fbpx

Our Services

Luotain on henkilöstön, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut yritys. Koulutetut ja kokeneet työnohjaajat/coachit ja valmentajat auttavat ihmisiä  ja organisaatioita toimimaan optimaalisemmin — saamaan enemmän oikeita asioita aikaan työssä, jossa myös voi hyvin. Meiltä löytyy myös mm. Henkilöstötutkimus Työnimuun! ja Valmentava johtajuus esimiearviointityökalut. Työniloa ja tuloksia!

Training

Tuotamme ammatilliseen kehittymiseen, työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä valmennus- ja koulutuspalveluita räätälöitynä eri organisaatioille yrityksen tarpeiden mukaisesti. Avoimiin kursseihin ja koulutusohjelmiin voivat ottaa osaa yksittäiset henkilöt yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Lähde mukaan innostavaan koulutukseen/valmennukseen ja opi lisää!

Coaching

Meitä on 20 kokenutta ja koulutettua valmentajaa, työnohjaajaa ja coachia valmiina auttamaan sinua, oletpa sitten esimies, johtaja tai työntekijä.

Tutustu täältä Luotaimen työohjaajiin/coacheihin ja valmentajiin. Työskentelemme ympäri Suomen ja myös etäpalveluiden avulla. Työskentelykielet suomi, englanti ja ruotsi.

Luotain tarjoaa ratkaisuja

Luotain Consulting tarjoaa työnohjaus/coaching, valmennus- ja koulutuspalveluja koko Suomen alueella kaiken kokoisille yrityksille, valtiolle, kunnille sekä kaupungeille pitkäaikaisena organisaation kumppanina ja/tai yksittäisiin tarpeisiin asiakkaan toiveiden mukaan. Meillä on hyvät referenssit ja korkea asiakastyytyväisyys. Mittaamme vaikuttavuutta.

Meille tärkeintä on, että palveluissamme pureudutaan oikeisiin asioihin yhdessä ja tehdään työtä, joka vie yksilöä, yksikköä, organisaatiota ja koko konsernia aidosti eteenpäin.

Missiomme on lisätä arvostusta työelämään. Koemme, että arvostuksesta, vahvuuksista ja myönteisyydestä ammentamalla ihmiset saavat aikaan paitsi tuloksia, myös aitoa työniloa. Autamme organisaatioita myös ratkaisemaan erittäin vaikeita työyhteisötilanteita ja haasteita liiketoiminnan  kehittämisessä erittäin korkella ammattitaidolla.

Tarjoamme palveluitamme keskitetysti kehittämiskokonaisuuksina ja  mm. puitesopimuksin, mutta meiltä voi ostaa koulutusta, työnohjausta, coachingia, valmennusta, strategiatyöpajoja ja vaikka Tyhy-päiviä tai sovittelua myös yksittäisiin tarpeisiin.

Ajankohtaista

Osaamista osaamiskartoituksen pohjalta

Osaamista osaamiskartoituksen pohjalta

Osaamiskartoitus tuottaa havainnollista tietoa organisaation osaamistarpeista ja kehittämiskohteista. Kartoituksen pohjalta suunnitellut työnohjaus-, valmennus- ja muut asiantuntijapalvelut auttavat kehittämään henkilöstön osaamista vastaamaan organisaation...

lue lisää

Työnohjaus psykologien ammattitaidon ylläpitäjänä ja vahvistajana

Psykologin ammattiosaaminen pitää vahvasti sisällään ajatuksen osaamisen kartuttamisesta työnohjauksen kautta. Se ajatus iskostetaan psykologian opiskelijoihin jo aikaisessa vaiheessa. Usein aloittelevat, tai vain vähän sovellusalallaan toimineet psykologit lisäävät...

Positiivista työkykyä

Positiivista työkykyä

Työelämän kuormitustilanteet ovat ajassamme suuret ja monella toimialalla on kasvava tarve työkykyjohtamisen vahvistamiseen – organisaatioiden täytyy pystyä sitouttamaan osaavia työntekijöitä ja tukemaan heidän työkykyään, jotta organisaation keskeiset tavoitteet...

lue lisää

Asiakkaidemme sanomaa

Mielestäni työnohjauksen suurin hyöty näkyy työntekijöiden paremmin jaksamisessa työssään ja siitä, että työyhteisöön vahvistuu avoimen keskustelun foorumi. Vastuu työhyvinvoinnista jakaantuu kaikille työyhteisön jäsenille. Työnohjaus on myös tukenut vahvasti (muistuttanut) siitä mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi, joka mm. selkeyttää jokaisen työnkuvaa ja roolia.

Työohjauspalvelut / Lastensuojelulaitoksen johtaja

Työnohjauksessa olen oppinut, että itse omalla asenteella voi vaikuttaa asioihin, hyvä tiimihenki on työssäjaksamisen ykkösasia, selvät toimintaohjeet ja tavoitteet selkeyttää ja helpottaa toimimista ja yhteistyötä.

Työohjauspalvelut / lähihoitaja

Avoimuus eri tiimienkin välillä on lisääntynyt selvästi. Työnkierto on helpottunut.

Työohjauspalvelut / hoitokodin johtaja

Oppimiani asioita: palautteen anto, osaan arvioida omaa työskentelyä paremmin, avoimuus työyhteisössä.

Työohjauspalvelut / nuoriso-ohjaaja

Sai purkaa tuntoja ja selkeästi oivalsin, että omaiset tarvitsevat viestiä meiltä ohjaajilta, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on paitsi oikeus myös suorastaan velvollisuus.

Työohjauspalvelut / vapaaehtoistyöntekijä

Työnohjaus on jämptiyttänyt esimiestyötäni. Työnohjaus on auttanut kehittämään valmentavaa otetta ja asiat on helpompi ottaa puheeksi työntekijöiden kanssa.

Työohjauspalvelut / johtaja

Olemme oppineet antamaan palautetta/palautteenantotyyli on tärkeä, asioiden näkeminen positiivisemmassa valossa, muiden mielipiteet ovat tärkeitä. Avoin keskustelu on lisääntynyt.

Työohjauspalvelut / ohjaaja

Valmennuksen anti oli hyvä, koska saimme itse ryhmissä työskennellä ja keksiä ratkaisuja. Valmentaja ei antanut ”ylhäältä” valmiita ratkaisuja, vaan asiat lähtivät myös meistä itsestämme.

Työohjauspalvelut / sairaanhoitaja

Esitys sai pohtimaan oman työyhteisön asioita laajemmin ja syvemmin. Erityisesti esitys eri ihmistyypeistä mielenkiintoinen, koska antaa eväitä ymmärtämään työkavereiden erilaisuutta rikkautena.

Työohjauspalvelut / sairaanhoitaja

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Hyvä päivä, tärkeä teema kaikille, valmennus sopi koko meidän moniammatilliselle työyhteisölle.

Työohjauspalvelut / ylilääkäri

Valmentaja onnistui mielestäni oikein hyvin suhteessa käytettyyn aikaan. Kiitos hyvästä päivästä!

Työohjauspalvelut / koulutuspäällikkö

Erinomainen päivä. Valmentaja otti hyvin koko porukan mukaan, oli oikeasti kiinnostunut meidän ongelmista ja sai meidät jakamaan hyviä käytänteitä: todella hyvä. Sai meidät motivoitua hyvin aiheeseen ja sain paljon irti koulutuksesta.

Työohjauspalvelut / esimies

Hyvä päivä. Käytännön esimerkit ja käytännön vinkit. Mukavasti saatiin puhetta aikaiseksi. ? Hyvä esimieskouluttaja.

Työohjauspalvelut / esimies (esimiehen vuorovaikutustaidot -koulutuksesta)

Selkeä hyvä koulutus, maanläheinen/arkeen liittyvä tyyli. Keskusteleva opetustyyli.

Työohjauspalvelut / esimies

Erittäin hyvä päivä. Vuorovaikutustaidot ovat asiakastyössä tosi tärkeitä. Oivalluksia tuli.

Työohjauspalvelut / asiakaspalvelija

Meinaan soveltaa oppimaani (vuorovaikutustaidot) käytäntöön asiakastyön ja työyhteisötyön parantamisessa

Työohjauspalvelut / toimistosihteeri

Yritän ainakin ymmärtää ja hyväksyä erilaisia ihmisiä ja heidän käyttäytymistyyliä

Työohjauspalvelut / hoitotyön työntekijä

Blogi

Osaamista osaamiskartoituksen pohjalta

Osaamiskartoitus tuottaa havainnollista tietoa organisaation osaamistarpeista ja kehittämiskohteista. Kartoituksen pohjalta suunnitellut työnohjaus-, valmennus- ja muut asiantuntijapalvelut auttavat kehittämään henkilöstön osaamista vastaamaan organisaation...

Kohti parempaa työhyvinvointia – motivaation ja itsensä johtamisen merkitys

Työhyvinvointi on suuri intohimoni kohde: Tavoitteeni on lisätä työhyvinvointia työyhteisö kerrallaan. Tajusin tämän hyvinkin konkreettisesti tänä keväänä, kun olin lähdössä erään työyhteisön työnohjaukseen ja lähtiessäni sanoin miehelleni, että lähden nyt auttamaan...

Työnohjaus psykologien ammattitaidon ylläpitäjänä ja vahvistajana

Psykologin ammattiosaaminen pitää vahvasti sisällään ajatuksen osaamisen kartuttamisesta työnohjauksen kautta. Se ajatus iskostetaan psykologian opiskelijoihin jo aikaisessa vaiheessa. Usein aloittelevat, tai vain vähän sovellusalallaan toimineet psykologit lisäävät...

Positiivista työkykyä

Työelämän kuormitustilanteet ovat ajassamme suuret ja monella toimialalla on kasvava tarve työkykyjohtamisen vahvistamiseen – organisaatioiden täytyy pystyä sitouttamaan osaavia työntekijöitä ja tukemaan heidän työkykyään, jotta organisaation keskeiset tavoitteet...

Kehitämme Luotaimessa myös omaa osaamistamme ja opimme jatkuvasti uutta

Meillä Luotaimen valmentajilla on nytkin menossa sisäinen vaativan vuorovaikutuksen asiantuntijakoulutus. Kokonaisuuden kaksi viimeisintä kertaa olemme saaneet imeä tietoa Hannu Lauerman meille pitämistä todella mielenkiintoisista koulutuksista: Persoonallisuushäiriöt...

Arvostava työyhteisö

Sillä missä, miten ja millä mielellä teemme työtämme, on merkitystä. Käytämme ison osan ajastamme työssä, joten sillä on merkitystä, mitä annamme työllemme ja mitä siltä saamme. Ennen nykyistä etä- ja hybridityöaikaa suurin osa työssä käyvistä ihmisistä teki töitä...

Tehokkuus on hyvinvoinnin lähde

Usein, kun puhumme tehokkuudesta, voi tulla hieman epämiellyttävä olo. Tehokkuus saattaa joillain ihmisillä liittyä ajatukseen siitä, että nyt täytyy painaa pitkää päivää ja saada mahdollisimman paljon mahdollisimman nopeasti aikaiseksi ja mieluiten monella taholla...

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu ovat liiketoiminnan kehittämisen uusi musta

Maailman trendit ja digitaaliset kanavat ohjaavat tällä hetkellä vuorovaikuttamaan asiakkaiden kanssa, personoimaan viestintää ja ymmärtämään yksilön arvomaailmaa ja tunteita. Pohdinnan aiheina ovat esimerkiksi työntekijän ja työnantajan tarpeet ja ihmisen...

Luotaimen joulutervehdys 2022

Sydämellinen kiitos tästä vuodesta ja yhteisestä työstä. Kiitos, että olemme saaneet tehdä merkityksellistä työtä myös yhdessä sinun kanssasi. Luotaimen joulubiisin upeana artistina Markus Salo, jonka myötä haluamme toivottaa joulurauhaa jokaiselle....

Itseensä luottava Suomi

Olemme niin kiitollisia, että olemme saaneet syntyä suomalaisina ja elää elämäämme vapaina, omia vahvuuksia hyödyntäen, oppien, kouluttautuen ja nauttien Suomen ainutlaatuisesta turvasta ja tasa-arvosta, sekä sen antamista mahdollisuuksista toteuttaa omaa itseämme ja...

Hyvällä ikäjohtamisella parempaan työhyvinvointiin ja tulokseen

Usein kuulen puhuttavan ikäjohtamisesta siten, että se ymmärretään 50+ ikäisten, tai ikääntyvien johtamiseksi. Ikäjohtaminen on kuitenkin kaikenikäisten hyvää, päivittäistä johtamista. Se on eri-ikäisten taidokasta johtamista, huomioiden ikään liittyvät yksilölliset...

Oletko ottaja vai antaja?

Työyhteisön kehittäjänä minulla on erinomainen mahdollisuus nähdä monta erilaista työpaikkaa ja -kulttuuria, ja tehdä havaintoja. Yksi työyhteisön ominaisuus, jota havainnoin, on kyky auttaa, tai olla auttamatta. Pahimmillaan auttamisen puutetta voisi jopa kutsua...

Arvostusta työelämään jo 15 vuotta

Luotaimen yhteiskunnallinen tehtävä on auttaa toisia onnistumaan omassa perustehtävässään. Olemme 15 vuoden ajan olleet mukana vaikuttamassa monella toimialalla siihen, että päätökset ovat oikeudenmukaisia, perustuvat ammatillisiin motiiveihin, ja etiikka kestää...

Merkityksellisyyden aika

Yhä useampi meistä esittää työelämässä itselleen kysymyksen ”miksi” tai ”kannattaako kaikki työhön uhrattu aika ja vaiva”? Samalla pohdimme sitä, mikä on meille merkityksellistä ja tärkeää; vaivan ’väärttiä’. Merkityksellisyys työelämässä rakentuu monesta asiasta,...

Merkityksellistä johtamista ja organisaatiokulttuuria

Tapio Aaltosen, Pirjo Ahosen ja Jaakko Sahimaan Johda Merkitystä (2021) kirjan inspiroimana kasvoi mielenkiintoni tutustua laajemmin merkityksellisyyden teemaan liittyvään kirjallisuuteen ja niiden eri tulokulmien tarkasteluun. Merkityksellisyyden kannalta keskeistä...
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 viikkoa sitten

Arvostava työyhteisö™ -työhyvinvointipäivän aikana pysähdytään miettimään yhteistyön voimaa ja yhteisen tavoitteen merkitystä. Luotaimen voimaannuttavassa Tyhy-päivässä yhteisöllisyys vahvistuu 💚 Päivässä, tai puolipäivässä tavoitteena voi olla myös muutoksen eteenpäin vieminen, yhteisten toimintatapojen ja vuorovaikutuksen kehittäminen, tai itsensä johtaminen, ajanhallinta, työhyvinvointi ja keskittyminen 🌿Valmennussisältömme sopivat hyvin myös kesäpäiviin, syyspäiviin, kick offeihin ja muihin tiimi- ja työyhteisöpäiviin hyvin erikokoisille ja eri toimialan organisaatioille.Toimimme valtakunnallisesti ja noin 30 ammattitaitoisesta ja kokeneesta valmentajastamme löytyy aivan varmasti juuri teidän tarpeisiinne sopiva 💚 Räätälöimme valmennuspäivät aina asiakaslähtöisesti 🌿Katso linkki kommenteista 🧡#tiimipäiv #kesäpäi #tyhypäiv #kickoff #työhyvinvointipäi #työyhteis #voimaantuminen #yhteinensuunta #pelisäänn #tavoitteet #yhteisöllisyy #vuorovaikutus #valmennus #koulutus #osaamisenkehittämine #työhyvinvoint #kunnioitus #arvostus ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Arvostava työyhteisö™ -työhyvinvointipäivän aikana pysähdytään miettimään yhteistyön voimaa ja yhteisen tavoitteen merkitystä. Luotaimen voimaannuttavassa Tyhy-päivässä yhteisöllisyys vahvistuu 💚 Päivässä, tai puolipäivässä tavoitteena voi olla myös muutoksen eteenpäin vieminen, yhteisten toimintatapojen ja vuorovaikutuksen kehittäminen, tai itsensä johtaminen, ajanhallinta, työhyvinvointi ja keskittyminen 🌿

Valmennussisältömme sopivat hyvin myös kesäpäiviin, syyspäiviin, kick offeihin ja muihin tiimi- ja työyhteisöpäiviin hyvin erikokoisille ja eri toimialan organisaatioille.
Toimimme valtakunnallisesti ja noin 30 ammattitaitoisesta ja kokeneesta valmentajastamme löytyy aivan varmasti juuri teidän tarpeisiinne sopiva 💚 Räätälöimme valmennuspäivät aina asiakaslähtöisesti 🌿

Katso linkki kommenteista 🧡

#tiimipäivä #kesäpäivä #tyhypäivä #kickoff #työhyvinvointipäivä #työyhteisö #voimaantuminen #yhteinensuunta #pelisäännöt #tavoitteet #yhteisöllisyys #vuorovaikutus #valmennus #koulutus #osaamisenkehittäminen #työhyvinvointi #kunnioitus #arvostus #arvostustatyöelämään
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 viikkoa sitten

Esihenkilöiden työnohjaus hyödyttää koko työyhteisöä 💚Kysyttäessä, millainen on hyvä esihenkilö saa usein pitkän listan lähes ihanneihmisen ominaisuuksia ja vaatimuksia. Esihenkilö paitsi edustaa työnantajaa myös vaikuttaa esimerkillään työyhteisön ilmapiiriin, vuorovaikutukseen ja kulttuuriin. Esihenkilön tulee osata kuunnella, tukea, auttaa, mahdollistaa, osallistaa ja oivalluttaa. Esihenkilö kohtaa erilaisia haastavia tilanteita, joissa hänen toisaalta tulee olla looginen ja linjakas, toisinaan taas on kyettävä ajattelemaan ja tekemään päätöksiä yhtäkkisen nopeasti ihan uudella ja ennenkokemattomalla tavalla. Esihenkilötyössä päästään melko harvoin tilanteeseen, jossa aivan kaikki ovat tyytyväisiä, mutta silti täytyy jaksaa johtaa ja edelleen kehittää positiivisesti tulevaisuuteen orientoituen 💚 Joskus esihenkilö voi kokea olevansa erilaisten tavoitteiden keskellä melko yksinkin🐺🆘 Esihenkilönä on vaikea tulla valmiiksi 🐛Erityistä tukea tarvitsee uusi esihenkilö. Esihenkilötyö vaatii aiempaa enemmän ymmärrystä tilanteesta, tiimistä ja erilaisista ihmisistä. Toisaalta esihenkilönä on vaikea tulla valmiiksi, pikemminkin kyseessä on koko uran pituinen kasvumatka itseen🦋Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus on kunnioittava ja myönteinen tapa tutkia omaa, ja työyhteisön työtä, oppia ja kohdata erilaisia työelämän haasteita ja keinoja kehittyä 💚 Työnohjauksessa löydetään ratkaisuja työhön, ja omaan työrooliin, sekä keskitytään työyhteisön toimivuuteen. Työnohjaussuunnitelmassa arvioidaan, olisiko esihenkilön ohjaus hedelmällisintä yksilö- vai ryhmätyönohjauksena.Ota yhteyttä, kun pohdit esihenkilöiden työnohjauksen aloittamista. Linkki kommenteissa 🔗#työnohjau #esihenkilöty #johtaminen #kehittyminen #esihenkilöntyönohja #yksilötyönohja #ryhmätyönohja #henkilökohtainenkasv #kasvupolku #esimerkillisyys #työilmapiir #työyhteis #työkulttuur #organisaatiokulttuuri #kuunteleminen #positiivisuus #ratkaisukeskeisyys #voimavarakeskeisyys #myönteinentulevaisuusorientaati #kunnioitus #vahvuudet #palautteenanto #valmentavajohtaminen #haastavattilanteet #työssäoppimin #osaamisenkehittämine ... Näytä lisääNäytä vähemmän

Esihenkilöiden työnohjaus hyödyttää koko työyhteisöä 💚
Kysyttäessä, millainen on hyvä esihenkilö saa usein pitkän listan lähes ihanneihmisen ominaisuuksia ja vaatimuksia. Esihenkilö paitsi edustaa työnantajaa myös vaikuttaa esimerkillään työyhteisön ilmapiiriin, vuorovaikutukseen ja kulttuuriin. Esihenkilön tulee osata kuunnella, tukea, auttaa, mahdollistaa, osallistaa ja oivalluttaa. 
Esihenkilö kohtaa erilaisia haastavia tilanteita, joissa hänen toisaalta tulee olla looginen ja linjakas, toisinaan taas on kyettävä ajattelemaan ja tekemään päätöksiä yhtäkkisen nopeasti ihan uudella ja ennenkokemattomalla tavalla.  
Esihenkilötyössä päästään melko harvoin tilanteeseen, jossa aivan kaikki ovat tyytyväisiä, mutta silti täytyy jaksaa johtaa ja edelleen kehittää positiivisesti tulevaisuuteen orientoituen 💚 Joskus esihenkilö voi kokea olevansa erilaisten tavoitteiden keskellä melko yksinkin🐺🆘  

Esihenkilönä on vaikea tulla valmiiksi 🐛

Erityistä tukea tarvitsee uusi esihenkilö. Esihenkilötyö vaatii aiempaa enemmän ymmärrystä tilanteesta, tiimistä ja erilaisista ihmisistä. Toisaalta esihenkilönä on vaikea tulla valmiiksi, pikemminkin kyseessä on koko uran pituinen kasvumatka itseen🦋

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus on kunnioittava ja myönteinen tapa tutkia omaa, ja työyhteisön työtä, oppia ja kohdata erilaisia työelämän haasteita ja keinoja kehittyä 💚 Työnohjauksessa löydetään ratkaisuja työhön, ja omaan työrooliin, sekä keskitytään työyhteisön toimivuuteen. Työnohjaussuunnitelmassa arvioidaan, olisiko esihenkilön ohjaus hedelmällisintä yksilö- vai ryhmätyönohjauksena.

Ota yhteyttä, kun pohdit esihenkilöiden työnohjauksen aloittamista. Linkki kommenteissa 🔗

#työnohjaus #esihenkilötyö #johtaminen #kehittyminen #esihenkilöntyönohjaus #yksilötyönohjaus #ryhmätyönohjaus #henkilökohtainenkasvu #kasvupolku #esimerkillisyys #työilmapiiri #työyhteisö #työkulttuuri #organisaatiokulttuuri #kasvuneväät #kuunteleminen #positiivisuus #ratkaisukeskeisyys #voimavarakeskeisyys #myönteinentulevaisuusorientaatio #kunnioitus #vahvuudet #palautteenanto #valmentavajohtaminen #haastavattilanteet #työssäoppiminen #osaamisenkehittäminen #arvostustatyöelämään
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons