fbpx

TYHY-päivät pienille ja isoille ryhmille

Luotain järjestää tyhy-päiviä monenlaisille ammattiryhmille. Pakettimme soveltuvat niin sadoille henkilöille kuin pienillekin ryhmille. Isompien työyhteisöjen kohdalla henkilökunta usein jaetaan ryhmiin ja samansisältöinen päivä, tai kokonaisuus järjestetään eri ryhmille erikseen. Tyhy-päivä, luento- ja workshop-kokonaisuudet räätälöidään ryhmäkoolle ja toimialalle sopiviksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Muutosvalmennus Tyhypäivä
– muutoksen haasteet ja mahdollisuudet

Laajuus: 2-3h

Luotaimen muutosvalmennus Tyhy-päivässä on mukana teemoja muutokseen suhtautumisesta ja muutoksessa jaksamisesta. Tyhy-päivässä mietitään käytännönläheisesti oman työyhteisön muutosta ja opitaan kuinka muutosta parhaalla mahdollisella tavalla muutosta saisi vietyä läpi. Tyhy-päivässä opitaan, että ihmiset suhtautuvat muutoksiin eri tavoin ja ymmärrys itseä ja muita kohtaan usein auttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Myös itsetuntemus tässä Tyhy-päivässä lisääntyy.

Luotain on järjestänyt monenlaisia Tyhy-päiviä, luentoja ja valmennuskokonaisuuksia monille ammattiryhmille mm. esihenkilöille, toimihenkilöille, työnohjaajille, opettajille, hoitajille, lääkäreille, apteekkareille, vanhustyöntekijöille, asiakaspalvelun ja myynnin työntekijöille. Luotaimen Tyhy-päivät, luennot ja valmennukset räätälöidään aina toimialalle sopivaksi tai työyhteisön haasteet ja tarpeet huomioivaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää tästä

Arvostava työyhteisö™ Tyhypäivä

Laajuus: 2-3h

Tyhy-päivän aikana pysähdytään miettimään yhteistyön voimaa ja yhteisen tavoitteen merkitystä. Luotaimen Tyhy-päivässä yhteisöllisyys vahvistuu.

Tyhy-päivä sisältö:

Arvostavassa työyhteisö – tyhy-päivässä ammennetaan voimaa onnistumisista, yksilöiden vahvuuksista sekä myönteisestä suhtautumisesta toisiin ihmisiin. Siihen liittyy erilaisten persoonien toimintatapojen tunnistaminen ja kunnioittava vuorovaikutus. Työyhteisöä koskettavia teemoja pohditaan tyhy-päivässä ammattitaitoisten ja koulutettujen tyhy-päivä ohjaajien alustusten perusteella ryhmissä, pareittain ja omakohtaisesti. Luotain on tuottanut Arvostava työyhteisö – tyhy-päivä-kokonaisuuksia erittäin runsaasti erilaisille organisaatioille sekä yksityisille yrityksille, että julkiselle sektorille. Ryhmäkoko vaihtelee muutamasta sadasta muutamien henkilöiden tiimeihin.

Lue lisää tästä

Mindfulness ja työhyvinvointi tyhy-päivät

Laajuus: 2-3h

Luotain on tuottanut mindfulness Tyhy-päiviä luentoja ja valmennuksia runsaasti erilaisille ja eri kokoisille ammattiryhmille. Tyypillinen mindfulness Tyhy-päivä osuus kestää 2–3 h, jonka aikana valmentaja kertoo, mitä mindfulness on, mitä hyötyjä mindfulnessilla voidaan saavuttaa. Tyhy-päivässä myös tehdään runsaasti mindfulness harjoituksia. Tyhy-päivässä käydään läpi tutkittua tietoa, aitoja caseja, saadaan vinkkejä omaan harjoittamiseen ja tehdään käytännön harjoituksia. Luentoon sisältyy kotiharjoitteluohjeita.

Luotain järjestää myös Työhyvinvoinnin rakennuspalikat tyhy-päivää, joka tarjoaa käytännön vinkkejä siihen, kuinka omasta hyvinvoinnista voi huolehtia ja kuinka voisi parhaiten tukea omaa työstä palautumista. Tyhy-päivässä käydään läpi, kuinka työhyvinvointiin kuuluu hyvien työskentelyolosuhteiden ja henkilösuhteiden lisäksi oma kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Lue lisää tästä

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.