fbpx

Työkykyjohtamisen osaamisen kehittäminen kannattaa

helmi 27, 2024 | Blogi, Yleinen

Työkykyjohtaminen

Työelämä nykyajassa kaipaa kipeästi toivoa antavaa ja tulosta tukevaa näkökulmaa. Monella alalla on pula osaavasta väestä ja myös jaksamisesta. Työelämä kuormittaa aiempaa enemmän ammattilaisten aivoja ja mielenterveyttä. Samalla tulos- ja leikkauspaineet painavat johtajan hartioilla. Apua tähän kaikkeen voi saada työkykyjohtamisesta.

Työkykyjohtaminen on ymmärrystä ja taitoa työelämän inhimillisen resurssin optimaaliseen johtamiseen – ihmisten hyvinvoinnin, vahvuuksien ja motivaation hyödyntämiseen ja vaalimiseen. Työkykyjohtamista voidaan perustella paitsi euroilla, myös merkityksellisyydellä, etiikalla ja inhimillisyydellä. Parhaimmillaan työkykyjohtamisen osaaja ymmärtää myös oman hyvinvointinsa yhteyden organisaation systeemiseen hyvinvointiin, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen ihmisten yhteisössä.

Näistä lähtökohdista Luotain Consulting Oy:n asiantuntijatiimi kehitti vuosina 2022-2023 Työsuojelurahaston tuen turvin Työkykyjohtamisen koulutusohjelman. Ohjelma on suunnattu esihenkilöille ja hr-ammattilaisille. Koulutusohjelma kehittää työkykyjohtamisen osaamisen teoria- ja taitopohjaa sekä kykyä soveltaa opittua omassa organisaatiossa. Hankkeessa syntyi myös Työkykyjohtaminen – kouluttajan opas, joka on organisaatioiden ja esihenkilöiden hyödynnettävissä vapaasti.

Työkykyjohtamisen ydintaidot

Esihenkilöt itse sekä heidän tiiminsä hyötyvät, jos esihenkilöillä on riittävää tietoa ihmisen psykofyysissosiaalisesta hyvinvoinnista ja siitä, miten monet asiat hyvinvointiimme vaikuttavat. Myös organisaatiopsykologinen näkökulma saattaa auttaa työn kehittämisessä merkittävästi, jos esihenkilö on noussut tehtäväänsä substanssiasiantuntijan tehtävästä.

Työkykyjohtamisessa tarvittava taito on myös systeemistä ymmärrystä, jossa esihenkilö huomaa vaikuttavansa työyhteisön hyvinvointiin päivittäisillä johtamisteoillaan, omalla vuorovaikutuksellaan, sanavalinnoillaan ja sillä, mihin hän kiinnittää huomiota ja miten ja mistä hän antaa palautetta.

Reflektiokyky tarkoittaa sitä, että johtaja pyrkii tietoisuuteen omista toimintatavoistaan ja niiden vaikutuksista muihin. Tällöin johtajalla on rohkeutta tarkastella omaa toimintaansa myös kriittisesti ja ottaa palautetta vastaan. Reflektiotaidot vaikuttavat kasvuun johtajana ja auttavat toimimaan inhimillisesti ja eettisesti kiperissäkin tilanteissa.

Työkykyjohtaminen liittyy myös kyky ymmärtää ja kehittää prosesseja, sillä työkyky liittyy väistämättä sekä tiimitason että organisaatiotason erilaisiin käytäntöihin. Työkykyjohtamisen näkökulmasta onkin hyvä osata sekä arvioida nykyisiä käytäntöjä että suunnitella uusia malleja, joissa otetaan huomioon työturvallisuutta ja työhyvinvointia haastavat ja rakentavat tekijät niin fyysisen työhyvinvoinnin kuin psyykkisen ja sosiaalisen työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Ennen kaikkea työkykyjohtaminen on hyvinvoinnin johtamista arjessa. Se edellyttää, että esimies tuntee toimialan riski- ja voimavaratekijöitä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi asiantuntija-aloilla on hyvä tuntea aivoterveyttä kuormittavia ja suojaavia tekijöitä ja tukea myös fyysistä liikettä ja yhteisöllisyyttä vaikkapa etätyöpäivien aikana. Hoiva-aloilla korostuvat hyvän ergonomian, resurssoinnin ja palautumisen lisäksi ymmärrys eettisestä kuormituksesta ja myötätuntouupumuksesta ja näiden ehkäisemisestä.

Hyvinvoinnin johtaminen arjessa tarkoittaa myös kykyä johtaa turvallisesti, dialogisesti ja myönteisesti yksilöä sekä ryhmää. Esihenkilöllä on hyvä olla perustiedot toimivasta tiimityöstä ja työkaluja keskustelun ja kehittämisen ohjaamiseen tavoitteellisesti ja yhteistyötä rakentavasti.

Hyvin tärkeää on myös varhainen välittäminen: kyky myötätuntoon ja mentalisaatioon eli toisen ihmisen ajatusmaailman ymmärtämiseen myös haastavassa tilanteessa.

Onnistunut koulutuspilotti

Työkykyjohtamisen koulutusohjelma on kehitetty Luotaimen asiantuntijatiimin yhteistyönä. Koulutuksessa on hyödynnetty asiantuntijoidemme vuosien ja vuosikymmenten aikana kertynyttä tietoa terveydestä, työhyvinvoinnista, organisaatioiden kehittämisestä, henkilöstöjohtamisesta sekä haastavien tilanteiden ratkomisesta työpaikoilla. Lisäksi koulutusohjelmaan on valittu uusinta positiivisen psykologian tutkimustietoa sekä tutkittuja ja käytännön työssä hyviksi koettuja välineitä, joiden avulla työhyvinvointia ja työkykyä voi tukea arjen keskellä.

Taustatyön pohjalta kehitettiin koulutuskokonaisuus materiaaleineen ja digitaalisine oppimisympäristöineen ja tätä kokonaisuutta pilotoitiin n. 8 kk kestävässä työkykyjohtamisen koulutusohjelman pilotissa. Pilotissa oli mukana 18 osallistujaa: yrittäjiä, esihenkilöitä julkisen puolen organisaatioista, järjestöistä sekä eri kokoisista yrityksistä. Mukana oli myös HR-ammattilaisia: henkilöstöpäälliköitä ja -koordinaattoreita sekä työnohjaajia/valmentajia.

Osallistujien kokemukset työkykyjohtamisen koulutuksesta ovat olleet myönteisiä. Ohjelma on koettu monialaiseksi ja taitoja sekä rohkeutta kerryttäväksi. Esimerkkejä avoimista palautteista:

”Koulutuksessa parasta oli luottamuksellisuus, syvällisyys, yhteisöllisyys ja osallistavat keskustelut.”

”Koulutuksessa toimivat erityisesti lähipäivien monipuolisuus, laadukas materiaali, kouluttajan empaattisuus ja kunnioittavuus.”

”Työkykyjohtamisen koulutuksessa huomioitiin myös osallistujien hyvinvointi. Etäosallistuminen oli mahdollista joustavasti ja toimivasti.”

”Suosittelisin tätä koulutusta yrityksille, joissa on tai joissa on tulossa organisaatiouudistus tai muu muutosprosessi.”

”Kurssi on laaja-alainen, työtapa monipuolinen ja ainutlaatuista on se, miten hyvin kurssi soveltuu erilaisten taustojen omaaville esihenkilöille.”

Työkykyjohtamisen koulutuksen tulevaisuus

Työkykyjohtamisen koulutuskokonaisuus on valmis tuote, jota voidaan soveltaa sekä pitkänä koulutusohjelmana että lyhyempinä koulutuskokonaisuuksina. Työkykyjohtaminen on laaja käsite, joka ei ole vielä kovin tunnettu. Onkin tärkeää viestiä lisää siitä, miten työkykyjohtamisen hyödyt auttavat modernin työelämän ongelmien ratkaisemisessa.

Hyvä koulutus kehittyy jatkuvasti eteenpäin myös jokaisen uuden koulutusryhmän myötä ja saadun palautteen myötä. Uutta tutkimustietoa työkyvystä julkaistaan jatkuvasti ja sitä on luonteva lisätä perusaineiston joukkoon.

Luotaimen työkykyjohtamisen koulutus on laajuudeltaan noin vuoden kestävä prosessi. Koulutuksen osana toteutetaan työkykyjohtamisen kehittämistyö omassa työssä ja tehdään siitä yhteenveto oman organisaation käyttöön. Lisäksi oppimista ja oman toimintatavan muutosta tukee toiminnan ohjattu reflektointi työnohjauksellisissa ryhmissä. Esihenkilöt saavat kokeilla menetelmiä myös omakohtaisesti, mikä tukee myös esimiehen omaa motivaatiota ja työssä jaksamista. Esihenkilöt kartuttavat osaamista, joka hyödyttää heitä työurallaan vuosien ajan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Samalla myös organisaatio ja työntekijät hyötyvät.

Seuraava koulutus alkaa 26.4.. Koulutuksen voi suorittaa nyt myös työssäkäyvän oppisopimuksena.

Lue lisää koulutuksesta täältä

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto