fbpx

Työkykyjohtaminen

Työkykyjohtamisen koulutusohjelma esihenkilöille ja HR-ammattilaisille

Onko organisaationne esihenkilöillä työkykyjohtamisen taitoa? Osaavatko he vastata ajan haasteisiin, joissa korostuvat mielenterveyden tukeminen ja työntekijöiden sitouttaminen?

Uusi koulutusohjelma yhdistää työkykyjohtamisen perusteet sekä positiivisen psykologian uusimman tutkimustiedon ja työkalut kokonaisuudeksi, jonka avulla esihenkilöt osaavat tukea yksilön ja ryhmän hyvinvointia ja motivaatiota työn arjessa.

Työelämän kuormitustilanteet ovat ajassamme suuret, ja sote-toimialalla on kasvava tarve työkykyjohtamisen vahvistamiseen – organisaatioiden täytyy pystyä sitouttamaan osaavia työntekijöitä ja tukemaan heidän työkykyään, jotta organisaation keskeiset tavoitteet voisivat toteutua myös tuottavuuden osalta.

Työelämän luonne on muuttunut myös niin, että mielenterveyden tukeminen on noussut keskeiseksi. Suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen löytyy nykyään mielenterveyden haasteista fyysisten ongelmien sijasta. Monet esihenkilöt kaipaisivatkin ajantasaisia työkaluja työntekijöiden sitoutumisen, motivaation ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Hyvinvoinnin psykologiaan keskittyvä tutkimus eli positiivinen psykologia tarjoaa uutta ja hyödyllistä tutkittua tietoa, joka ei kuitenkaan ole vielä laajasti suomalaisessa työelämässä tunnettua. Koulutus vastaa ajan haasteisiin yhdistämällä positiivisen psykologian annin ja työkykyjohtamisen käytännönläheisiksi esihenkilötyön työkaluiksi.

Käytännönläheisiä työkaluja, innostavaa tietoa!

Koulutuksen perustiedot

Koulutus on laajuudeltaan noin vuoden kestävä prosessi, joka sisältää kahdeksan lähipäivää ja välitehtävät. Koulutuksen osana toteutetaan työkykyjohtamisen prosessi omassa työssä ja tehdään siitä yhteenveto oman organisaation käyttöön. Lisäksi oppimista ja oman toimintatavan muutosta tukee toiminnan ohjattu reflektointi työnohjauksellisissa ryhmissä. Esimiehet saavat kokeilla menetelmiä myös omakohtaisesti, mikä tukee myös esimiehen omaa motivaatiota ja työssä jaksamista. Esimiehet kartuttavat osaamista, joka hyödyttää heitä työurallaan vuosien ajan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Samalla myös organisaatio ja työntekijät hyötyvät.

Koulutuksen teoreettinen tausta ja tavoitteet

Viitekehys I: Positiivinen psykologia sisältäen seuraavat tutkimusalueet: Sisäinen motivaatio, resilienssi eli psyykkinen muutoskestävyys, myönteiset tunteet yksilön ja organisaation hyvinvoinnin tukena, psykologinen turvallisuus, merkityksellisyyden, intohimon, kutsumuksen ja vahvuuksien tutkimus, stressinhallinta ja itsemyötätunto.

Viitekehys II: Työkykyjohtaminen. Työkyky. Organisaatiot ja tuottavuus. Työ- ja organisaatiopsykologia. Muutoksen johtaminen. Työnantajamielikuva. Johtamisviestintä. Ratkaisukeskeinen viitekehys ja valmentava johtaminen.

Koulutuksen tavoitteet:

Osallistujille: Työkykyjohtamisen merkityksen syvempi ymmärtäminen oman organisaation kannalta. Teoreettisen viitekehyksen sisäistäminen. Työkykyjohtaminen osana jokapäiväistä johtamista ja uusien työkalujen hallinta. Ammatillinen kasvu ja kehitys. Oman työhyvinvoinnin vahvistuminen.

Organisaatiotason tavoitteet: Koulutukseen osallistuneiden esihenkilöiden organisaatioiden työkyvyn vahvistuminen, sitoutuminen työnantajaan.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat Luotain Consulting Oy:n Työkykyjohtamisen osaaja -sertifioinnin.

Koulutuksen teemat

1. Työkykyjohtaminen

 • Työkykyjohtaminen ja sen hyödyt
 • Työelämän psykososiaalinen kuormitus
 • Työsuojelulainsäädäntö ja työnantajaa velvoittavat määräykset
 • Esimies työkyvyn johtajana
 • Keskeiset mittarit
 • Työkyvyn peruspalikat

2. Positiivisen psykologian perusteet työssä

 • Hyvinvoivan yksilön ja yhteisön peruspalikat
 • Mielen rooli hyvinvoinnissa ja sitoutumisessa
 • Tavoitteellisuus ja valmentavan johtamisen taidot

3. Stressi, resilienssi ja palautuminen II – kuormittavat tekijät

 • Suojaavien tekijöiden vahvistaminen, aivoterveys ja keskittymiskyky
 • Myönteiset tunteet työn voimavaroina
 • Itsemyötätunto

4. Stressi, resilienssi ja palautuminen II – kuormittavat tekijät

 • Kuormitustekijöiden vähentäminen (psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen ja fyysisen kuormituksen vähentäminen sekä työn vaatimusten vähentäminen suhteessa henkilön voimavaratekijöihin)
 • Fyysinen terveyden tukeminen, liikunta, ravinto, uni, työnantajan kannusteet

5. Merkityksellisyyden johtaminen 

 • Sisäisen motivaation tukeminen
 • Erilaisten työntekijöiden johtaminen
 • Vahvuuksien johtaminen ja merkityksellisyys
 • Toivon johtaminen

6. Haastavien tilanteiden johtaminen työkyvyn kannalta 

 • Yleisiä haasteita ja ratkaisuja
 • Varhaisen tuen mallit ja mittarit
 • Puheeksiotto

7. Työkykyjohtamisen viestintätaidot

 • Viestintäkäytännöt, neuvottelu, vuorovaikutus
 • Rakentava palaute
 • Myönteinen palaute
 • Kriisiviestinnän perusteet

8. Työnantajakuva ja innostaminen

 • Työnantajakuvasta huolehtiminen ja sen kehittäminen
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Palautteen hyödyntäminen

Kysy lisää:
Valmentaja
Taina Laane, 0503251114
[email protected]

Koulutuskoordinaattori
Markus Pusa, 0400419865
[email protected]

Valmentaja

Valmentaja Taina Laane:

YTM, MAPP, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, positiivisen psykologian asiantuntija Taina Laane, jolla on 15 vuoden kokemus kouluttamisesta ja esimiesten, asiantuntijoiden ja johtoryhmien työnohjaamisesta. Taina on työskennellyt myös esihenkilönä ja johtajana yksityisellä sektorilla. Hän on positiivisen psykologian pioneeri Suomessa ja kehittänyt stressinhallintaa ja valmentavaa johtamista tukevia menetelmiä ja kirjoittanut useita alan teoksia.

Tainan saamia koulutuspalautteita osallistujilta:

”Huippuasiantuntija”
”Todella laaja asiantuntemus”
”Lähestyttävä ja inspiroiva yhtä aikaa”
”Päivät menivät nopeasti ja olivat voimauttavia”
”Upeasti rakennettu koulutuskokonaisuus”.

Lue lisää Tainasta tästä

Lue Tainan Blogi Positiivisesta työkyvystä tästä

Ilmoittaudu kurssille tästä!

1 + 15 =