fbpx

Our Services

Luotain on henkilöstön, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut yritys. Koulutetut ja kokeneet työnohjaajat/coachit ja valmentajat auttavat ihmisiä  ja organisaatioita toimimaan optimaalisemmin — saamaan enemmän oikeita asioita aikaan työssä, jossa myös voi hyvin. Meiltä löytyy myös mm. Henkilöstötutkimus Työnimuun! ja Valmentava johtajuus esimiearviointityökalut. Työniloa ja tuloksia!

Training

Tuotamme ammatilliseen kehittymiseen, työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä valmennus- ja koulutuspalveluita räätälöitynä eri organisaatioille yrityksen tarpeiden mukaisesti. Avoimiin kursseihin ja koulutusohjelmiin voivat ottaa osaa yksittäiset henkilöt yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Lähde mukaan innostavaan koulutukseen/valmennukseen ja opi lisää!

Coaching

Meitä on 20 kokenutta ja koulutettua valmentajaa, työnohjaajaa ja coachia valmiina auttamaan sinua, oletpa sitten esimies, johtaja tai työntekijä.

Tutustu täältä Luotaimen työohjaajiin/coacheihin ja valmentajiin. Työskentelemme ympäri Suomen ja myös etäpalveluiden avulla. Työskentelykielet suomi, englanti ja ruotsi.

Luotain tarjoaa ratkaisuja

Luotain Consulting tarjoaa työnohjaus/coaching, valmennus- ja koulutuspalveluja koko Suomen alueella kaiken kokoisille yrityksille, valtiolle, kunnille sekä kaupungeille pitkäaikaisena organisaation kumppanina ja/tai yksittäisiin tarpeisiin asiakkaan toiveiden mukaan. Meillä on hyvät referenssit ja korkea asiakastyytyväisyys. Mittaamme vaikuttavuutta.

Meille tärkeintä on, että palveluissamme pureudutaan oikeisiin asioihin yhdessä ja tehdään työtä, joka vie yksilöä, yksikköä, organisaatiota ja koko konsernia aidosti eteenpäin.

Missiomme on lisätä arvostusta työelämään. Koemme, että arvostuksesta, vahvuuksista ja myönteisyydestä ammentamalla ihmiset saavat aikaan paitsi tuloksia, myös aitoa työniloa. Autamme organisaatioita myös ratkaisemaan erittäin vaikeita työyhteisötilanteita ja haasteita liiketoiminnan  kehittämisessä erittäin korkella ammattitaidolla.

Tarjoamme palveluitamme keskitetysti kehittämiskokonaisuuksina ja  mm. puitesopimuksin, mutta meiltä voi ostaa koulutusta, työnohjausta, coachingia, valmennusta, strategiatyöpajoja ja vaikka Tyhy-päiviä tai sovittelua myös yksittäisiin tarpeisiin.

Ajankohtaista

Tehokkuus on hyvinvoinnin lähde

Tehokkuus on hyvinvoinnin lähde

Usein, kun puhumme tehokkuudesta, voi tulla hieman epämiellyttävä olo. Tehokkuus saattaa joillain ihmisillä liittyä ajatukseen siitä, että nyt täytyy painaa pitkää päivää ja saada mahdollisimman paljon mahdollisimman nopeasti aikaiseksi ja mieluiten monella taholla...

lue lisää

Luotaimen joulutervehdys 2022

Sydämellinen kiitos tästä vuodesta ja yhteisestä työstä. Kiitos, että olemme saaneet tehdä merkityksellistä työtä myös yhdessä sinun kanssasi. Luotaimen joulubiisin upeana artistina Markus Salo, jonka myötä haluamme toivottaa joulurauhaa jokaiselle....

Itseensä luottava Suomi

Itseensä luottava Suomi

Olemme niin kiitollisia, että olemme saaneet syntyä suomalaisina ja elää elämäämme vapaina, omia vahvuuksia hyödyntäen, oppien, kouluttautuen ja nauttien Suomen ainutlaatuisesta turvasta ja tasa-arvosta, sekä sen antamista mahdollisuuksista toteuttaa omaa itseämme ja...

lue lisää

Asiakkaidemme sanomaa

Mielestäni työnohjauksen suurin hyöty näkyy työntekijöiden paremmin jaksamisessa työssään ja siitä, että työyhteisöön vahvistuu avoimen keskustelun foorumi. Vastuu työhyvinvoinnista jakaantuu kaikille työyhteisön jäsenille. Työnohjaus on myös tukenut vahvasti (muistuttanut) siitä mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi, joka mm. selkeyttää jokaisen työnkuvaa ja roolia.

Työohjauspalvelut / Lastensuojelulaitoksen johtaja

Työnohjauksessa olen oppinut, että itse omalla asenteella voi vaikuttaa asioihin, hyvä tiimihenki on työssäjaksamisen ykkösasia, selvät toimintaohjeet ja tavoitteet selkeyttää ja helpottaa toimimista ja yhteistyötä.

Työohjauspalvelut / lähihoitaja

Avoimuus eri tiimienkin välillä on lisääntynyt selvästi. Työnkierto on helpottunut.

Työohjauspalvelut / hoitokodin johtaja

Oppimiani asioita: palautteen anto, osaan arvioida omaa työskentelyä paremmin, avoimuus työyhteisössä.

Työohjauspalvelut / nuoriso-ohjaaja

Sai purkaa tuntoja ja selkeästi oivalsin, että omaiset tarvitsevat viestiä meiltä ohjaajilta, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on paitsi oikeus myös suorastaan velvollisuus.

Työohjauspalvelut / vapaaehtoistyöntekijä

Työnohjaus on jämptiyttänyt esimiestyötäni. Työnohjaus on auttanut kehittämään valmentavaa otetta ja asiat on helpompi ottaa puheeksi työntekijöiden kanssa.

Työohjauspalvelut / johtaja

Olemme oppineet antamaan palautetta/palautteenantotyyli on tärkeä, asioiden näkeminen positiivisemmassa valossa, muiden mielipiteet ovat tärkeitä. Avoin keskustelu on lisääntynyt.

Työohjauspalvelut / ohjaaja

Valmennuksen anti oli hyvä, koska saimme itse ryhmissä työskennellä ja keksiä ratkaisuja. Valmentaja ei antanut ”ylhäältä” valmiita ratkaisuja, vaan asiat lähtivät myös meistä itsestämme.

Työohjauspalvelut / sairaanhoitaja

Esitys sai pohtimaan oman työyhteisön asioita laajemmin ja syvemmin. Erityisesti esitys eri ihmistyypeistä mielenkiintoinen, koska antaa eväitä ymmärtämään työkavereiden erilaisuutta rikkautena.

Työohjauspalvelut / sairaanhoitaja

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Hyvä päivä, tärkeä teema kaikille, valmennus sopi koko meidän moniammatilliselle työyhteisölle.

Työohjauspalvelut / ylilääkäri

Valmentaja onnistui mielestäni oikein hyvin suhteessa käytettyyn aikaan. Kiitos hyvästä päivästä!

Työohjauspalvelut / koulutuspäällikkö

Erinomainen päivä. Valmentaja otti hyvin koko porukan mukaan, oli oikeasti kiinnostunut meidän ongelmista ja sai meidät jakamaan hyviä käytänteitä: todella hyvä. Sai meidät motivoitua hyvin aiheeseen ja sain paljon irti koulutuksesta.

Työohjauspalvelut / esimies

Hyvä päivä. Käytännön esimerkit ja käytännön vinkit. Mukavasti saatiin puhetta aikaiseksi. ? Hyvä esimieskouluttaja.

Työohjauspalvelut / esimies (esimiehen vuorovaikutustaidot -koulutuksesta)

Selkeä hyvä koulutus, maanläheinen/arkeen liittyvä tyyli. Keskusteleva opetustyyli.

Työohjauspalvelut / esimies

Erittäin hyvä päivä. Vuorovaikutustaidot ovat asiakastyössä tosi tärkeitä. Oivalluksia tuli.

Työohjauspalvelut / asiakaspalvelija

Meinaan soveltaa oppimaani (vuorovaikutustaidot) käytäntöön asiakastyön ja työyhteisötyön parantamisessa

Työohjauspalvelut / toimistosihteeri

Yritän ainakin ymmärtää ja hyväksyä erilaisia ihmisiä ja heidän käyttäytymistyyliä

Työohjauspalvelut / hoitotyön työntekijä

Blogi

Tehokkuus on hyvinvoinnin lähde

Usein, kun puhumme tehokkuudesta, voi tulla hieman epämiellyttävä olo. Tehokkuus saattaa joillain ihmisillä liittyä ajatukseen siitä, että nyt täytyy painaa pitkää päivää ja saada mahdollisimman paljon mahdollisimman nopeasti aikaiseksi ja mieluiten monella taholla...

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu ovat liiketoiminnan kehittämisen uusi musta

Maailman trendit ja digitaaliset kanavat ohjaavat tällä hetkellä vuorovaikuttamaan asiakkaiden kanssa, personoimaan viestintää ja ymmärtämään yksilön arvomaailmaa ja tunteita. Pohdinnan aiheina ovat esimerkiksi työntekijän ja työnantajan tarpeet ja ihmisen...

Luotaimen joulutervehdys 2022

Sydämellinen kiitos tästä vuodesta ja yhteisestä työstä. Kiitos, että olemme saaneet tehdä merkityksellistä työtä myös yhdessä sinun kanssasi. Luotaimen joulubiisin upeana artistina Markus Salo, jonka myötä haluamme toivottaa joulurauhaa jokaiselle....

Itseensä luottava Suomi

Olemme niin kiitollisia, että olemme saaneet syntyä suomalaisina ja elää elämäämme vapaina, omia vahvuuksia hyödyntäen, oppien, kouluttautuen ja nauttien Suomen ainutlaatuisesta turvasta ja tasa-arvosta, sekä sen antamista mahdollisuuksista toteuttaa omaa itseämme ja...

Hyvällä ikäjohtamisella parempaan työhyvinvointiin ja tulokseen

Usein kuulen puhuttavan ikäjohtamisesta siten, että se ymmärretään 50+ ikäisten, tai ikääntyvien johtamiseksi. Ikäjohtaminen on kuitenkin kaikenikäisten hyvää, päivittäistä johtamista. Se on eri-ikäisten taidokasta johtamista, huomioiden ikään liittyvät yksilölliset...

Oletko ottaja vai antaja?

Työyhteisön kehittäjänä minulla on erinomainen mahdollisuus nähdä monta erilaista työpaikkaa ja -kulttuuria, ja tehdä havaintoja. Yksi työyhteisön ominaisuus, jota havainnoin, on kyky auttaa, tai olla auttamatta. Pahimmillaan auttamisen puutetta voisi jopa kutsua...

Arvostusta työelämään jo 15 vuotta

Luotaimen yhteiskunnallinen tehtävä on auttaa toisia onnistumaan omassa perustehtävässään. Olemme 15 vuoden ajan olleet mukana vaikuttamassa monella toimialalla siihen, että päätökset ovat oikeudenmukaisia, perustuvat ammatillisiin motiiveihin, ja etiikka kestää...

Merkityksellisyyden aika

Yhä useampi meistä esittää työelämässä itselleen kysymyksen ”miksi” tai ”kannattaako kaikki työhön uhrattu aika ja vaiva”? Samalla pohdimme sitä, mikä on meille merkityksellistä ja tärkeää; vaivan ’väärttiä’. Merkityksellisyys työelämässä rakentuu monesta asiasta,...

Merkityksellistä johtamista ja organisaatiokulttuuria

Tapio Aaltosen, Pirjo Ahosen ja Jaakko Sahimaan Johda Merkitystä (2021) kirjan inspiroimana kasvoi mielenkiintoni tutustua laajemmin merkityksellisyyden teemaan liittyvään kirjallisuuteen ja niiden eri tulokulmien tarkasteluun. Merkityksellisyyden kannalta keskeistä...

Mentorointi perehdytyksen tukena

Minulla on ollut kunnia olla mukana monenlaisessa organisaation kehittämisprosessissa valmentajana ja työnohjaajana. Useasti olemme havainneet, että perehdyttämiseen tarvittaisiin organisaatioissa lisää panostuksia. Mentorointiohjelma on toiminut mainiona apuna...

Purku auttaa, kun työssä tapahtuu odottamaton

Luotaimen palveluihin kuuluvat myös defusing-, debriefing- sekä kriisityönohjaus – menetelmät, joita kannattaa käyttää työyhteisössä tapahtuneen purkamiseen matalalla kynnyksellä silloin, kun yhteisössä tapahtuu odottamaton, vakava, tai kuohuttava tilanne, tai kriisi....

Ilkka – Merkityksellistä työtä merkityksellisille ihmisille

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Noin 500 henkilöä työllistävä konserni ei ole enää perinteinen mediayhtiö. Digitaalisten yrityspalveluiden ja markkinointiteknologian rooli yhtiön toiminnoissa on kasvanut merkittävästi ja...

Ennakointi osaksi organisaation arkea

Maailmanlaajuinen koronapandemia muutti työtä ja liiketoimintaa ennennäkemättömän nopeasti. Kriisin yllättävät käänteet ja vauhti asettivat yritykset ja organisaatiot uuden eteen. Tapahtumat vyöryivät päälle tavalla, johon ei oltu osattu varautua. Nyt myllerrys jatkuu...

Merkityksellistä työtä

Odotettu Luotaimen asiakaslehti Työnohjaus & Coaching on ilmestynyt uunituoreena ja lämpimänä. Tämän vuoden numerossa kantavana teemana ovat arvostus työelämässä ja merkityksellinen työ. Olemme saaneet olla tukemassa suomalaista työelämää jo liki 15 vuotta. Alamme...

Työ ja kriisiaika – näkökulmia työyhteisöille ja esihenkilöille

Ulkoilu ja arkiset puuhat tuovat huojennusta mielelle. Kuvan valmentajastamme Hannele Logrénista otti Matleena Kerola Venäjän hyökkäys Ukrainaan on poikkeuksellisen järkyttävä uutinen monille suomalaisille ja on luonnollista, että sodan herättämät tunteet ja...
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 päivää sitten

Liiketoiminnan kehittämisen valmennuksessamme tehdään omaan asiantuntijatyöhön konkreettisesti liittyviä käytännön kehittämistehtäviä yhdessä 📝 Valmennuksessa kehitetään oman vastuualueen toimintaa, prosesseja ja omaa osaamista erilaisin menetelmin vaikuttavasti. Tällä kertaa ryhmä (kuvissa) koostui metsäalan asiantuntijoista ja pääosin ihanista insinööreistä 🧡Huippuporukka 🤗Koulutusohjelmassa ja prosessissa opitaan myös viestintää, vuorovaikutustaitoja, palautteen antamista ja vastaanottamista, sekä osaamisen jakamista. Päivissä on paljon huumoria, naurua ja hauskaa yhdessä innostumista 😁Välillä työpöydän äärestä poistumalla näkee tarkemmin👌Linkki työelämän kehittämisen koulutuksiimme kommenteissa 🌟#valmennus #kehittämine #osaamisenkehittämine #vuorovaikutus #työelä #työelämävalmennuk #ratkaisukeskeisyys #tiimityöskentel #konkretia #myynti #johtaminen ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Liiketoiminnan kehittämisen valmennuksessamme tehdään omaan asiantuntijatyöhön konkreettisesti liittyviä käytännön kehittämistehtäviä yhdessä 📝 
Valmennuksessa kehitetään oman vastuualueen toimintaa, prosesseja ja omaa osaamista erilaisin menetelmin vaikuttavasti. 
Tällä kertaa ryhmä (kuvissa) koostui metsäalan asiantuntijoista ja pääosin ihanista insinööreistä 🧡
Huippuporukka 🤗

Koulutusohjelmassa ja prosessissa opitaan myös viestintää, vuorovaikutustaitoja, palautteen antamista ja vastaanottamista, sekä osaamisen jakamista. Päivissä on paljon huumoria, naurua ja hauskaa yhdessä innostumista 😁
Välillä työpöydän äärestä poistumalla näkee tarkemmin👌

Linkki työelämän kehittämisen koulutuksiimme kommenteissa 🌟

#valmennus #kehittäminen #osaamisenkehittäminen #asiantuntijatyö #vuorovaikutus #työelämä #työelämävalmennukset #ratkaisukeskeisyys #yhteistyö #tiimityöskentely #ryhmätyöt #konkretia #myynti #johtaminen
#arvostustatyöelämään
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
5 päivää sitten

Kehitämme Luotaimessa myös omaa osaamistamme ja opimme jatkuvasti uutta. Meillä Luotaimen valmentajilla on nytkin menossa sisäinen vaativan vuorovaikutuksen asiantuntijakoulutus 👌Viimeksi saimme tähän kokonaisuuteen liittyen imeä tietoa Hannu Lauerman meille pitämästä todella mielenkiintoisesta koulutuksesta: Persoonallisuushäiriöt työelämässä 🙏🧡Taas saimme yhdessä - osa etänä, osa läsnä - uutta ymmärrystä ja näkökulmaa, joka auttaa meitä asiakastyössämme ja erilaisissa työyhteisöissä toimiessamme 🧡Kaikki, mikä meidän työtämme tukee, auttaa myös asiakkaitamme heidän haastavissa tilanteissaan tukena ollessamme. #osaamisenkehittämine #jatkuvaoppiminen #työnohjau #työnohjausty #valmennus #valmentajat #coaching #työelä #työelämävalmen #haastavattilanteet #kehittyminen #tieto #taito ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Kehitämme Luotaimessa myös omaa osaamistamme ja opimme jatkuvasti uutta. Meillä Luotaimen valmentajilla on nytkin menossa sisäinen vaativan vuorovaikutuksen asiantuntijakoulutus 👌

Viimeksi saimme tähän kokonaisuuteen liittyen imeä tietoa Hannu Lauerman meille pitämästä todella mielenkiintoisesta koulutuksesta: Persoonallisuushäiriöt työelämässä 🙏🧡

Taas saimme yhdessä - osa etänä, osa läsnä - uutta ymmärrystä ja näkökulmaa, joka auttaa meitä asiakastyössämme ja erilaisissa työyhteisöissä toimiessamme 🧡
Kaikki, mikä meidän työtämme tukee, auttaa myös asiakkaitamme heidän haastavissa tilanteissaan tukena ollessamme. 

#osaamisenkehittäminen #jatkuvaoppiminen #työnohjaus #työnohjaustyö #valmennus #valmennustyö #valmentajat #coaching #työyhteisöt #työelämä #työelämävalmennus #haastavattilanteet #kehittyminen #tieto #taito #arvostustatyöelämään

Kommentoi Facebookissa

Hurjan hyvä koulutus ja ammattinsa ehdottomia staroja🌺

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons