fbpx

Esimiehen työnohjaus

Esimiehen työnohjaus

Esimiehen työnohjaus voi olla sekä yksilöohjausta tai ryhmäohjausta. Tarkoituksena on tarkastella esimiehen käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja. Esimiestaidot, omaan asemaan kuuluvat vastuut ja valtuudet, organisaatiokulttuuri, suhteet työntekijöihin ja omiin esimiehiin ovat mm. niitä asioita, joita ohjauksessa pohditaan. Ohjauksessa pohditaan myös esimiehen omaa suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Esimiehen työnohjaus ja sen hyödyntäminen työuran eri vaiheissa

Uudet, juuri esimiehenä aloittaneet saattavat kaivata työnohjaukselta tukea mm. oman roolinsa hahmottamiseen, mitä esimiehisyys kaiken kaikkia tarkoittaa, mistä se rakentuu ja miten omaa esimiehisyyttään voi rakentaa ja vahvistaa. Pidempään esimiehinä toimineilla tarpeet ja odotukset voivat kohdistua esim. omaan johtamisparadigmaan, esimiehenä kehittymiseen jatkossakin, oman roolin kirkastamiseen organisaation esimies- ja johtamishierarkiassa tai hankalien ja haasteellisten tilanteiden hoitamiseen.

Esimiehen työnohjaus suunnitelmassa arvioidaan, olisiko ohjaus hedelmällisempää yksilö- vai ryhmäohjauksena. Valinnassa vaikuttavat mm. organisaation ja esimiesten tilanteet ja tarpeet. Olemme mielellämme käytettävissäsi, kun pohdit esimiesten työnohjauksen toteuttamista.

Esimiehen työnohjaus ja sen hyödyt:

  • esimiesten ryhmätyönohjauksessa vertaistuen merkitys korostuu, on hyvä kuulla ja huomata, että muillakin esimiehillä on samankaltaisia kokemuksia ja ajatuksia kuin itsellä.
  • esimiesten ryhmätyönohjauksessa haetaan vastauksia esimiestyössä esiin nouseviin haasteisiin.
  • esimiesten työnohjaus lisää selvästi esimiesten työhyvinvointia ja antaa mahdollisuuden tunnistaa omia vahvuuksia ja voimavarojaan.
  • esimiesten työnohjaus vahvistaa ammatti-identiteettiä ja auttaa ohjattavaa kasvamaan esimiestehtävässä ja esimiestyön laatu paranee.
  • esimiesten työnohjaus hyödyttää koko työyhteisöä.

Luotaimen esimiehen työnohjaus käytänteet

Toimimme koko maassa ja yli 20 työnohjaajaamme ovat kokeneita ja laajasti koulutettuja ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työnohjaajia ja johdon työnohjaajia.

Esimiehen työnohjaus istunnot kestävät tavallisesti 60-90 min/kerta ja ryhmätyönohjaukset useimmiten 1,5 tuntia kerrallaan. Frekvenssi suunnitellaan räätälöidysti, tyypillisesti tapaamiset ovat 3-4 viikon välein.

Työnohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jonka kesto määritellään tarpeen mukaan. Ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa ja tästä syystä työnohjausprosessi kestää tavallisesti yli vuoden. Työnohjaussopimus kuitenkin yleensä tehdään puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Tiettyyn rajattuun tarpeeseen liittyvä työnohjaus voi olla kestoltaan lyhytaikaisempi.

Luotaimen työnohjaajat ja johdon työnohjaajat ovat hyvin koulutettuja ja heillä on kaikilla pitkä työnohjaajakoulutus ja laajasti työnohjauskokemusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.