fbpx

Valmentajat

Hanna Oikarinen

puh. +358 40 360 2955 | email: hanna.oikarinen-eiroskaa@luotain.net

Tarjoan työnohjausta vahvan ratkaisukeskeisellä työotteella. Erityisesti työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmat yksilö- ja ryhmä, esihenkilö- ja johdon työnohjauksissa ovat työskentelyni vahvuuksia. Hyödynnän työnohjauksissani työkokemustani sekä muita käymiäni koulutuksia. Terapiaopintoni antavat minulle vahvuuden työnohjauksissa kohdata ihmiset kokonaisuutena. Olen tehnyt (lähes 20 v.) työuran sote-alan erilaisissa työtehtävissä. Olen toiminut sekä mielenterveyden, asumispalvelujen, oppilashuollon, järjestötoiminnan, lastensuojelun, nuorten, kokemusasiantuntija- ja vapaaehtois-, kehittämishankkeiden ja -toimintojen parissa. Osaamista olen kerryttänyt sekä työskentelemällä ruohonjuuritasolla että toimimalla esihenkilönä ja kouluttajana/valmentajana sekä työnohjaajana.

Vahvaa kokemusta minulla on erilaisista kehittämishankkeista, joissa olen toiminut viimeiset vuodet kehittämispäällikön roolissa. Työnohjauskokemusta olen päässyt kartoittamaan myös viestinnän, teollisuuden sekä laajalti sote-alan kentällä niin yksilö-, ryhmä- kuin esihenkilöiden ja johdon työskentelyn merkeissä.

Koulutus

  • Integratiivinen työnohjaaja (STOry)
  • Ratkaisukeskeinen terapeutti (PGD in Solution Focused Therapy)
  • Sosionomi (amk)

Lisäkoulutuksia mm. depressiokouluohjaaja (vuoden koulutusohjelma), vapaaehtoistyön johtamisen erikoistumisopinnot, sosiaalityön perusopinnot, perhetyön perusopinnot, psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot.

Työnohjaaja-, mentori- ja valmennuskokemus

  • Työnohjaaja-/valmennuskokemusta työyhteisöjen/tiimien, esihenkilöiden, projektiryhmien ja johtoryhmien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla sekä teollisuuden ja viestinnän kentällä
  • Vahvaa kokemusta erilaisten projektityöskentelyjen ja työyhteisöjen työnohjaamisesta
  • Työnohjauksen teemoja ovat olleet mm. perustehtävän kirkastaminen, työnteon roolit, vuorovaikutus, ryhmädynamiikka, roolit, vuorovaikutus, tunnetaidot, stressin sieto, vastuunotto, työelämätaidot ja työssä jaksaminen.
  • Johdon ja esihenkilöiden kanssa työskentelyssä ovat nousseet esiin mm. roolit esihenkilönä, vuorovaikutus, hankalat tilanteet, johtajuus, priorisointi, delegointi, ajankäyttö, jaksaminen, strategiat / tulevaisuus, projektien hallinnalliset tehtävät ja tavoitteiden kirkastaminen

Muu työkokemus

  • Työurallani olen toiminut ohjaajana, vastaavana ohjaajana, koulukuraattorina, projektityöntekijänä esihenkilönä ja kehittämispäällikkönä.
  • kaikissa työtehtävissäni on yhdistänyt ihmisten kohtaaminen. Työtehtävissäni olen saanut toimia niin itsenäisesti kuin osana moniammatillisia tiimejä. Verkostotyö ja asioiden katsominen eri näkökulmista on ollut vahvasti läsnä kaikissa töissäni. Esihenkilötyössäni sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina olen saanut kiinnittää huomiota erityisesti ihmisten erilaisiin motivaatiotekijöihin sekä pohtia työntekijöiden voimavarojen riittävyyttä.
  • Olen useassa työssäni päässyt toteuttamaan/luomaan uusia toimintamalleja ja työotteeni onkin vahvasti kehittämismyönteinen. Työnohjaajana olen päässyt keskittymään työyhteisöjen ja henkilöstön kehittämiseen.