fbpx

Valmentajat

Maija Väänänen

puh. 0504901197 | email: maija.vaananen-eiroskaa@luotain.net

Työnohjaaja osallistavana kehittäjänä, STOry, YAMK Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen ja kehittäminen, sairaanhoitaja, JET, Valmentava johtaminen, Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdeosaaja koulutus.

Olen ohjannut ja valmentanut vanhus- ja vammaispalveluissa erikokoisia työyhteisöjä. Osallistujat ovat olleet sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjä, tiimejä ja esihenkilöitä.

Ohjauksessa ja valmennuksessa toteutan ratkaisukeskeistä ja valmentavaa työotetta. Oman kokemukseni on, että työyhteisössä itsessään on aina se viisaus, joka ohjattuna löytää oikeat vastaukset tavoitteiden saavuttamisessa. Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään työyhteisöön, jossa on selkeät tavoitteet, roolit ja vastuut.

Ammatillinen tausta
Pitkäaikainen yli 15-vuoden kokemus hyvin vaativista ja monipuolisista työtehtävistä erilaisissa rooleissa ikäihmisten – ja vammaisten palveluista tehostetussa palveluasumisessa sekä palveluiden järjestämisestä. Taustalla on pitkä esihenkilö- ja johtajakokemus työelämän haastavimmissakin tilanteissa.

Toimenkuvaan on liittynyt keskeisesti vastaaminen palveluiden järjestämisestä ja toteuttamisesta sopimusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Kokemusta organisaatiomuutoksista ja sen tuomista haasteista työyhteisöissä sekä uuden toiminnan aloittamisesta. Muutosjohtamisen keskiössä on ollut valmentava ja osallistava työote ratkaisujen löytymisessä.