fbpx

Arvostava työyhteisö luento

Työyhteisövalmennus

Laajuus: 2-3h

Arvostava työyhteisövalmennus – osallistava luento on vuorovaikutteinen. Työyhteisövalmennus pitää sisällään luentomaisia osuuksia ja pohdinta-tehtäviä. Päivän sisältöpainotukset räätälöidään tilaajan tarpeen ja käytettävissä olevan ajan mukaan.

Arvostavan Työyhteisövalmennuksen hyödyt

Työyhteisövalmennus on voimaannuttava, vahvistaa hyvää työilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä sekä lisää myönteisiä tunteita ryhmän sisällä

Arvostava Työyhteisövalmennuksen -luennon ja workshopin teemoja ovat:

– Arvostava työyhteisö – millainen se on
Luentomainen osuus, jossa työyhteisövalmentaja puhuu yhteisestä tavoitteesta ja asenteesta. Työyhteisövalmentaja puhuu työn arvostuksesta, työkaverin arvostuksesta/työkaverin työn arvostuksesta, asiakkaan arvostuksesta ja oman itsen arvotuksen merkityksestä. Luentomaisessa osuudessa viitataan aitoihin työelämäesimerkkeihin ja tutkimustietoon.

– Työyhteisövalmennuksen käsitellään myös erilaisuutta:
Erilaiset ihmistyypit työyhteisön jäseninä – miten saisimme voimavarat, vahvuudet ja potentiaalin käyttöön.
Luentomainen osuus, jossa työyhteisövalmentaja puhuu kanssakäymisen työelämästä ja erilaisuuden arvon näkemisestä. Teemana on erilaisuuden arvostelemisesta arvostamiseen.

– Työyhteisövalmennuksen osiossa Vuorovaikutustaidot – millaista on hyvä vuorovaikutus ja aito yhteistyö käsitellään hyviä vuorovaikutuksellisia työntekijätaitoja.
Luentomainen osuus. Hyvä vuorovaikutus, aito yhteistyö, dialogi ja ratkaisu- ja voimavarakeskeinen viestintä. Luottamuksen tunnusmerkit. Palautteen merkitys ja palautteen antamisen taito

– Työyhteisövalmennuksen osiossa hyvä työilmapiiri avain työn iloon käsitellään sitä, kuinka suuri merkitys hyvällä työilmapiirillä on työtyytyväisyydelle.
Luentomainen osuus.  Hyvä työilmapiiri on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla. Työilmapiiriin ja työniloon vaikuttavat mm. arvostus, luottamus, avoimuus, kiinnostus, kuunteleminen, kannustus, välittäminen, yhdessäolo, onnistumisten näkeminen, hauskuus, mahdollisuus vaikuttaa. osaaminen.

– Työyhteisövalmennuksen osiossa Työyhteisön myönteisyys – avain työyhteisön ja yksilön työniloon käsitellään myönteisyyden merkitystä työyhteisölle.
Luentomainen osuus. Positiivisen psykologian näkökulma. Millaista tarinaa työyhteisöstä luodaan. Työelämän esimerkkejä. Millaista tarinaa minä työyhteisöstäni luon?

Luento räätälöidään organisaation tarpeet, ryhmäkoko ja toimiala/työnluonne huomioiden.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.