fbpx

Luotaimen tiimivalmennus – tiimin työhyvinvointi ja johtaminen – valmennuskokonaisuudessa keskitytään tämän hetken työelämän kannalta keskeisiin tiimityön piirteisiin, kuten yhteisöllisyyden vahvistamiseen, hyvään vuorovaikutukseen työssä, työn yhdessä organisoimisen taitoihin, tiimin päätöksentekoon, tavoitteelliseen työskentelytapaan ja tiimityön pelisääntöihin. Valmennuksessa käydään läpi toimivan tiimin vahvuuksia. Käsittelemme yhdessä monipuolisesti eri näkökulmista edellytyksiä tiimityön onnistumiselle.

Vuorovaikutuksessa olemme aina vähintään kaksin, emme koskaan yksin. Valmennuksessa pohditaan erilaisuutta ja laajennetaan käsitettä moninaisuuteen – siihen, miten voimme näkökulmaa laajentamalla rikastuttaa käsitystämme ihmisten vahvuuksista ja niiden hyödyistä koko tiimille ja organisaatiolle. Tiimin toiminnan keskeisenä perustana on tiimin jäsenten hyvinvointi. Mistä hyvinvointi syntyy ja miten hyvinvointia pidetään yllä, sekä myös vahvistetaan nyt töissä organisaation strategisena kilpailutekijänä.

Tiimivalmennus hyödyt

 • Tiimin toiminnan tehostuminen
 • Tiimin yhteistyön parantuminen ja yhteisten tavoitteiden suuntaisesti toimiminen
 • Erityyppisten henkilöiden vahvuuksien esiin saaminen ja arvostuksen lisääntyminen
 • Työyhteisön jäsenten itsetuntemuksen lisääntyminen ja yhteistyötaitojen lisääntyminen
 • Motivaatio ja työnilon vahvistuminen

Tiimivalmennus sisältö

Tiimivalmennus sisältää neljä valmennuskertaa, kukin 3 tuntia. Valmennuskertojen välissä on käytännön havainnointitehtäviä.

  Ensimmäinen kerta: Mikä on tiimi?

  • Kanssakäyminen työelämässä ja arvostava työyhteisökulttuuri
  • Tiimin peruselementit, mikä tekee työporukasta tiimin
  • Huipputiimin tunnusmerkit, tiimin vahvuudet
  • Motivaation merkitys ja lähteet

  Toinen kerta: Tiimin työskentelyn peruselementit

  • Luottamus ja myönteinen asenne
  • Työn käytänteet
  • Tiimin pelisäännöt, tiimin päätöksenteko
  • Tiimit ja työ, tiimin ohtaminen
  • Itseohjautuvuus

  Kolmas kerta: Vuorovaikutus työssä

  • Yhteisöllisyyden säilyttäminen ja aito dialogi
  • Viestinnälliset taidot ja palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
  • Ihmistuntemuksen merkitys tiimityössä
  • Erilaiset käyttäytymistyylit ja vuorovaikutus työssä
  • Vahvuudet ja niiden käyttö tiimissä

  Neljäs kerta: Hyvinvoiva tiimin jäsen

  • Mistä hyvinvointi rakentuu
  • Stressi, työn organisoimisen taidot työssä
  • Multitasting ja keskittymiskyky
  • Palautuminen työssä
  • Toimiva tiimi työhyvinvoinnin tukena

  Tiimikysely tiimivalmennuksen tukena

  Voimme yhdistää valmennukseen esimerkiksi lähtötilanteen kartoittamiseksi valmennusta ennen, tai toisaalta myös valmennuksen jälkeen valmennuksen vaikuttavuutta mittaavan tiimikyselyn.

  Luotaimen tiimikyselyn avulla saat nopeasti konkreettista ja selkeätä tietoa sekä töiden sujumisesta, työergonomiasta että työntekijöiden voinnista ja toiveista johtamiselle ja yhteisöllisyydelle.

  Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa johtamisen ja tiimin työhyvinvoinnin tueksi. Kysely on kevyt ja helppo toteuttaa.

  Lue lisää räätälöidyistä kyselyistä ja kartoituksistamme:
  https://luotain.net/palvelumme/henkilostokyselyt/

  Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.