fbpx

Työyhteisötyönohjaus

Työyhteisötyönohjaus

Työyhteisötyönohjaus on erityisen hyvä keino yhteisen käsityksen luomiseen perustehtävästä, työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Työyhteisötyönohjaus auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja työtilanteiden, asiakkaiden ja työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itseään, työtään ja työyhteisöään kohtaan. Yhteistyön sujuvuus, työyhteisötaidot ja hyvä työilmapiiri vahvistuvat työyhteisötyönohjauksella.

Tyypillisesti työyhteisöjen työnohjaukseen osallistuvat joko koko työyhteisö pienempiin ryhmiin jaettuna tai osa työyhteisöstä, esim. tiimi, joka työskentelee yhdessä. Työyhteisötyönohjauksen rakenne eli työnohjausryhmien määrä ja työnohjauksen tavoite suunnitellaan etukäteen joko esimiehen ja/tai myös ohjattavan tiimin kanssa yhdessä.

Ratkaisukeskeinen työyhteisötyönohjaus saa näkyviin mm. seuraavat asiat:

  • työnohjauksella autetaan työyhteisön ja tiimin voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja käyttö yhdessä työn tekemisessä
  • työnohjaus auttaa muokkaamaan mahdollisia ongelmatilanteita myönteisiksi haasteiksi
  • työnohjaus vahvistaa näkökulmaa kohti myönteistä tulevaisuutta, työnohjauksessa keskitytään siihen, millaisena työyhteisö/tiimi halutaan nähdä ja kokea ja millaisin keinoin siihen päästään
  • työnohjaus auttaa näkemään aikaisemmat onnistumiset, osaamisen ja taidot joita työyhteisössä jo on
  • työnohjauksella vahvistetaan yhdessä työn tekemistä, erilaisten roolien arvostusta ja merkityksen näkemistä hyvän työilmapiirin vahvistamisessa.

Työyhteisötyönohjaus tuo mm. seuraavia hyötyjä:

  • työyhteisön tai tiimin yhdessä työn tekemiseen saadaan tukea ja vahvistusta
  • työyhteisö tai tiimi saa kokemuksellista pohjaa mahdollisten työyhteisön tai tiimin haastavien tilanteiden tai ristiriitojen käsittelyyn
  • yhdessä pohtiminen avaa uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia
  • työyhteisötyönohjaus antaa paikan pohtia keskinäisen vuorovaikutuksen tilannetta ja mahdollisuuksia vahvistaa hyvää työyhteisön tai tiimin sisäistä vuorovaikutusta.

Luotaimen työyhteisötyönohjauksen käytänteet

Toimimme koko maassa ja 18 työnohjaajaamme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työnohjaajia ja johdon työnohjaajia.

Työyhteisöjen ja tiimien työohjaustapaamiset kestävät tavallisesti 1,5 tuntia kerrallaan. Frekvenssi suunnitellaan räätälöidysti, tyypillisesti työnohjaus tapaamiset ovat 3-4 viikon välein.

Työnohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jonka kesto määritellään tarpeen mukaan. Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa ja tästä syystä työnohjausprosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Työnohjaussopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä työnohjaus voi olla kestoltaan lyhytaikaisempi.

Luotaimen työnohjaajat ja johdon työnohjaajat ovat hyvin koulutettuja ja heillä on kaikilla pitkä työnohjaajakoulutus ja laajasti työnohjauskokemusta.

Teemme myös yksilö-, ryhmä- ja esimiesten työnohjausta sekä työyhteisösovitteluja.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.