fbpx

Johtamiskoulutus

Luotaimen johtamiskoulutus nostaa keskiöön strategisen osaamisen, kuten strategisen suunnittelun ja strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen, liiketoiminnan ja talouden johtamisen, keskeiset tunnusluvut ja talouden hallinnan, sekä sitä kautta parantuvan kannattavuuden.

Johtamiskoulutus kasvattaa itsetuntemusta ja selkiyttää osallistujan roolia, vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Yritysjohtamisen ja johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava koulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen johtamistyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

Johtamiskoulutus kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat johtaja- tai päällikköasemassa toimivat henkilöt.

Johtamiskoulutus laajuus

Johtamiskoulutus sisältyy 10 lähipäivää. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä. Kokonaisuuden muodostuminen:
a) Johtajan tehtävässä toimiminen
b) Talouden johtaminen ja strategiatyön johtaminen.

Johtamiskoulutus toteutus

Koulutuspaikka: Luotain Consulting Oy:n koulutustilat osoitteessa Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere tai räätälöidyt koulutukset asiakkaan tiloissa ympäri Suomen.

Johtamiskoulutuksen hinta

Yrityskohtainen räätälöity toteutus, kysy tarjous: [email protected]

Luotain tekee yhteistyötä myös useamman oppilaitoksen kanssa. Kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella, joka on osallistujalle maksuton.

Valmentajat

Katriina Hälikkä, HTM, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM
Merja Talkio-Vilanen, MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja
Mikko Seppälä, MBA, KTK, HHJ, Johdon valmentaja, liiketoiminnan kehittäminen, talous, lainsäädäntö
Tuula Kiuru-Ahvonen, VTM, Johdon valmentaja ja johdon työnohjaajaMasterCSLE®, Ratkaisukeskeinen valmentaja ja esimiesvalmentaja

Johtamiskoulutus sisältö:

Orientaatiojakso

 • Koulutukseen liittyvät asiat
 • Muutoksen johtaminen, megatrendit, reagointi toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
 • Organisaatiokulttuuri ja kuinka sitä voi kehittää
 • Johtajan tehtävät, oma rooli, vahvuudet ja kehittämistarpeet
 • Oman organisaation esittely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Liiketoimintaosaaminen

 • Liiketoimintaympäristö, strategia, kriittiset menestystekijät ja brändi
 • Strategiatyöosaaminen, yrityksen missio, visio ja arvot
 • Ennakointi ja toimialan muutokset, toimialan kansainvälinen kehitys
 • Nykytilan arviointi hyödyntäen tunnuslukuja ja analyysejä
 • Kehittämistehtävä: hanke- ja toteutussuunnitelma

Talouden osaaminen; Tuloksellisuus, kannattavuus, tilikauden tunnusluvut

 • Talousarvio ja toimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen
 • Talouden kehittymisen arviointi, seuranta ja keskeiset tavoitteet
 • Digitaaliset johtamisen järjestelmät ja välineet

Henkilöstöjohtaminen, ihmistuntemuksen merkitys johtamistyössä

 • Henkilöstöjohtaminen strategian mukaisesti
 • Kannustavan ja motivoivan työympäristön ja työkulttuurin rakentaminen,
  motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi, haastavat työyhteisötilanteet
 • Oma vuorovaikutus- ja johtamistyyli

Johtamisen suunnitelmallisuus ja tavoitteiden toteutumisen seuraaminen

 • Valmentava johtaminen ja tuloksellisuus
 • Johtajan viestinnälliset taidot; Ulkoinen viestintä ja yhteistyö, sisäinen viestintä ja yhteistyö
 • Verkostosuhteiden luominen

Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö

 • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana
 • Eettinen toiminta ja kestävän kehityksen periaatteet
 • Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtamisen johdonmukaisuus
 • Työ- ja virkaehtosopimukset. Organisaation määräykset ja linjaukset

Talouden johtaminen

 • Strategia ja keskeisten taloudellisten tavoitteiden määrittely
 • Talouden kehittämisen suunnitelma
 • Henkilöstön sitouttaminen talouden kehittämiseen
 • Kehittämistehtävien läpikäyminen

Strategiatyön toteutus, keskeisimpien kehittämiskohteiden valinta

 • Mittareiden valinta ja oman toiminnan arviointi
 • Strategiaan liittyvä viestintä
 • Kehittämistehtävien esittely
 • Kehittämistehtävien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Luotain järjestää asiakaskohtaisia räätälöityjä koulutuksia sekä avoimia koulutuksia. 

Tutustu avoimeen koulutukseen tästä

Ilmoittaudu tai pyydä räätälöity tarjous alla olevalla lomakkeella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.