fbpx

Työnohjaus ja coaching -palvelut

Työnohjaus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus näkyy ihmistä kunnioittavana ja myönteisenä tapana tutkia omaa tai työyhteisön työtä, oppia ja kohdata erilaisia työelämän haasteita ja keinoja kehittyä työssä. Työnohjauksessa löydetään ratkaisuja omaan tai työryhmien työhön ja työkäytäntöihin, omaan työrooliin sekä keskitytään työyhteisön toimivuuteen ja vuorovaikutukseen.

Coaching

Coaching auttaa yksilöä tai ryhmää fokusoimaan ajattelua ja toimintaa sekä saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Coachaus keskittyy usein työnohjausta rajatumpaan aihepiiriin ja on kestoltaan lyhyempää.

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on tutkitusti tehokas keino ristiriitatilanteiden ratkaisumenetelmä. Työyhteisön konflikti tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä.  Prosessissa saadaan keskustelujen kautta aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja vahvistavat allekirjoituksellaan.

Defusing- ja debriefing

Defusing ja debriefingiä käytetään oottamattoman tapahtuman purkamiseen, jotta tilanne ei jäisi vaivaamaan ja työntekijät selviäisivät tapahtuneesta mahdollisimman hyvin.