fbpx

Johtamisen koulutusohjelma

Seuraava koulutus syksyllä 2024

Tietoja
Kesto: 10 päivä

Milloin
Päivämäärä: –
Ilmoittaudu viimeistään: –

Sijainti
Pyhäjärvenkatu 5, Tampere/ hybrid

Hinta
2100,00€/hlö + alv 24%

Kouluttajat
Katriina Hälikkä
Merja Talkio-Vilanen
Mikko Seppälä
Pauliina Vallin

Johtamisen koulutusohjelma

Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikköasemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, talouden tunnusluvut ja kannattavuus ovat tässä koulutuksessa keskiössä.

Koulutus kasvattaa itsetuntemusta ja selkiyttää osallistujan roolia, vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Yritysjohtamisen ja johtamisen  koulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen johtamistyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksen kohderyhmänä ovat johtaja- tai päällikköasemassa toimivat henkilöt.

LAAJUUS:

Valmennus toteutetaan puolentoista vuoden aikana ja siihen sisältyy 10 lähipäivää. Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.
Kokonaisuuden muodostuminen:
A) Johtajan tehtävässä toimiminen
B) Talouden johtaminen ja strategiatyön johtaminen.

Luotain tekee yhteistyötä useamman oppilaitoksen kanssa. Kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella, joka on osallistujalle maksuton.

VALMENTAJAT:

Katriina Hälikkä, HTM, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM

Merja Talkio-Vilanen MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja

Mikko Seppälä, MBA, KTK, HHJ, Johdon valmentaja, liiketoiminnan kehittäminen, talous, lainsäädäntö

Pauliina Vallin, FM, Ratkaisukeskeinen työnohjaajaSTOry, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, Certified Business Coach

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Orientaatiojakso

 • Tutkintoon, opiskeluun ja oppisopimukseen liittyvät asiat
 • Muutoksen johtaminen, megatrendit reagointi toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
 • Organisaatiokulttuuri ja kuinka sitä voi kehittää
 • Johtajan tehtävät, oma rooli, vahvuudet ja kehittämistarpeet
 • Oman organisaation esittely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Liiketoimintaosaaminen

 • Liiketoimintaympäristö, strategia, kriittiset menestystekijät ja brändi
 • Strategiatyöosaaminen, yrityksen missio, visio ja arvot
 • Ennakointi ja toimialan muutokset, toimialan kansainvälinen kehitys
 • Nykytilan arviointi hyödyntäen tunnuslukuja ja analyysejä
 • Kehittämistehtävä: hanke- ja toteutussuunnitelma

Talousosaaminen

 • Tuloksellisuus, kannattavuus, tilikauden tunnusluvut
 • Talousarvio ja toimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen
 • Talouden kehittymisen arviointi, seuranta ja keskeiset tavoitteet
 • Digitaaliset johtamisen järjestelmät ja välineet

Henkilöstöjohtaminen, ihmistuntemuksen merkitys johtamistyössä

 • Henkilöstöjohtaminen strategian mukaisesti
 • Kannustavan ja motivoivan työympäristön ja työkulttuurin rakentaminen
 • Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
 • Haastavat työyhteisötilanteet
 • Oma vuorovaikutus- ja johtamistyyli

Johtamisen suunnitelmallisuus tavoitteiden toteutumisen seuraaminen

 • Valmentava johtaminen ja tuloksellisuus
 • Johtajan viestinnälliset taidot
 • Ulkoinen viestintä ja yhteistyö, sisäinen viestintä ja yhteistyö
 • Verkostosuhteiden luominen

Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö

 • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana
 • Eettinen toiminta ja kestävän kehityksen periaatteet
 • Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtamisen johdonmukaisuus
 • Työ- ja virkaehtosopimukset. Organisaation määräykset ja linjaukset

Talouden johtaminen

 • Strategia ja keskeisten taloudellisten tavoitteiden määrittely
 • Talouden kehittämisen suunnitelma
 • Talouden kehittämiseen henkilöstön sitouttaminen
 • Kehittämistehtävien läpikäyminen

Strategiatyön toteutus, keskeisimpien kehittämiskohteiden valinta

 • Mittareiden valinta ja oman toiminnan arviointi
 • Strategiaan liittyvä viestintä
 • Kehittämistehtävien esittely Kehittämistehtävien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Kysy lisää:
Koulutuskoordinaattori
Markus Pusa, 0400419865
[email protected]