fbpx

Kriisityönohjaus

Kriisityönohjaus on ammatillista tukea, jota tarjotaan yksilöille tai ryhmille, jotka ovat kokeneet äkillisen, vaikean, kriisiytyneen tai traumaattisen tapahtuman tai työyhteisötilanteen, tai ovat juuri keskellä tällaista tilannetta työssä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi työpaikan äkillinen muutos, kriisiytynyt työyhteisötilanne, työtapaturma, onnettomuus, uhkaava tai arvaamaton tilanne, tai myös mainehaittaan johtanut tapahtumaketju. Kriisityönohjaus tarjoaa tarvittavan tuen ja työkalut vaikeiden asioiden ja kriisin kohtaamiseen ja sen vaikutusten lieventämiseen koulutetun ja kokeneen kriisityönohjaajan kanssa.

Kriisityönohjaus on tärkeä interventio, joka auttaa yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä selviytymään kokemuksista ja palaamaan normaaliin mahdollisimman pian

Äkillinen ja haastava tilanne työpaikalla on hyvä purkaa, jotta työkyky säilyy hyvänä ja tapahtuneen puiminen ei vie liiaksi huomiota perustehtävältä, tai jopa vaaranna sen toteutumista ja näy vakavina virheinä esimerkiksi asiakastyössä. Tavoitteena on tukea henkilöstöä traumaattisen tilanteen kohtaamisessa, siitä toipumisessa sekä työkyvyn ylläpitämisessä ja palauttamisessa. Kriisityönohjaus auttaa purkamaan tilannetta, siihen liittyviä tunteita, käsittelemään välitöntä stressiä ja ehkäisemään traumatisoitumista.  Kriisityönohjaus auttaa yksilöitä tai ryhmiä palaamaan normaaliin toimintaan mahdollisimman nopeasti.

Kriisityönohjaus järjestetään usein välittömästi tapahtuneen tilanteen jälkeen ja toteutetaan tavallista työnohjausta tiiviimmällä aikataululla. Kriisityönohjaus järjestetään aluksi esimerkiksi 2 viikon välein, myöhemmin tapaamisten väliä voidaan yhdessä sopien pidentää.

Tilanteen ja ihmisten hyvinvoinnin, jaksamisen ja yhteistyökyvyn seuranta ja tuki kriisin jälkeisessä vaiheessa on vastuullista ja tärkeätä. Kriisin käsittelyn jälkeen työnohjausta voidaan jatkaa yksilön, ryhmän tai työyhteisön työnohjauksena.

Ratkaisukeskeisyys on aina läsnä kaikissa työnohjausprosesseissamme. Kriisityönohjaus voi myös auttaa löytämään uusia erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja hyvinkin vaikeisiin tilanteisiin ja asiakastapauksiin sekä arvioimaan yhdessä haasteellisia kysymyksiä. Työnohjaus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen tapahtuneesta, kehittää selviytymiskeinoja, ehkäisee ongelmia, ja auttaa pysymään yhteisesti sovitussa linjassa kuormittavasta ja vaikeasta tilanteesta huolimatta. Ratkaisukeskeisyydessä keskitytään toimivaan ja hyvään muutokseen, ideana on löytää lisää uusia ja toimivia tapoja entisten toimimattomien tilalle. Lisätään toimivaa ja tavoitellaan uusia toimintamalleja.

Kriisityönohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Ryhmässä työnohjaajan ammatillisella tuella jaetut kokemukset ja vertaistuki voivat olla erittäin tehokkaita.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.