fbpx

Valmentajat

Auli Syrjänen

puh. 0503668336 | email: auli.syrjanen-eiroskaa@luotain.net

Voimavarakeskeinen työnohjaaja STOry, Opinto-ohjaaja, LitM, Rehtorin pätevöitymiskoulutus, positiivisen pedagogiikan kehittäjäopettaja

Auli on toiminut yksilö-, työyhteisö- sekä johdon työnohjaajana opetus- ja kasvatustyössä, sosiaali-, terveys-, ruoka- ja tilapalveluissa sekä viestintä- ja informaatioalan asiantuntijaryhmissä. Työnohjauksen Auli aloitti syksyllä 2014.

Työnohjausten ja valmentavien työnohjausten teemat ovat olleet muun muassa perustehtävien ja roolien kirkastaminen, vuorovaikutus ja -suhteet, tunteet, stressi ja palautuminen, ristiriitatilanteet, yhdessä toimiminen, työn arvostus, johtamis- ja alaistaidot, vastuu omasta työstä ja yhteisöstä.

Aulilla on pitkä kokemus opetus- ja kasvatustyöstä päätoimisesti vuodesta 1998 alkaen myös hallinnollisissa tehtävissä. Tutuksi on tullut perusopetuksen laaja yläkoulumaailma liikunnan ja terveystiedon opettajan, oppilaanohjaajan, oppilashuollon, hallinnon sekä työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjän tehtävien sekä kriisityön myötä. Seutukunnallinen ja kunnallinen oppilas- ja opiskeluhuollollinen kehittämis- ja ohjausryhmätyöskentely, kaupungin työnohjauksellinen ”vertaisena” toimiminen, kiusaamisen ennaltaehkäisevä ja sovitteleva työ sekä positiivinen pedagogiikka ovat merkityksellisiä kokemuksia Aulille. Laaja yhteistyöverkosto on muotoutunut paikallisten yrittäjien sekä toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen opettajana toimimisen sekä opon työn kautta.

Työelämässä ja työnohjauksessa Aulille on tärkeää pysähtyä tietoisesti, tuumailla ja ihmetellä,  ”opiskella itseään”, kuten hänen kouluttajansa tätä prosessia hyvin kuvaa. Tähän liittyvät Aulin kokemuksen mukaan ihmisen kohtaaminen, kuunteleminen ja vastaaminen – ajan, tilan ja vaihtoehtojen antaminen kohtaamisten hetkillä, itselle ja muille.

”Merkityksellistä minulle työnohjaajana on ohjata dialogista keskustelua, jonka avulla voimme yhdessä rakentaa ymmärrystä siinä kontekstissa, jossa työskentelemme. Dialogin lisäksi minulle merkitykselliset työmenetelmät ovat ratkaisukeskeisyydessä, reflektoinnissa ja narratiivisuudessa. Näiden menetelmien avulla olemme yhdessä luomassa työyhteisöille työntekijöineen sellaisia tiloja, jotka vaikuttavat työn tekemisen ja olemisen kulttuuriin, oman toimijuuden vahvistamiseen sekä vuorovaikutussuhteisiin. Jokaisesta kohtaamisestamme jää jälki ja jokaisen kohtaamisen hetkessä on uudenlaisen alun mahdollisuus.”

Millaisia vaikutuksia meille on siitä, että keskustelemme yhdessä meille tärkeiden työelämäämme koskevien asioiden merkityksistä ja siitä, miten ajattelemme, olemme ja toimimme työyhteisöissämme?