaiden ja työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.