fbpx

Yksilöcoaching

Yksilöcoaching tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä, tukea työtehtävissä menestymistä ja coachattavan työhyvinvointia. Yksilöcoaching toimii myös hyvin työuran taitekohdissa auttaen ohjattavaa suuntaamaan ammatillista urakehitystä haluamaansa suuntaan.

Yksilöcoaching on perusteltua esim. tilanteissa, jossa coachattava on työssään sellaisessa asemassa, että organisaatiossa ei ole juurikaan samassa positiossa olevia tai coachattavan työssä on tapahtunut tai suunnitteilla muutoksia, jotka koskettavat vain coachattavaa. Ohjauksen keskiössä voivat olla myös esim. omat ammatilliset haasteet ja toiveet, hyvinvointi ja jaksaminen, oma työrooli ja sen sisäistäminen.

Yksilöcoaching ja sen hyödyt

  • yksilöcoaching antaa mahdollisuuden keskittyä ohjattavan omaan ammatilliseen kehittymiseen ja vahvistumiseen.
  • coachingissa coachattavalla on tilaa tuoda pohdintaan myös omaan työskentelytapaan, persoonaan ja käyttäytymistyyliin liittyviä piirteitä, jotka kytkeytyvät omaan työhön.
  • coachingissa coachattavalla on mahdollisuus nostaa luottamukselliseen keskusteluun myös työssä esiin nousseita epävarmuustekijöitä, hankalia tilanteita tai huoliaan.

Yksilöcoaching ja sen tavoitteet

Yksilöcoaching ja sen tavoitteet sovitaan aina coachattavan tilanteen ja tarpeen mukaan. Luottamuksellinen suhde antaa mahdollisuuksia lähestyä erilaisia työhön sisältyviä teemoja varsin monipuolisesti ja syvällisesti.

Tavoitteena on coachattavan kanssa yhdessä mietityn tavoitteen mukainen edistyminen ja coachingin kuluessa tavoitetta voidaan myös tarkentaa tai hienosäätää. Yksilöcoachingissa voidaan hyödyntää keskustelujen ohella mm. toiminnallisia ratkaisukeskeisiä menetelmiä tai esimerkiksi mindfulness-harjoitteita.

Yksilöcoachingin etuna coachattavalle voidaan pitää nimenomaan henkilökohtaisuutta ja työhön liittyviin asioihin mahdollisimman monipuolista paneutumista. Tietyissä tilanteissa työhön liittyvät asiat ovat arkaluonteisia, jolloin yksilöcoachingin on tarkoitus antaa tilaa myös näiden eettiselle pohtimiselle ja tulevaisuuden näkökulmien avautumiselle.

Luotaimen yksilöcoachingin käyttämisen mahdollisuudet

Toimimme koko maassa ja 18 coachimme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja coacheja.

Yksilöcoaching kestää tyypillisesti 60-90 min/kerta. Frekvenssi suunnitellaan räätälöidysti, tavallisesti tapaamiset ovat 3-4 viikon välein.

Coachingista tehdään kirjallinen sopimus, jonka kesto määritellään tarpeen mukaan. Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa ja tästä syystä coaching prosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Coaching sopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä coaching voi olla kestoltaan lyhytaikaisempi.

Luotaimen coachit ovat hyvin koulutettuja ja heillä on kaikilla laajasti coaching kokemusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.