fbpx

Valmentajat

Maija Väänänen

puh. 0504901197 | email: maija.vaananen-eiroskaa@luotain.net

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen ja kehittäminen, YAMK, JET, Valmentava johtaminen,  Sairaanhoitaja, Työnohjaaja, (Työnohjaaja osallistavana kehittäjänä -koulutuksessa).

Pitkäaikainen kokemus hyvin vaativista ja monipuolisista työtehtävistä erilaisissa rooleissa ikäihmisten ja vammaisten palveluista tehostetussa palveluasumisessa sekä palveluiden järjestämisestä. Taustalla on pitkä esihenkilö- ja johtajakokemus työelämän haastavimmissakin tilanteissa.

Toimenkuvaan on liittynyt keskeisesti palveluiden toteuttamisesta vastaaminen sopimusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Kokemusta organisaatiomuutoksista ja sen tuomista haasteista työyhteisöissä sekä uuden toiminnan aloittamisesta. Muutosjohtamisen keskiössä on ollut valmentava ja osallistava työote ratkaisujen löytymisessä.

Työyhteisössä itsessään on aina se viisaus, joka ohjattuna löytää oikeat vastaukset tavoitteiden saavuttamisessa. Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään työyhteisöön, jossa on selkeät tavoitteet, roolit ja vastuut.