fbpx

TYHY-päivät pienille ja isoille ryhmille

Luotain järjestää tyhy-päiviä monenlaisille ammattiryhmille. Pakettimme soveltuvat niin sadoille henkilöille kuin pienillekin ryhmille. Isompien työyhteisöjen kohdalla henkilökunta usein jaetaan ryhmiin ja samansisältöinen päivä, tai kokonaisuus järjestetään eri ryhmille erikseen. Tyhy-päivä, luento- ja workshop-kokonaisuudet räätälöidään ryhmäkoolle ja toimialalle sopiviksi.

Muutosvalmennus Tyhypäivä
– muutoksen haasteet ja mahdollisuudet

Laajuus: 2-3h

Luotaimen muutosvalmennus Tyhy-päivässä on mukana teemoja muutokseen suhtautumisesta ja muutoksessa jaksamisesta. Tyhy-päivässä mietitään käytännönläheisesti oman työyhteisön muutosta ja opitaan kuinka muutosta parhaalla mahdollisella tavalla saisi vietyä läpi. Tyhy-päivässä opitaan, että ihmiset suhtautuvat muutoksiin eri tavoin ja ymmärrys itseä ja muita kohtaan usein auttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Myös itsetuntemus tässä Tyhy-päivässä lisääntyy.

Luotain on järjestänyt monenlaisia Tyhy-päiviä, luentoja ja valmennuskokonaisuuksia monille ammattiryhmille mm. esihenkilöille, toimihenkilöille, työnohjaajille, opettajille, hoitajille, lääkäreille, apteekkareille, vanhustyöntekijöille, asiakaspalvelun ja myynnin työntekijöille. Luotaimen Tyhy-päivät, luennot ja valmennukset räätälöidään aina toimialalle sopivaksi tai työyhteisön haasteet ja tarpeet huomioivaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää tästä

Arvostava työyhteisö™ Tyhypäivä

Laajuus: 2-3h

Tyhy-päivän aikana pysähdytään miettimään yhteistyön voimaa ja yhteisen tavoitteen merkitystä. Luotaimen Tyhy-päivässä yhteisöllisyys vahvistuu.

Tyhy-päivä sisältö:

Arvostavassa työyhteisö – tyhy-päivässä ammennetaan voimaa onnistumisista, yksilöiden vahvuuksista sekä myönteisestä suhtautumisesta toisiin ihmisiin. Siihen liittyy erilaisten persoonien toimintatapojen tunnistaminen ja kunnioittava vuorovaikutus. Työyhteisöä koskettavia teemoja pohditaan tyhy-päivässä ammattitaitoisten ja koulutettujen tyhy-päivä ohjaajien alustusten perusteella ryhmissä, pareittain ja omakohtaisesti. Luotain on tuottanut Arvostava työyhteisö – tyhy-päivä-kokonaisuuksia erittäin runsaasti erilaisille organisaatioille sekä yksityisille yrityksille, että julkiselle sektorille. Ryhmäkoko vaihtelee muutamasta sadasta muutamien henkilöiden tiimeihin.

Lue lisää tästä

Mindfulness ja työhyvinvointi tyhy-päivät

Laajuus: 2-3h

Luotain on tuottanut mindfulness Tyhy-päiviä luentoja ja valmennuksia runsaasti erilaisille ja eri kokoisille ammattiryhmille. Tyypillinen mindfulness Tyhy-päivä osuus kestää 2–3 h, jonka aikana valmentaja kertoo, mitä mindfulness on, mitä hyötyjä mindfulnessilla voidaan saavuttaa. Tyhy-päivässä myös tehdään runsaasti mindfulness harjoituksia. Tyhy-päivässä käydään läpi tutkittua tietoa, aitoja caseja, saadaan vinkkejä omaan harjoittamiseen ja tehdään käytännön harjoituksia. Luentoon sisältyy kotiharjoitteluohjeita.

Luotain järjestää myös Työhyvinvoinnin rakennuspalikat tyhy-päivää, joka tarjoaa käytännön vinkkejä siihen, kuinka omasta hyvinvoinnista voi huolehtia ja kuinka voisi parhaiten tukea omaa työstä palautumista. Tyhy-päivässä käydään läpi, kuinka työhyvinvointiin kuuluu hyvien työskentelyolosuhteiden ja henkilösuhteiden lisäksi oma kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Lue lisää tästä

Kiire- ja stressi kuriin valmennus

Laajuus: 3 – 6h

Psykososiaalinen kuormitus on nykytyöelämässä iso haaste. Luotaimen kiire ja stressi kuriin valmennus soveltuu
erinomaisesti esim. tyhy-päiväksi. Koko päivän valmennus sisältää enemmän pohdintaa ja mindfulness-harjoituksia.
Valmennus antaa tietoa ja työkaluja kiireeseen, ajan- ja stressin hallintaan. Valmennuspäivään voidaan sisällyyttää mukaan mm. kävelymeditaatio ulkona luonnossa.
Valmennus on rento ja voimaannuttava. Se sisältää pohdintoja itsekseen ja ryhmässä sekä erilaisia harjoituksia, joita osallistujat voivat harjoittaa omatoimisesti myös valmennuspäivän jälkeen omassa arjessaan.

Valmennus antaa osallistujalle konkreettisia työkaluja kiireettömämpään arkeen. Tavoitteena on, että osallistuja löytää oman resilienssin vahvistamisen mahdollisuudet ja merkityksen omassa työhyvinvoinnissaan.

Valmennus tukee voimavarojen vahvistumista. Mindfullness lisää hyvinvointia, levollisuutta ja usein mm. auttaa nukkumaan paremmin.

Lue lisää tästä

Palautuminen

Tiesitkö, että voit itse vaikuttaa omaan palautumiseesi pienilläkin muutoksilla ja vaikuttaa myös unenlaatuusi? Hyvin palautuneena olemme virkeitä, innostuneita ja toiset huomioonottavia. Hyvän palautumisen tilan tunnistaa esimerkiksi siitä, että työvuoron jälkeen jaksat puuhailla itsellesi tärkeitä asioita. Palautuminen voidaan määritellä elpymiseksi.
Nykyinen hektinen työelämä laittaa palautumiskykymme koetukselle.
Valmennuksessa saat tietoa palautumisen merkityksestä omalle hyvinvoinnillesi niin töissä kuin vapaallakin. Saat käytännön keinoja ja vinkkejä, miten voit edesauttaa omaa palautumistasi.

Lue lisää tästä

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.