fbpx

Valmentajat

Auli Syrjänen

puh. 0503668336 | email: auli.syrjanen-eiroskaa@luotain.net

Voimavarakeskeinen työnohjaaja STOry, Opinto-ohjaaja, LitM, Rehtorin pätevöitymiskoulutus, Positiivisen pedagogiikan kehittäjäopettaja, Mindfulness -ohjaaja.

Auli on toiminut yksilö-, ryhmä-, työyhteisö- sekä johdon työnohjaajana kasvatus- ja opetusalalla, nuorisopalveluissa, sosiaali-, terveys-, ruoka- ja tilapalveluissa sekä viestintä- ja informaatioalan asiantuntijaryhmissä. Työnohjauksen Auli aloitti syksyllä 2014.

Työnohjausten ja valmentavien työnohjausten teemat ovat olleet mm. perustehtävien ja roolien kirkastaminen, vuorovaikutus ja -suhteet, tunteet, stressi ja palautuminen, ristiriitatilanteet, yhdessä toimiminen, työn arvostus, työn johtaminen, vastuu omasta työstä ja yhteisöstä.

Aulilla on pitkä kokemus opetus- ja kasvatustyöstä päätoimisesti vuodesta 1998 alkaen, myös hallinnollisista tehtävistä. Tutuksi on tullut perusopetuksen laaja yläkoulumaailma liikunnan ja terveystiedon opettajan, oppilaanohjaajan, oppilashuollon, hallinnon sekä työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjän – ja kriisityön myötä. Seutukunnallinen ja kunnallinen oppilas- ja opiskeluhuollollinen kehittämis- ja ohjausryhmätyöskentely, kaupungin työnohjauksellinen ”vertaisena” toimiminen, kiusaamisen ennaltaehkäisevä ja sovitteleva työ, sekä positiivinen kasvatus ovat merkityksellisiä kokemuksia Aulille.

Laaja yhteistyöverkosto on muotoutunut oman työn ja toiminnan avulla paikallisesti ja kansallisesti kuntatoimijoiden, yrittäjien, kolmannen sektorin, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen kanssa.

Työelämässä ja työnohjauksessa Aulille on tärkeää pysähtyä tietoisesti, tuumailla ja ihmetellä, ”opiskella itseään”, kuten hänen kouluttajansa prosessia hyvin kuvaa. Tähän liittyvät Aulin kokemuksen mukaan ihmisen kohtaaminen, kuunteleminen, vastaaminen, näkeminen sekä lempeä ihmettely – ajan, tilan ja vaihtoehtojen antaminen kohtaamisten hetkillä, itselle ja muille.

”Merkityksellistä minulle työnohjaajana on ohjata dialogista keskustelua, jonka avulla voimme yhdessä rakentaa ymmärrystä siinä ympäristössä, jossa työskentelemme. Dialogin lisäksi minulle merkitykselliset työmenetelmät ovat ratkaisukeskeisyydessä, reflektoinnissa ja narratiivisuudessa. Näiden menetelmien avulla olemme yhdessä luomassa työyhteisöille työntekijöineen sellaisia tiloja, jotka vaikuttavat työn tekemisen kulttuuriin, oman toimijuuden vahvistamiseen ja vuorovaikutussuhteisiin. Jokaisesta kohtaamisestamme jää jälki. Jokaisen kohtaamisen hetkessä on uudenlaisen alun, oivalluksen, kasvun ja oppimisen mahdollisuus. Olemme siis matkalla.”

Millaisia vaikutuksia meille on siitä, että keskustelemme yhdessä meille tärkeiden työelämäämme koskevien asioiden merkityksistä ja siitä, miten ajattelemme, olemme ja toimimme työyhteisöissämme?