fbpx

Valmentajat

Markku Laine

puh. 0413129443 | email: markku.laine-eiroskaa@luotain.net

Valmentaja toimii psykoterapeuttina, työnohjaajana ja valmentajana. Markku Laine on koulutukseltaan psykologi, psykoterapeutti ja psykoterapeuttien kouluttaja.

Markku toimii sosiaali- ja terveysalalla vaativissa hoitoyksiköissä työnohjaajana, psykologien työnohjaajana, psykoterapeuttina ja kouluttajaterapeutti -koulutuksen myötä psykoterapeuttien kouluttajana. Markun työtehtäviin on kuulunut aiemmin työurallaan psykologien tiiminvetäjänä ja vastavalmistuneiden psykologien ohjaajana toimiminen. Markun työuraan on kuulunut kes-keisenä elementtinä kuormitustekijöiden kartoittaminen ja vähentäminen. Markun asiakastyöstä noin puolet on kuormitustekijöiden ja uupumuksen teemaan liittyvien tekijöiden työstämistä.

Markku on toiminut aikaisemmalla työurallaan myös mielenterveysyksikön ja psykologien tiiminvetäjänä, jolloin myös johtamisen ja työn rakenteen miettiminen työntekijän näkökulmasta on kuulunut Markun vastuualueisiin. Markku on toiminut psykologina vuodesta 2009, työnohjaajana ja psykoterapeuttina ja valmentajana 4 vuotta.