fbpx

Helsingin Myllyn henkilöstökysely

helmi 5, 2024 | Blogi, Etusivun Ajankohtaista

Myllärin-tuotteita valmistava Helsingin Mylly Oy tunnetaan laadukkaista viljatuotteistaan ja vastuullisuudestaan, jota yritys on toteuttanut edelläkävijänä toimialallaan. Helsingin Mylly Oy on Suomen suurin luomuviljan ja gluteenittoman kauran jalostaja. Vuonna 2024 Helsingin Mylly Oy viettää 90-vuotisjuhlavuottaan.

Neljännen sukupolven perheyrityksenä Helsingin Myllylle on tärkeätä katsoa pitkälle tulevaan ja luoda kestävää hyvää ympärilleen. Jatkuvuus, yhdessä tekeminen ja vastuullisuus ovat tärkeitä arvoja yritykselle.

Helsingin Myllyä luotsaa nykyisin toimitusjohtaja Niklas Kumlin. Hänen isoisänsä isä perusti yrityksen vuonna 1934.  Alusta saakka tärkeimpinä tavoitteina on ollut tuotteiden ylivertainen laatu ja asiakkaiden luottamus.

Niklaksen äiti Maret Puhk työskentelee hallituksen puheenjohtajana ja vastaa yrityksen henkilöstöasioista. Niklaksen veli Filip Kumlin toimii yrityksen viennissä ja kolmas veli Kristian Kumlin on oman työnsä ohella vienyt ansiokkaasti eteenpäin Helsingin Myllyn vastuullisuusasioita.

Helsingin Mylly työllistää yhteensä noin 100 ihmistä tuotantolaitoksillaan Järvenpäässä, Närpiössä ja Vaasassa. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on perheyrityksen sydän ja jatkuvuuden edellytys.

Helsingin Mylly halusikin keväällä 2023 toteuttaa yhdessä Luotain Consulting Oy:n kanssa henkilöstö- ja työhyvinvointikyselyn. Haluttiin saada hyvä ja kokonaisvaltainen käsitys siitä, kuinka ihmiset voivat, miten yhteistyötä tehdään ja mikä on työntekijöille tärkeätä. Jatkuvasti kehittyvänä yrityksenä ja työnantajana haluttiin myös tietää, missä on vielä kehittämistä.  

Tavoitteena henkilöstökyselyn korkea vastausprosentti

Koska Helsingin Myllyn aikaisempina vuosina toteuttamaan työeläkeyhtiön henkilöstökyselyyn oli tullut vähän vastauksia, yksi tärkeä lähtökohta yhteistyölle oli myös mahdollisimman hyvän vastausprosentin saavuttaminen. Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen varmistettiin sujuvalla ja selkeällä sähköisellä kyselyllä, johon oli mahdollisuus vastata joko suomeksi, ruotsiksi, tai englanniksi. Lisäksi Helsingin Myllyssä luvattiin pitsat siihen toimipisteeseen, jossa saataisiin prosentuaalisesti paras vastausprosentti kyselyyn. Vastausprosentti henkilöstökyselyyn olikin lopulta sata!

Henkilöstökyselyn onnistuminen vaatii yhteistyötä ja tulosten ammattitaitoista purkamista

Luotaimen sähköinen henkilöstökysely tarjoaa nopean ja tehokkaan tavan kerätä tietoa luotettavasti. Luotaimen työhyvinvointikyselyllä voidaan varmistaa, että hyvän työntekijäkokemuksen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edellyttämät keskeiset voimavaratekijät ovat muutoksissakin kunnossa. Kyselyn onnistuminen vaatii yhteistyötä, ja osaavaa toteutusta. Helsingin Myllyn kanssa kyselyä täydennettiin yrityksen toivomilla lisäkysymyksillä ja kysymyksiä muokattiin yhdessä räätälöiden.

Lähes yhtä tärkeätä kuin kysyä ja kuulla henkilöstön ajatuksia, mielipiteitä ja näkemyksiä, on myös käydä yhdessä läpi henkilöstökyselyn tulokset. Käsittelemättä jäävät henkilöstö- ja työhyvinvointikyselyt ja niiden tulokset olisivat omiaan laskemaan henkilöstön innokkuutta vastata kyselyyn seuraavalla kerralla. Vaikuttamismahdollisuudet ja osallistuminen lisäävät myös henkilöstön sitoutumista yhteisiin, kyselyn pohjalta tehtäviin päätöksiin. Jos kyselyn tulokset eivät vaikuttaisi mihinkään, kyselyn merkitys yhteistyötä, kehittämistä ja onnistumisia tukevana vuosittaisena toteutuksena kärsisi merkittävästi. Tulosten ammattitaitoinen purkaminen henkilöstölle lisää luottamusta. Helsingin Mylly Oy:ssä käytiin Luotaimen asiantuntijan kanssa tulokset läpi ensin koko henkilöstölle ja vielä erikseen esihenkilöille. Tämän jälkeen yritys jatkoi keskustelua ja johtopäätösten työstämistä, vahvuuksien ja kehityskohteiden purkamista eteenpäin yksikkötasolle.

Osaamisen kehittämistä tulosten perusteella

Helsingin Myllyssä lähdettiin saman tien tulosten perusteella kehittämään kehityskohteita mm. palautteen antamisen osalta. Seuraavaksi Luotain ja Helsingin Mylly jatkavat yhteistyötä esihenkilöiden prosessimaisella, vuoden kestävällä valmennusohjelmalla, jossa syvennytään erityisesti kyselyn kautta selkiytyneisiin pääteemoihin osaamisen kehittämisessä. Kaikki Helsingin Myllyn esihenkilöt ovat olleet valmennuksista ja kehittymismahdollisuuksista aivan innoissaan.

Vuoden päästä ensimmäisestä kyselystä toteutetaan yhdessä uusi tilannekatsaus, eli henkilöstökysely, josta selviää sekä palautteen merkitys, että edistyminen kehityskohteissa ja osaltaan myös valmennuksen vaikuttavuus. Tärkeätä on seurata myös, että työyhteisössä koetut ja havaitut vahvuudet pysyvät ennallaan ja vain vahvistuvat entisestään.

Vahvuuksina innostuneisuus, sitoutuneisuus ja vastuullisuus

Helsingin Myllyn vahvuuksiksi nousivat henkilöstön todella korkea sitoutumisaste, työn imu ja innostuneisuus. Helsingin Myllyssä todella moni on monta kertaa viikossa innostunut työstään! Työyhteisö koettiin tasa-arvoiseksi ja vastuulliseksi, sekä esihenkilöiltä että kollegoilta saadaan tukea omaan työhön.   

Eija Haapala

Kysyimme henkilöstöasioista vastaavalta Maret Puhkilta, millaista Luotaimen kanssa oli työskennellä, johon hän vastasi: ”Yhteistyö on ollut luontevaa, mutkatonta ja sujuvaa ja aiommekin ensi vuonna teettää henkilöstökyselyn taas kanssanne”. Paras palaute, mitä voimme asiakkaalta saada!

Luotaimen henkilöstötutkimus onkin helposti toistettavissa. Data säilyy Luotain Consultingin tietokannassa tietoturvallisesti, josta se on käytettävissä seuraavia tutkimuksia ja vertailuja varten.

Kirjoittajana: Eija Haapala
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamisen asiantuntija, YTK, Johdon työnohjaaja CSLE®, ratkaisukeskeinen valmentaja, kokenut muutosjohtamisen, myynnin ja tiedolla johtamisen ammattilainen.

Tämä artikkeli yhteistyöstämme Helsingin Myllyn kanssa sekä monia muita asiakastarinoita ja kokemuksia työstämme löytyvät Luotaimen lehdestä

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto