fbpx

Esihenkilökoulutus

Esihenkilökoulutus

Luotaimen esihenkilökoulutus auttaa hyvästäkin esihenkilöstä kehittymään yhä parempi esihenkilö. Koulutukseen osallistuneen esihenkilön esihenkilötaidot ovat vahvat ja hänelle on tullut tutuksi keskeinen työlainsäädäntöHänellä on työyhteisön voimavaroja ja menestymistä edesauttamassa monta uutta työskentelytapaa kuten valmentava johtajuus, ja selkeämpi käsitys omista tehtävistään esimiehenä. Hän tuntee työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Motivaatio, innostus, luottamus ja tiimin vuorovaikutus ovat kaikki asioita, joihin esihenkilön käyttäytyminen suuresti vaikuttaa. Esihenkilökoulutus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja kykyä tunnistaa oman toiminnan vaikutuksia. Esihenkilökoulutus selkiyttää osallistujan omaa esihenkilöroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Valmennuksessa opetellaan, kuinka rakennetaan luottamusta eri tyyppisten ihmisten kanssa ja kuinka toimia ratkaisukeskeisesti, kun edessä on haastava vuorovaikutustilanne. Esihenkilökoulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esihenkilötyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

Esihenkilökoulutus kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esihenkilötyössä toimivat

Esihenkilökoulutus lähi- tai etäopetuksena

Luotaimen koulutustilat Pyhäjärvenkatu 5 A 5krs, Klingendahl, Tampere tai asiakkaan tiloissa ympäri Suomen. Mahdollisuus osallistua ja suorittaa koko koulutus myös etänä.

Esihenkilökoulutus tavoite

Esihenkilökoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiuksia kehittyä esihenkilöksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esihenkilönä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Esihenkilökoulutus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta työntekijöihin, motivaatioon ja innostukseen. Esihenkilökoulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esihenkilötyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

Koulutuksen laajuus

Esihenkilökoulutukseen sisältyy 12 lähipäivää. Koulutuksessa hyödynnetään Luotaimen verkko-oppimisympäristöä.

Koulutuksen hinta

Kysy tarjousta omalle organisaatiollesi. Voit myös kysyä mahdollisuutta oppisopimukseen, joka on osallistujille maksuton.

Valmentajat

– Katriina Hälikkä, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM

– Merja Talkio-Vilanen, MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja

-Maiju Tolvila, Työnohjaaja STOry, Solution Focused Coach, pedagoginen pätevyys

-Pauliina Vallin, YTM työnohjaaja, Business coach, valmentava johtajuus, työyhteisö- ja esihenkilövalmentaja

Esihenkilökoulutus sisältö

Orientaatiojakso

 • Esihenkilönä toimiminen ja itsetuntemus
 • Työelämä muutoksessa, megatrendit
 • Muutoksen johtamisen lähtökohdat, palveleva johtaminen

Liiketoimintaosaaminen

 • Liiketoimintaympäristö, strategia ja brändi
 • Palvelun kehittäminen ja jatkuvan parantamisen periaate
 • Kehittämiseen innostamisen taito
 • Esihenkilötyö ja toiminnan tuloksellisuus, esimiehen taloustaidot
 • Kannattavuus, budjetointi, talouden tunnusluvut ja mittarit
 • Kehittämissuunnitelma: hanke- ja toteutussuunnitelma

Henkilöstöjohtaminen

 • Perehdyttäminen ja perehdyttämisen arviointi
 • Työ- ja palvelusuhteita koskeva lainsäädäntö, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö sekä työhyvinvoinnin varmistamisen käytännöt, yhteistoimintaan liittyvät käytännöt
 • Palkkauksen periaatteet ja palkitseminen

Ihmistuntemuksen merkitys esihenkilötyössä

 • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esihenkilönä
 • Esihenkilön vuorovaikutustaidot, erilaiset ihmistyypit ja oman käyttäytymisen mukauttaminen
 • Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
 • Esihenkilön haastavat tilanteet ja työyhteisöjen ongelmatilanteet

Valmentava johtaminen ja esimiehen ratkaisukeskeiset menetelmät

 • Valmentavan johtamisen taidot
 • Esihenkilön viestinnälliset taidot ja ratkaisukeskeinen viestintä
 • Kannustaminen, puuttuminen ja palautteen antaminen

Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen

 • Säännöllinen vuoropuhelu esihenkilön ja työntekijöiden välillä
 • Rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
 • Tehokkaat palaverikäytänteet, suorituksen johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen
 • Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi
 • Työryhmien johtaminen

Esihenkilö asiakastyön johtajana, esihenkilö laadunvarmistajana

 • Kriittiset menestystekijät ja palveluprosessi
 • Palvelulupaus ja palveluasenne
 • Erinomaisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit
 • Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakaspalvelijan viestinnälliset taidot
 • Haastavat asiakastilanteet.
 • Reklamaatioiden hoitaminen osana esihenkilön työtä

Laadun johtaminen, lainsäädännön vaatimukset ja prosessit kunnossa

 • Laadun johtaminen
 • Toiminta ja lainsäädännön vaatimukset
 • Riskien hallinta

Kehittämissuunnitelmat

 • Kehittämissuunnitelmien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Luotain järjestää asiakaskohtaisia räätälöityjä koulutuksia sekä avoimia koulutuksia.

Tutustu avoimeen koulutukseen tästä

Ilmoittaudu tai pyydä räätälöity tarjous alla olevalla lomakkeella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.