fbpx

Ikäjohtaminen ja hiljaisen tiedon siirtämisen valmiudet
–valmennus

Ikäjohtaminen on kaikenikäisten hyvää ja arvostavaa johtamista, jossa yksilölliset, eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden odotukset ja johtamisen tarpeet otetaan huomioon. Valmennettavat saavat valmiuksia ja työkaluja johtaa eri ikäisiä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Ikäjohtaminen -valmennus lisää voimavaroja ja antaa työkaluja sukupolvien väliseen tiedonsiirtoon ja oppimiseen. Ikäjohtaminen korostaa työntekijän omaa roolia. Ennakoiva ja työntekijän aktiivisuutta tukeva lähestymistapa vahvistaa työntekijöiden henkisiä voimavaroja, omaa motivaatiota ja työn imua.

Ikäjohtaminen -valmennuksen tavoite

Saada työyhteisössä kaikkien vahvuudet, ammattitaito ja hiljainen tieto osaamista ja kokemusta arvostaen käyttöön.  Auttaa tunnistamaan työuran eri vaiheita ja huomioimaan yksilöllisiä elämäntilanteita. Vahvistaa työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia osallistujien työyhteisöissä. Vahvistaa tietoisuutta ikäjohtamisen merkityksestä ja osallistujien ikäjohtamisen taitoja.

Kohderyhmä

Esimiehet ja muut ikäjohtamistaitoja työssään tarvitsevat. Valmennusta järjestetään myös +55 vuotiaille henkilöille, jotka haluavat vahvistaa oman itsensä- ja oman työuransa johtamisen taitoja.

Ajankohta ja laajuus

Erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti neljä valmennuspäivää. Lisäksi orientoiva tehtävä; ikäjohtaminen ja hiljaisen tiedon käytänteet -kysely, välitehtävät ja työnohjaustapaamiset.

Välitehtävinä:
1) oman työn tuunaamisen mahdollisuudet (työkirjan työstäminen ja työnohjaukselliset tapaamiset)
2) hiljaisen tiedon jakamisen suunnitelma (työkirjan työstäminen ja työnohjaukselliset tapaamiset)

Valmennuspaikka

Tilaajan tiloissa/tilaajan hankkimissa tiloissa ympäri Suomen. Myös etävalmennus on mahdollinen.  Valmennuksen sisältö räätälöidään tilaajan tarpeisiin ja ajankäyttömahdollisuuksiin sopivaksi.

Palvelun kuvaus

Ikäjohtaminen -valmennus on vuorovaikutteinen. Valmennus pitää sisällään luentomaisia osuuksia ja osallistavia harjoituksia, tai workshopeja ja pohdintatehtäviä. Valmennuksen ote on ratkaisukeskeinen ja osallistujien voimavaroja korostava.

Valmennukseen sisältyvät koulutuksen materiaalit, hiljaisen tiedon siirtämisen työkirja, työn tuunaamisen työkirja ja reflektioryhmät/työnohjaukselliset ryhmät 3*1,5h valmennuspäivien välillä. Välitehtävät Luotain Akatemian verkko-oppimisympäristössä.

Sisältö

Ikäjohtaminen osa I

Eri ikävaiheet aikuisuudessa

 • Ihmisen monet eri iät
 • Sukupolvinäkökulma
 • Elämänkulkutietoisuus

Työuran vaiheet

 • Eri-ikäisten erilaiset tarpeet
 • Työn tuunauksen mahdollisuudet
 • Työuran pidentämisen mahdollisuudet
 • Eläkkeelle siirtyminen – mitä ajatuksia?

Työyhteisönäkökulma

 • Hiljaisen tiedon siirtämisen parhaat käytänteet – ikäjohtamisen orientoivan kyselyn purku

Välitehtävä oman työn tuunaamisen mahdollisuudet

Ikäjohtaminen osa II

Miten työn kuormittavuus olisi hyvä huomioida eri-ikäisillä?

 • Palautuminen ja resilienssi
 • Fyysinen ja psyykkinen kuormitus
 • Riittävä palautuminen, palautumisen käytännön vinkit arkeen
 • Toimintakyky ja toimintakyvyn ylläpito käytännön vinkit arkeen
 • Hiljainen tieto, osa II

Välitehtävänä työstä palautumisen vinkit käyttöön

Ikäjohtaminen osa III

Intoa työhön! Yksilölliset voimavarat, tarpeet ja motivaatiotekijät

 • Osaamisen ja vahvuuksien laajat käyttömahdollisuudet
 • Oppia ikä kaikki! Elinikäinen oppiminen innostaa kehittymään
 • Sukupolvien välinen oppiminen käyttöön
 • Hiljainen tieto, osa III

Välitehtävä hiljaisen tiedon jakamisen mahdollisuudet

Ikäjohtaminen osa IV

Hiljaisen tiedon jakamisesta mahdollisuudet

 • Hiljaisen tiedon tunnistaminen, hiljainen tieto, osa IV
 • Avoin tiedon jakamisen kulttuuri ja käytänteet
 • Erilaisia yhteistyön muotoja
 • Työprosessien mallintaminen

Hiljaisen tiedon jakamisen suunnitelma

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.