fbpx

Johtoryhmävalmennus

Johtoryhmävalmennus, rakenne:

 • Alkuhaastattelut johtoryhmän jäsenille ja vetäjälle
 • Viisi tapaamiskertaa, kukin 3 tuntia/kerta
 • Tapaamisten välillä välitehtäviä ja johtoryhmätyön kehittämistä

Johtoryhmän tehtävänä on johtaa strategian mukaisesti – johtoryhmä johtaa liiketoimintaa ja kasvattaa yrityksen arvoa. Arvon lisäys voi tarkoittaa mm. liiketaloudellisen arvon kasvattamista, liikevaihdon ja liiketuloksen parantamista, maineen parantamista ja vahvistamista, sekä työnantajamielikuvan voimistumista siten, että houkuttelevuus työpaikkana vahvistuu. Arvoon liittyvät myös henkilöstö ja henkilöstön hyvinvointi, motivaatio sekä halu sitoutua työhön ja työnantajaan. Arvo pitää sisällään useita ulottuvuuksia, jotka myös johtoryhmävalmennuksessa otetaan huomioon.

Johtoryhmävalmennus keskittyy kehittämään johtoryhmää, sen työskentelyä onnistumista. Vaikka johtoryhmä on osa yritystä, tai organisaatiota, valmennuksessa on olennaista täsmentää tarkastelu nimenomaan johtoryhmään, ei koko organisaation toimintaan. Johtoryhmätyöskentelyä ohjaa strategia ja johtoryhmä edistää strategian toteutumista.

Menestyvän johtoryhmätiimin peruselementit rakentuvat useiden pilareiden varaan:

 • perustehtävän määrittely ja seuranta
 • tiimin sisäiset vastuut, niiden määrittely ja selkeys
 • tiimin sisäiset roolit; jäsenten rooli, vetäjän rooli
 • keskinäinen vuorovaikutus
 • henki, asenne, tahtotila
 • johtamisen paradigma, minkä varaan johtaminen nojaa, ideologia
 • toiminta; kokoukset, päätöksenteko, ajankäyttö, seuranta
 • prosessi; ennakointi, uudistuminen ja jatkuva kehittyminen

Johtoryhmävalmennus, elementit:

 1. Johtoryhmän perustehtävä
  1. Miksi johtoryhmä on olemassa
  2. Perustehtävän määrittely käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi
  3. Johtoryhmän yhteinen ymmärrys perustehtävästä
  4. Mitä sen on tarkoitus saada aikaiseksi
 1. Johtoryhmän sisäinen dynamiikka
  1. Johtoryhmän jäsenten valinta, määrä ja kriteerit
  2. Jäsenten vahvuudet ja roolit
  3. Vetäjän ja jäsenten keskinäiset roolit, vastuu ja toiminta
  4. Johtamisen paradigma, viitekehys johtamiselle

 

 1. Johtoryhmän tahtotila, ns. sisäinen draivi
  1. Mistä draivi syntyy, ja onko sitä
  2. Innostuksen ja tekemisen positiivinen kierre
  3. Tunne ja/tai järki
  4. Ilmapiiri
 1. Johtoryhmän käytännön toiminta
  1. Kokoukset
  2. Asioiden valmistelu
  3. Päätöksenteko
  4. Päätösten seuranta
 1. Tulevaisuuden johtoryhmä
  1. Millaisena oma johtoryhmä nähdään
  2. Tapa toimia ja tunnelma johtoryhmässä
  3. Uudistuminen, ajassa eläminen ja ennakointi
  4. Mitä kyseenalaistetaan, jotta tulevaisuudessa onnistutaan
  5. Jatkuva seuranta ja kehittyminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.